0 obserwujących
369 notek
230k odsłon
  1214   0

130 mld. dolarów za sowieckie kajdany nałożone na Polskę

 

Układ Warszawski jako narzędzie sowieckiej dominacji

Pod koniec II wojny światowej sowieccy najeźdźcy okupowali Czechosłowację, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Polskę oraz wschodnie Niemcy (późniejsze NRD) i Austrię. Wszystkie te kraje, poza Austrią, zostały zmuszone przez Stalina do podpisania z państwem sowieckim specjalnych wieloletnich traktatów, na mocy których stawały się sowieckimi sprzymierzeńcami — czytaj koloniami — oraz wyrażały zgodę na pobyt sowieckich wojsk na swoim terytorium. 

Podstawy późniejszego polityczno-militarnego paktu zwanego Układem Warszawskim (UW) zostały określone w 1955 przez sowieckiego zbrodniarza — I sekretarza KPZS (KPZR) Nikitę Chruszczowa. Układ Warszawski podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Jego ratyfikacja przez te wszystkie sowieckie kolonie nastąpiła już we wrześniu 1955 roku. Układ funkcjonował przez następne 30 lat. 26 kwietnia 1985 roku ważność tego paktu przedłużono na następne 20 lat.[i]

Na mocy tego paktu ustanowiono wspólne dowództwo Układu w Moskwie. Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich paktu podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej pełniącego rolę Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW — czyli praktycznie armie państw UW podlegały dowództwu sowieckiemu. Naczelnym Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego był jeden z marszałków Armii Sowieckiej, który jednocześnie pełnił funkcję I zastępcy ministra obrony ZSRS.

Formalnie Układ Warszawski istniał jednak tylko do 1 lipca 1991 roku. Formalnie, bo w PRL-bis — Mazowiecki, Jaruzelski, czy SLD oraz inni współpracownicy komunistów — przez wiele lat czuli się tym traktatem nadal związani… Dopiero w styczniu 2006 roku — Radek Sikorski, jako ówczesny minister obrony narodowej — odtajnił prawie 900 zbiorów akt Układu Warszawskiego.[ii]

 

Narzucenie kosztownych zbrojeń państwomUkładu Warszawskiego

Taka struktura podległości pomazwalała sowieckim najeźdźcom na ścisłe kontrolowanie armii, koordynowanie produkcji militarnej oraz uzbrojenia w tych państwach. A także na narzucenie wręcz astronomicznych wydatków na obłędne komunistyczne zbrojenia. Tak samo było i w PRL. także i tutaj, ze swoją bandycką kilkuset tysięczną czerwoną armią żyjącą na koszt PRL — sowieccy bandyci byli wymagający i niezwykle kosztowni. 

Także i samo państwo bolszewickie rozbudowało swoje struktury militarne do tego stopnia, że pochłaniały one 25 proc. dochodu narodowego — kosztem minimalnej produkcji dóbr konsumpcyjnych dla społeczeństwa oraz śladowych inwestycji poza sektorem militarnym…

 

3330 czołgów w LWP, 59470 czołgów w Układzie Warszawskim

Na przykład, pozostałością kosztownych zbrojeń tzw. LWP w PRL było to, że armia w Polsce — jeszcze w 1991 roku posiadała aż 3330 czołgów… Natomiast armia sowiecka aż 41580. Zaś cały sowiecki Układ Warszawski zgromadził 59470 czołgów i ponad 70300 transporterów opancerzonych... Od samego początku przywódcy sowieccy nie kryli swoich imperialnych dążeń do zaatakowania demokracji zachodnich oraz wprowadzenia komunizmu na całym świecie. I sekretarz bolszewickiej partii komunistycznej Nikita Chruszczow — nawet powiedział do zachodnich dyplomatów w Moskwie, że historia jest po stronie sowieckiej, i że bolszewicy "pogrzebią" Zachód.[iii]

 

130 miliardów dolarów na bolszewickie kajdany

Ogólne wydatki sowietyzowanego PRL na cele militarne w okresie 36 lat pokoju (1946–1982) ocenić można jako przekraczające 130 miliardów dolarów USA. Jak pisze historyk Jerzy Łojek: "te 130 miliardów dolarów USA naród polski w latach 1946–1982 zapłacił faktycznie na fundusz utrzymania w dobrym stanie i w sprawnym funkcjonowaniu kajdan nałożonych na siebie w 1945 roku."[iv]

Dodatkowo, w latach 1969–79 łączne wydatki na zbrojenia w PRL wyniosły w porównywalnych cenach światowych [cenach z 1983 r. — aandy] 62.8 mld dolarów USA...

W ciągu sześciu lat 1971–1981 wydatki na militarne PRL wzrastały średnio o 14 procent rocznie...[v]

Rok 1981 był — rok pogłębiania się kryzysu i przygotowywania do do zdławienia "Solidarności" — był znamienny; w roku tym polski dochód narodowy spadł w porównaniu z dochodem w 1979 roku o prawie 30 procent, wydatki zbrojeniowe wzrosły jednak o 7.1 procent, wynosząc 5,5 miliarda dolarów. 

Dane za 1982 rok są znamienne. W warunkach pogłębiającego się kryzysu, okresu „pokojowego stanu wojennego” 1982 roku, wydatki PRL na cele militarne zwrosły do około 6,6 miliarda dolarów. Ponadto, w 1982 roku napotrzeby LWP pracowało podobnio około 1800 zmilitaryzowanych zakładów. W tym około 150 produkowało wyłącznie uzbrojenie, amunicję I wyposarzenie wojskowe. 

Koszty produkcji i utrzymania przez PRL m.in. 3330 czołgów, 4855 transporterów opancerzonych, 81 wyrzutni rakiet operacyjnych i taktycznych oraz 480 samolotów bojowych — były olbrzymie.[vi] Nie licząc już nawet i kosztów utrzymania armii LWP — liczącej 347.000 żołnierzy mających posłużyć bolszewickim bandytom jako mięso armatnie przy planowanym ataku na Zachód. A wszystko to utrzymywane przez dziesiątki lat na żądanie sowieckich kolonistów i najeźdźców…

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura