inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
10 obserwujących
265 notek
31k odsłon
  36   0

(194) Socjalny, czyli jaki?

Gdyby przyjąć, iż socjalny znaczy tyle co związany z zaspokajanie potrzeb materialnych i bytowych osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, to co wspólnego z pracą związaną z zaspokajaniem potrzeb materialnych i bytowych ma np. działanie na rzecz poprawy funkcjonowania osoby w ich środowisku społecznym, które nie zostało zdefiniowane. Może dlatego, że gdyby to pojęcie zdówefiniować, to mogłoby się okazać, że takiego bytu jak środowisko społeczne nie ma, bowiem są zbiorowości osób, które ze sobą głównie rywalizują, są sobie obojętne – nie współdziałają ze sobą, by działać na rzecz indywidualnych pożytków, nie tworzą się o… i nie kultywują wartości kulturowych, które mogłyby te osoby łączyć we względnie trwałe struktury.

Jak wyraz socjalny wykorzystano w ustawie o pomocy społecznej?

Art. 6, pkt.. 6 ustawy o pomocy społecznej - kontrakt socjalny - pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającs uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

pkt. 12 - praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania (z pomocą społeczną) w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Jakież to paternalistycznie, panoptyczne rozumienie współdziałania.

Art.. 11 ust. 2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym - może m.in. stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia…

Środowisko społeczne za Wiki to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój (w tym zbiorowości w społeczności), zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:

rozmieszczenie zbiorowości, decydujące o intensywności i różnorodności kontaktów międzyludzkich

wykształcenie innych jednostek i grup, najsilniej powiązanych z daną jednostką

pozycja społeczna jednostek i grup, które mają wpływ na ekonomiczny i kulturalny poziom życia jednostki

To zastanawiające dlaczego nic o typie relacji osób w zbiorowości, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania osoby w danej zbiorowości? Np. obojętności, wrogości, etc. bywa, że współdziałania…

Może dlatego, iż my Polacy nie mamy przekonania do współdziałania. A i przykładu z góry jakoś nie staje. Wolimy walić się po czym się tylko da, by bliźniego zniszczyć, a co najmniej odebrać mu jego aktywa. 

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale