Renata Rudecka-Kalinowska Renata Rudecka-Kalinowska
1314
BLOG

Zawiadomienie o zamiarze popełnienia przestępstwa wyborczego

Renata Rudecka-Kalinowska Renata Rudecka-Kalinowska Polityka Obserwuj notkę 555

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00 791 Warszawa

 

 

Zawiadomienie o zamiarze popełnienia przestępstwa.

 

W związku z ujawnionym dziś zamiarem dokonania przestępstwa wyborczego przez osobę deklarującą swoje zamiary w sposób przedstawiony poniżej, wnoszę o sprawdzenie danych wskazanej osoby i wykluczenie jej z prac komisji wyborczej.

Zawiadomienie kieruję też do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o szczególny nadzór nad prawidłowością prac w obwodowych komisjach wyborczych.

Dane umożliwiające identyfikację wskazanej osoby znajdują się na platformie hostingowej Salon 24 zarządzanej przez podmiot Media Obywatelskie sp. z o.o.

Kierując się troską o rzetelny i uczciwy przebieg wyborów w dniu 4 lipca 2010 roku, wnoszę, jak powyżej.

Uzasadnienie:

Na blogu autorki używającej nicka Ufka ukazał się komentarz, z którego jednoznacznie wynika , że jego autor „zapisał się” do komisji wyborczej w celu podjęcia działań przeciwko kandydatowi na urząd Prezydenta RP Bronisławowi Komorowskiemu, co wyraża zarówno poprzez nadzieję, że jest w stanie przyczynić się do wygranej Jarosława Kaczyńskiego poprzez zapewnienie autorki bloga ”Damy radę, Ufko! Działamy, zapisalem się do komisji na niedzielę – jednak zdążyłem” - jak i poprzez użycie jako motta tegoż kometarza słów jednoznacznie wskazujących na brak obiektywizmu i żywiołową nienawiść do Bronisława Komorowskiego zawartą w słowach: „na pohybel Bronkowi!”

Poniżej inkryminowany komentarz oraz link do niego.

„damy radę!

damy radę, Ufko!
działamy, zapisalem się do Komisji na niedzielę- jednak zdążyłem, ;-)

2010-06-28 20:00

seawolf 101 3427 ADMINISTRACJO , PRZEGINASZ!!!! seawolf.salon24.pl

 

http://ufka.salon24.pl/200678,wszyscy-jestesmy-zmeczeni#comment_2841249

 

 Z poważaniem

Renata Rudecka-Kalinowska

/dane adresowe udostępnione prokuraturze/

Virtual Pet Cat for Myspace Renata Rudecka-Kalinowska   Gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy nigdy niczego nie mieli/Jarosław Kaczyński/     "Będę konsekwentny w odzyskiwaniu dla ludzi PiS urzędu po urzędzie, przedsiębiorstwa po przedsiębiorstwie, agendy po agendzie. Odzyskamy te miejsca, których obsada zależy od państwa. PiS musi tam rządzić. Trzeba jasno powiedzieć, że 16 miesięcy po wygranej PiS żaden działacz czy zwolennik naszej partii, który wykrwawiał się w naszych kampaniach wyborczych, nie może cierpieć głodu i niedostatku. Ci ludzie muszą w satysfakcjonujący sposób przejąć władzę w części sektora podlegającej rządowi". /Jacek Kurski na Zjeździe Wyborczym PiS,4 marca 2007w Gdańsku:/   &amp

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka