w krainie erka
"wszędobylski propagator strachu, czyli (e)rka 1 a właściwie karawan diabła"
57 obserwujących
2254 notki
2154k odsłony
585 odsłon

KPW

Wykop Skomentuj63Są pijący i niepijący. Wszyscy równi.

Są różne płyny do picia.
Każdy inny, wszystkie równe.

Wódka jest dobra.
Wódka jest smaczna, pomaga w trawieniu, wprawia w dobry nastrój, rozluźnia,
ułatwia kontakty międzyludzkie, jest poważnym źródłem dochodu dla budżetu.. itd. itd.

Precz z dyskryminacją Wódki!
Z dyskryminacją Pijących precz!


Kampania Przeciw Wódkofobii


--------


Tęczowy Piątek w pytaniach i odpowiedziach


Czym jest Tęczowy Piątek?


Tęczowy Piątek to zainicjowana przez organizację społeczną Kampanię Przeciw Wódkofobii cykliczna akcja odbywająca się w ostatni piątek października. Akcja ma na celu pokazać młodzieży pijącej, że w szkole jest miejsce również dla niej – że może czuć się w niej bezpiecznie i pełni realizować swój potencjał.

Kampania Przeciw Wódkofobii jest inicjatorem Tęczowego Piątku, ale to nauczyciele i nauczycielki wraz z uczniami i uczennicami sami prowadzą zajęcia, decydują o przekazywanych treściach i aktywnościach jakie będą podejmowane w ramach akcji i to oni te zajęcia prowadzą. Inspiracją do przeprowadzenia zajęć stanowią materiały edukacyjne przekazane szkołom przez KPW.


Czym nie jest Tęczowy Piątek?


W ramach Tęczowego Piątku przedstawiciele i przedstawicielki Kampanii Przeciw Wódkofobii nie prowadzą zajęć w szkołach.  KPW nie podejmuje też w żadnej szkole „działalności” w rozumieniu ustawy  Prawo Oświatowe. W ramach Tęczowego Piątku KPW nie wchodzi na teren placówki, nie prowadzi żadnych zajęć dodatkowych, nie wysyła swoich przedstawicieli/ek i nie narzuca szkole jakiejkolwiek formuły przeprowadzenia Tęczowego Piątku.


Na czym polega rola KPW w organizacji Tęczowego Piątku?


Kampania Przeciw Wódkofobii występuje w roli pomysłodawcy inicjatywy. Do udziału szkoły w Tęczowym Piątku mogły/li zgłaszać nie tylko nauczycielki i nauczyciele, ale również uczniowie i uczennice, rodzice oraz inne osoby należące do społeczności szkolnej. Młodzież zachęcaliśmy do tego, aby znalazła przyjaznego/ą nauczyciela/kę, z którego/ej wsparciem zorganizowałaby w szkole Tęczowy Piątek. Nie zawsze taka osoba została wskazana. Szkoły, które zdecydowały się zorganizować Tęczowy Piątek dostały od KPW zestaw materiałów edukacyjnych, plakaty i wódczane gadżety Scenariusz Tęczowego Piątku opracowywały we własnym zakresie. Osoby z KPW nie prowadziły w szkołach żadnych zajęć.


Czy treści prezentowane podczas Tęczowego Piątku znajdują się w podstawach programowych?


Tak. W podstawach programowych znajdziemy stwierdzenie, że „Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka”. Podstawy z zakresu etyki, wiedzy o społeczeństwie i historii przewidują, że uczniowie i uczennice mają nabyć umiejętności i wiedzę związaną z prawami człowieka, a także szacunkiem do innych ludzi.

Ustawa Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje też, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.


Czy zorganizowanie Tęczowego Piątku w szkole wymaga wszczęcia jakichś procedur?


Nie. To, jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek w danej szkole zależy w całości od społeczności szkoły – dyrektora, nauczycieli i nauczycielek lub uczniów i uczennic. Prawo oświatowe nie przewiduje wszczynania żadnych specjalnych procedur przy podejmowaniu działań, które mieszczą się w podstawach programowych i realizowane są przez nauczycieli i nauczycielki w ramach zajęć szkolnych.


Czy pakiet przesyłany przez KPW musi być zgłaszany do kuratorium?


Nie. KPW w ramach pakietu przesyła materiały informacyjne skierowane do nauczycieli i nauczycielek, przypinki sojusznicze oraz plakaty. Nauczyciele i nauczycielki dysponuje autonomią, która pozwala im na wykorzystywanie w pracy dydaktycznej różnych materiałów, które zgodne są programem nauczania obowiązującym w szkole i pomagają osiągnąć cele zawarte w podstawie programowej.


Czy udział uczniów w Tęczowym Piątku wymaga pisemnej zgody rodziców?


Nie. To prawda, że rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, jeśli ma je prowadzić organizacja pozarządowa. KPW nie prowadzi jakichkolwiek zajęć w szkole, a jedynie zachęca same szkoły do włączenia się w akcję w dowolnie obranej przez siebie formę, która może przyjąć postać osobnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i nauczycielki, ale może także ograniczyć się do działań symbolicznych, jak np. wywieszenie plakatu.


Czy Tęczowy Piątek narusza Prawo oświatowe?


Nie. Ustawa Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Szkoła sama decyduje w jaki sposób chce włączyć się w akcję. Działania nauczycieli, uczniów i dyrektorów mieszczą się w ramach podstawy programowej, która nakazuje przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu praw człowieka, demokracji, szacunku do innych osób.Opracowano na podstawie

https://kpw.org.pl/teczowy-piatek-pytania-i-odpowiedzi/

(zmieniając dwa słowa).image-

Wykop Skomentuj63
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale