0 obserwujących
369 notek
234k odsłony
  19517   0

Amerykańska pomoc dla Stalina w ramach Lend-Lease

  

Amerykańska pomoc dla państwa sowieckiego w ramach wojennego Lend-Lease Act

 

 “…to śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim”

22 czerwca 1941 roku armie Hitlera zaatakowały Związek Sowiecki, który w pierwszych miesiącach wojny poniósł olbrzymie straty, zarówno w ludziach jak i w sprzęcie wojskowym. Sowiecki przywódca Stalin napisał o tym do brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w liście z 3 września: “…to śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim może być powstrzymane przez natychmiastowo dostawy do Rosji co najmniej 400 samolotów oraz 500 czołgów miesięcznie”.[i]

Udzielenie pomocy umożliwiała amerykańska ustawa Lend-Lease podpisana przez prezydenta USA Franklina D. Roosevelta 11 marca 1941 roku. W ramach tej ustawy w latach 1941–1945 USA udzieliło Wielkiej Brytanii, Chinom, ZSRS, Francji oraz innym krajom — pomocy w wysokości 50,1 miliardów ówczesnych dolarów. Co jest ekwiwalentem 759 miliardów dolarów w cenach z 2008 roku.

Pierwsze dostawy materiałów wojennych były wysłane z USA do ZSRS bardzo wcześnie, bo już w lecie 1941 roku, a więc kilka miesięcy wcześniej niż ZSRS zostało włączone w dostawy w ramach Lend-Lease. Jednym z przykładów jest tankowiec “Santa Clair”, który przybył do Władywostoku 2 września 1941 roku.[ii]

 

Sowieccy szpiedzy zarządzają pomocą dla Stalina

Już 1 października 1941 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Związek Sowiecki podpisały pierwszy Protokół Moskiewski,[iii] który zapoczątkował regularnie dostawy materiałów wojennych do ZSRS. Pomoc dla ZSRS w ramach Lend-Lease była ze strony amerykańskiej zarządzana przez Edwarda Stettiniusa, Harry’ego Hopkinsa oraz gen. Johna Yorka. Cała ta trójka była miłośnikami bolszewizmu oraz zdecydowanymi zwolennikami “bezwarunkowej pomocy” dla państwa sowieckiego. Zresztą do 1943 roku bardzo niewielu Amerykanów było przeciwnikami pomocy dla ZSRS.

Harry Hopkins był najbliższym i najbardziej wpływowym doradcą F.D. Roosevelta, a także niewątpliwym sowieckim szpiegiem.[iv] Z kolei Stettinius wsławił się tym, że objęciu stanowiska Sekretarza Stanu w 1943 roku — polecił oddać Stalinowi sowieckie książki kodowe zdobyte przez armię fińską w Finlandii. Spowodowało to znaczne opóźnienie w rozszyfrowaniu sowieckich telegramów wysyłanych przez siatkę sowieckich agentów w USA do Moskwy oraz zapobiegło odkryciu dużej penetracji administracji Roosvelta przez sowieckich szpiegów — takich jak m.in. Hopkins.

Sowieckim szpiegiem był także Alger Hiss — kolejny współpracownik Roosevelta. Hiss od 1933 roku był prawnikiem w organizacjach wprowadzających New Deal [v](Nowy Ład, dosłownie „Nowe rozdanie”) Roosevelta. Od 1936 roku Hiss był pracownikiem Department of State. Mimo tego, że już w 1939 roku było wiadomo o przynależności Hissa do tajnej komórki partii komunistycznej, nie zwolniono go z pracy. Jako sowiecki szpieg Hiss był organizatorem oraz przedstawicielem USA na konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w 1945 roku.

Znaną działaczką lewicową była także i Eleanor Roosevel — żona Roosevelta, która prowadziła swoje własne konferencje prasowe wyłącznie dla kobiet. To prezydenckie małżeństwo to przetrwało czterdzieści lat, mimo tragedii i zdrad. Późna, ale jakże namiętna miłość Eleanor do młodego komunisty rosyjskiego pochodzenia zmieniła nawet bieg historii...[vi]

 

Dostawy w ramach Lend-Lease dla ZSRS

W „Krótkiej Encyklopedii USA”[vii] można znaleźć informację, że USA dostarczyły bolszewikom: 15.000[viii] samolotów, 700.000 samochodów ciężarowych, 51.000 samochodów terenowych, 7.000 czołgów, 35.000 motocykli, 27 okrętów wojennych, 2.000 radarów. A także naczne ilości surowców, lekkiego uzbrojenia, odzieży i żywności.

Jednak nie są to dane ścisłe, bowiem np. USA wysłało 15.231 samolotów, z których dotarło do ZSRS 14.320. Natomiast Wielka Brytania wysłała jako pomoc dla sowieckiej armii 4.424 samoloty.[ix]

Jeden z sowieckich asów myśliwskich i późniejszy marszałek lotnictwa — Aleksander Pokryszkin, uzyskał na amerykańskim myśliwcu P-39 Airacobra 48 "zwycięstw".[x] Większość amerykańskich samolotów, bo 8.000 była dostarczona do ZSRS drogą powietrzną na trasie Alaska — Syberia… W Krasnojarsku myśliwcom demontowano skrzydła i wysyłano je koleją, bombowce leciały bezpośrednio do swoich jednostek. Ujawnione dopiero w latach 1990. sowieckie archiwa wykazały, że na olbrzymich terenach Syberii zaginęło 113 sowieckich pilotów — ich samoloty ciągle są odnajdywane na Syberii.

Amerykańska pomoc dla ZSRS w latach 1941–1945 wyniosła łącznie 11,3 miliarda dolarów, co w dolarach z 2008 roku wyniosłoby około 168 miliardów. Łącznie USA wysłało 18 milionów ton materiałów, z czego 49 procent dostarczono przez port w Władywostoku. Na przykład, w latach 1942–1945 Sowieci wyprodukowali tylko 92 lokomotywy i 2.635 wagonów, natomiast w ramach pomocy otrzymali 1966 lokomotyw i 11.075 wagonów — a więc pomoc wynosiła 81.6 i 80.7 procenta. O znaczeniu pomocy w ramach Lend-Lease pisze Jason Long, podają jeszcze inne przykłady oraz wielkości dostaw surowców przez aliantów.[xi]

Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura