Dariusz Salamon
Jeśli nie należysz do Chrystusa to gdzie należysz? Nigdzie ? Bynajmniej....
15 obserwujących
357 notek
802k odsłony
  599   0

Komu Jezus złożył siebie w Ofierze za ludzi ? Samemu sobie ?

W Bogu Jedynym nadzieja dla całej zamieszkanej ziemi.

Śmierć Syna ma dla nas zasadnicze znaczenie, bez niej, bez wiary w Jego śmierć i w z-martwych-wstanie nie ma dla nas żadnej nadziei, żadnego ratunku, nikt nas nie może wybawić od śmierci wiecznej. Zadajmy sobie kilka pytań o istotę Syna i istotę Ojca, czy jest to jedna i ta sama osoba ? Jedna ale w trzech, ale nie ma trzech a jest jedna... ?

- Jeśli Syn jest równy i współistotny Ojcu to sam sobie złożył z siebie Ofiarę?

- Sam do siebie się modlił?

- Sam siebie wskrzesił?

- Sam do siebie jest  jest jedynym pośrednikiem ?

- Do siebie jest drogą i drzwiami ?

- Przyjął chrzest na oddanie się samemu sobie?

- A może był martwy w 1/3 ?


Tam gdzie jest Pomazaniec czyli gr. Chrystus a hebr. Mesiasz to i jest tam ktoś wyższy, ten kto go swoim Pomazańcem uczynił.

Jak napisano, " kto nie ma Syna nie ma też Ojca" a więc zachodzi pytanie czy jeśli  ktoś ma Syna za równego Ojcu, to czy ma w rzeczywistości Syna ?

"  Uświęć się Imię Twoje " - czyje Imię? Trójcy ?

Znajdziesz jedno słowo Trójca w Biblii ? A imię Jedynego Prawdziwego Boga - Stwórcy znajdziesz tam jakieś 7.000 razy,  w oryginale.

Gdyby nie Ofiara jaką dał Syn Ojcu - swojemu Władcy = Bogu to nie mielibyśmy żadnej nadziei i tego się trzymajmy a jeśli kto by np chciał mącić i np powie, że Jezus będąc na ziemi był niższym od Ojca, ale nie w niebie to niech zobaczy jak zaczyna się ostatnia księga Biblijna: " Objawienie  Jezusa Pomazańca które dał mu BÓG " - Jezus będąc już w niebie nadal ma jak i zawsze miał władcę nad sobą - Boga , Bóg znaczy władca. A kawałek dalej w 3 rozdziale tej samej księgi Jezus wspomina o pewnych ludziach: " A ich imię wyznam przed MOIM OJCEM i przed JEGO aniołami. " Amen. Jezus jest Synem, miał początek - Ewangelia Jana 1: 1 i ma nad sobą władcę czyli Boga, swojego Ojca. Zresztą całą Biblia o tym mówi w wielu miejscach np Ewangelia Jana 17:3  " A to jest życie wieczne aby poznali ciebie JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA i Jezusa Pomazańca, którego posłałeś... Jakże proste i definitywne określenia istoty rzeczy a jakże zaciemnione przez diabła... Nie idź za nim! 

Niektórzy w przeszłości jak np Bracia Polscy twierdzili , że nie ma Trójcy, mówili że ten dogmat jest fałszywy, niestety zostali zwalczeni, wówczas mrok ogarniał ziemię bardziej aniżeli dzisiaj i diabeł miał wówczas większą władzę aniżeli dzisiaj, dzisiaj " Ziemia przyszłą z pomocą " naśladowcą Jezusa z Nazaretu a sam smok , wąż starodawny, " ma  dzisiaj harpuny wbite w szczęki" , by za bardzo nie brykał, nie zniszczył do cna wybranych, może poruszać się w dużo bardziej zawężonych możliwościach aniżeli dawniej, ale nadal jeszcze może dużo uczynić na ziemi a wiedząc iż czasu ma mało pała wielkim gniewem ze wszystkich sił starając się, by zwieść wybranych, inni go nie interesują, przecież " są jego " , neutralnych tutaj nie ma. 

Świętując śmierć - Ofiarę - Pomazańca Jedynego Boga pomyślmy nad tym czy rzeczywiście mamy Syna bowiem  jak świat światem, nikt jeszcze nie widział syna równego i współistotnego swojemu ojcu.

I tego się trzymajcie jeśli chcecie iść prawidłowo i skorzystać z Ofiary Syna.


Izajasza 42:8 Wam dzisiaj zadedykuję:

Biblia Tysiąclecia:  / Katolicka / Jedynie w Biblii Tysiąclecia, ale tylko II wydanie, oddano Imię Boże wszędzie tam gdzie ono się znajduje w Pismach oryginalnych, jakieś 7.000 razy / ! /

Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom.


Niech Bóg nad wami się zlituje i otworzy wam umysły byście pojęli Pisma i ważność poszczególnych spraw i rzeczy.


Allelujah! = Wysławiajcie Jahwe!

Mało macie czasu na ratunek, śpieszcie się, szukajcie wpierw spraw Królestwa Bożego a inne rzeczy będą wam dołożone.

Amen.Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale