Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
1760
BLOG

Budget Watch 2013: Gwałtowny wzrost deficytu

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 5

Sytuacja budżetu państwa nie napawa optymizmem. Taki jest główny wniosek z opublikowanych 15 kwietnia przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za marzec 2013r.

Deficyt po trzech miesiącach roku przekroczył 24,4 mld zł, co oznacza że jest wyższy o ponad 6% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i (co ważniejsze) znaczy, iż wykonana już 68,6% deficytu zaplanowanego w ustawie budżetowej na cały rok 2013.  Należy zakładać nowelizację budżetu a także działania prowadzące do pozornej poprawy wskaźników związanych z finansami publicznymi (tj. pozytywny wpływ na sytuację krótkoterminową, kosztem długoterminowej, czyli typowe kupowanie czasu), tj. przede wszystkim przynajmniej częściową nacjonalizację kapitałowego filara systemu emerytalnego, czyli otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Porównanie najważniejszych pozycji w stosunku do ubiegłego roku znajduje się w tabeli poniżej komentarza. Zwraca uwagę w szczególności bardzo słaby w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, wynik dochodów z podatku od towarów i usług (VAT). Spadek w ujęciu nominalnym o 16,5% (!) stanowi rezultat kilku czynników, m.in. wysokiej bazy z roku ubiegłego (pamiętajmy, że pierwszy kwartał ubiegłego roku to „peak” inwestycji związanymi z Euro 2012), ale również spadku dynamiki konsumpcji, związanej także ze wzrostem bezrobocia (ostatni odczyt to 14,4%). Ten ostatni wskaźnik z pewnością wzrośnie, jeśli rząd wprowadzi pomysł „oskładkowania” umów zlecenia i o dzieło, a tym samym, nie należy zakładać pozytywnego oddziaływania takiego pomysłu na system finansów publicznych.

W związku z powyższym, musimy kolejny raz potwierdzić nasze obawy (wyrażone już, gdy uruchamialiśmy Republikański Bugdet Watch 2013) o wykonanie budżetu w roku 2013. Szacujemy, że w budżecie może zabraknąć nawet ok. 20 mld zł po stronie dochodowej, których rząd nie będzie w stanie zrównoważyć cięciem wydatków, które w dużej mierze mają charakter „sztywnych”, a ponadto, takie działania, choć słuszne z punktu widzenia finansów publicznych, nie przysporzyłyby rządowi punktów wyborczych.

 

 

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka