Blog
Sumaczystegomyślenia
Dawid1973
0 obserwujących 3 notki 9249 odsłon
Dawid1973, 16 listopada 2010 r.

Georgij Gurdżijew- nauczyciel czy szarlatan?

 Artykuł opublikowany przez autora w czerwcu b.r  w w 5 numerze nadrealnego magazynu Puzdro będącego obecnie dodatkiem do  wrocławskiego pisma Rita Baum.

Są takie okresy w życiu ludzkości, zbiegające się z reguły z początkiem upadku kultur i cywilizacji, kiedy to masy nieodwracalnie zatracają rozsądek i zaczynają niszczyć wszystko to, co zostało stworzone przez setki i tysiące lat kultury. Takie okresy masowego obłędu zbiegają się z kataklizmami geologicznymi, zmianami klimatu i podobnymi zjawiskami o charakterze planetarnym, i wyzwalają one olbrzymią ilość materii poznania. To z kolei powoduje, że wysiłek gromadzenia tej materii poznania staje się koniecznością, inaczej bowiem zostałoby ono utracone. Zatem praca mająca na celu zebranie porzuconej materii poznania często zbiega się z początkiem rozpadu i z upadkiem kultur i cywilizacji.

Fragmenty nieznanego nauczania Piotr Demianowicz Uspieński

 

Georgij Grudżijew był pierwszym nauczycielem wschodnich technik duchowych i ezoterycznych na zachodzie, który ukazał Europejczykom drogę rozwoju indywidualnego alternatywną dla religii i filozofii. Początek XX wieku kiedy nauczał Gurdżijew był okresem gwałtownych przewrotów w byciu i wiedzy człowieka. W Europie załamała się monarchia, w następstwie rewolucji październikowej władzę przejęli komuniści. Skończyła się supremacja arystokracji. Do głosu doszły masy ludzkie.

Zamach na Arcyksięcia Ferdynanda zapoczątkował pierwszą wojnę światową z wykorzystaniem technologii nieznanych we wcześniejszych konfliktach, które pociągnęły za sobą ogromną liczbę ofiar w ludziach. Upowszechniły się wynalazki takie jakie jak telefon, samolot i samochód, a rewolucja przemysłowa i rozwój technologiczny wywoływały powszechny entuzjazm i nadzieje. Na początku XX wieku pojawiły się rewolucyjne prądy w sztuce, takie jak dadaizm i surrealizm, które odrzucały tradycję sztuki akademickiej. Na nowo definiowały rolę i miejsce artysty w społeczeństwie jako rewolucjonisty i burzyciela zastałego porządku. W roku 1902 r papież Pius X ogłosił przysięgę antymodernistyczną, która okopywała kościół na pozycjach nadprzyrodzonych, a dogmaty i prawdy wiary próbowała w umysłach ludzi wierzących ochronić przed jurysdykcją historyków, badaczy i naukowców.

W fizyce Einstein odrzucił Newtonowską wizję wszechświata jako nakręconego przez Boga precyzyjnego mechanizmu  na rzecz idei względności czasu i przestrzeni. Zaraz po teorii względności pojawiła się fizyka kwantowa wywracająca do góry nogami deterministyczną wizję losu ludzkiego. Mniej więcej w tym samym czasie ogłosił swoją teorię osobowości Zygmunt Freud dając początek nowożytnej psychologii, a Karol Darwin zakwestionował biblijny kreacjonizm  zastępując go pojęciem ewolucji gatunków. Wszystkie te odkrycia, fermenty myśli ludzkiej, nowe koncepcje rozbijały dotychczasową uporządkowaną i stabilną perspektywę postrzegania świata, wprowadzając świadomość ludzką w rejony nowych zagadnień i nowych wyzwań.

 

W tym samym czasie żył nauczyciel, który  jakby wbrew faktom głosił, że ludzkość nie ewoluuje a człowiek jest tylko zaprogramowanym robotem, maszyną która nie może nic czynić, ponieważ nie posiada spójnej woli i świadomości.

Ludzie są maszynami. Maszyny muszą być ślepe i nieświadome. One nie mogą być inne i wszystkie ich działania są zgodne z ich naturą. Wszystko się zdarza. Nikt niczego nie czyni. Postęp i cywilizacja, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, mogą pojawić się tylko jako wynik świadomych działań. Nie mogą pojawić się jako wynik nieświadomych, mechanicznych działań. A jakiego świadomego wysiłku może podjąć się maszyna. Jeśli jedna maszyna jest nieświadoma, to wtedy sto maszyn jest nieświadomych, i również tysiąc maszyn czy też sto tysięcy maszyn albo milion. A nieświadoma działalność miliona maszyn musi nieuchronnie spowodować zniszczenie i eksterminację.

Kim był ten awanturnik, który twierdził, że w czasie swoich licznych wędrówek po wschodzie dotarł do pradawnego nauczania. Ludzie, którzy mieli z nim styczność- ówczesna elita intelektualna Rosji, Europy i Ameryki opisywali jego niezwykłe umiejętności hipnotyczne i zdolność całkowitego koncentrowania się na wykonywanej czynności. Peter Brook słynny amerykański reżyser teatralny, znany m.in. z inscenizacji eposu hinduskiego- Mahabharaty nazwał go: „najbardziej bezpośrednim, najbardziej przekonywującym i najbardziej całościowym reprezentantem naszych czasów.”

Sam Gurdżijew uważał idee wewnętrznej spójności człowieka jako cel nadrzędny swojej pracy z uczniami. W myśl jego nauczania człowiek nie posiada jednej osobowości. Jego wnętrze jest areną ciągłej walki między różnymi jaźniami, które walczą o realizację sprzecznych ze sobą pragnień i zamierzeń. Nie może czynić, ponieważ jego wola jest podzielona między różne pragnienia pochodzące z zewnątrz, nie może samodzielnie czuć ani myśleć, ponieważ wszystkie jego emocje i światopogląd zostały mu narzucone przez wpływy zewnętrzne, takie jak wychowanie, tradycja, kultura, rodzina etc.

Opublikowano: 16.11.2010 16:22.
Autor: Dawid1973
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

"Są takie okresy w życiu ludzkości, zbiegające się z reguły z początkiem upadku kultur i cywilizacji, kiedy to masy nieodwracalnie zatracają rozsądek i zaczynają niszczyć wszystko to, co zostało stworzone przez setki i tysiące lat kultury. Takie okresy masowego obłędu zbiegają się z kataklizmami geologicznymi, zmianami klimatu i podobnymi zjawiskami o charakterze planetarnym, i wyzwalają one olbrzymią ilość materii poznania. To z kolei powoduje, że wysiłek gromadzenia tej materii poznania staje się koniecznością, inaczej bowiem zostałoby ono utracone. Zatem praca mająca na celu zebranie porzuconej materii poznania często zbiega się z początkiem rozpadu i z upadkiem kultur i cywilizacji." Fragmenty nieznanego nauczania Piotr Demianowicz Uspieński

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • 20.11.12 Pokaz animacji TOE 2012- Theory of everything Chciałbym serdecznie zaprosić rodzinę...
  • @wiedźma Margo Zapomniałem wyjaśnić kwestii samobójstwa Snerga. Nie wynikało ono z...
  • @wiedźma Margo Dziękuję za komentarz. Jak zwykle w przypadku takich teorii wiele zależy od...

Tematy w dziale