77 obserwujących
680 notek
547k odsłon
  216   0

Analogie obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie, do tej z lat dwudziestolecia międzywoj

Po I WŚ już 1922 roku w Rapallo doszło do zawarcia traktatu Niemiec z sowiecką Rosją(traktat regulujący współpracę polityczną, gospodarczą i wojskową obu państw), a od 1935 roku, Niemcy zaczęły jawnie naruszać traktat wersalski i dążyć do jego rewizji, m.in. poprzez aneksję Czechosłowacji i Austrii, co oznaczało początek imperialnych dążeń Niemiec, które przez propagandę narodowosocjalistyczną określane było jako „Tysiącletnia Rzesza”

Po końcu zimnej wojny nastąpiło zjednoczenie Niemiec(Traktat dwa plus cztery), kosztujące RFN w latach 1990-1992 81.2 mld. ówczesnych marek(57.6 mld. ówczesnych dolarów) i pod patronatem USA promując współpracę z Rosją.

Od 2015 roku, po klęsce polityki resetu USA/Zachód z Rosją, Niemcy zaczęły prowadzić politykę zmierzającą do deamerykanizacji Europy, jawnie naruszać „Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską”(Traktat Lizboński) i otwarcie dążyć do przekształcenia UE w federację(niemiecką federację europejską, co oficjalnie zapisano w umowie koalicji wyłonionej po wrześniowych wyborach do Bundestagu w 2021 roku)

Tak jak Traktat z Rapallo z 1922 roku zachwiał europejskim rozkładem sił i w konsekwencji doprowadził do wybuchu II WŚ, tak proces budowy niemieckiej UE i łączenie interesów ekonomicznych Niemiec z interesami Rosji(gazociąg Nord Stream i Nord Stream II, realizujący komplementarne interesy Niemiec i Rosji (Niemcom daje energetyczną dominację energetyczną w Europie a Rosji dostarcza środków finansowych ), odbudowującej swe imperialne ambicje, może zmierzać do konfliktu zbrojnego.

W 2010 roku Londyn zapowiedział, że do końca 2019 zlikwiduje swoje bazy wojskowe w Niemczech.

Co takiego mogło być przyczyną tej decyzji?

W 2010 roku nastąpiło apogeum polityki resetu prowadzonej przez USA/Zachód z Federacją Rosyjską(FR), której celem było stworzenie przestrzeni współpracy i bezpieczeństwa od Władywostoku po Lizbonę i od Pacyfiku po Atlantyk w formie konfederacji UE z Rosją.

Rosja stanowi federację i obecnie według rosyjskiej konstytucji w skład Federacji Rosyjskiej wchodzi 85 podmiotów federalnych (w tym dwa nie uznawane przez większość państw za jej część):

- Krym

- Sewastopol

Od 1999 roku istnieje konfederacja dwóch państw: Federacji Rosyjskiej i Białorusi(ZbiR), mająca na celu doprowadzenie w przyszłości do integracji gospodarczej i walutowej tych dwóch państw.

W sferze współpracy ekonomicznej funkcjonowała Euroazjatycka Unia Celna (do 1 stycznia 2015 r. Unia Celna Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej).

Aby stworzyć konfederację UE i Rosji(Państwa Związkowego Rosji i Białorusi) z jej Euroazjatycką Unią Celną, UE/niemiecka UE starała się stworzyć Federację UE, dla scentralizowania zarządzania europejską częścią tej projektowanej konfederacji UE i Rosji.

Poważne przygotowania poczyniono w 2004 roku, gdy państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały 29 października 2004 w Rzymie, umowę międzynarodową/ Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.

W związku z brakiem ratyfikacji przez wszystkie strony(referenda we Francji i Holandii), umowa nie weszła w życie.

Niepowodzenie w formalnym procesie tworzenia z UE Federacji Europejskiej(wg niektórych Stanów Zjednoczonych Europy – ang. United States of Europe - USE), postanowiono zastąpić tworzeniem jej „tylnymi drzwiami” , czym było zawarcie Traktatu Lizbońskiego i wykorzystywanie instytucji UE(KE, PE, TSUE) do tworzenia faktów dokonanych, czego skutki odczuwa Polska po przejęciu władzy w 2015 roku przez PIS/ZP.

Jak zachowywała się Wielka Brytania wobec tych zamiarów forsowanych przez niemiecką UE?

Warto tu przywołać pojęcia funkcjonujące w geopolitycznej koncepcji Mackindera, ogłoszonej w 1904 roku, czyli przed I WŚ.

Chodzi tu o pojęcia sił „Morza” i sił „Lądu”.

Wg tej koncepcji Wielka Brytania należy do sił „Morza” a Niemcy i Rosja do sił „Lądu”, pomiędzy którymi trwa konfrontacja o panowanie nad "Światową Wyspą” (Word Island), w skład której wg koncepcji Mackindera wchodzi Europa, Azja i Afryka i której jądrem jest Heartland(to terytoria obejmujące Rosję, zachodnie Chiny, Mongolię, Afganistan, Beludżystan oraz Iran) a konsekwencji będzie mógł zapanować nad światem.

Patrząc na mapę dostrzec możemy, że siły "Morza" od sił "Lądu" (Heartlandu) od początku II-go tysiąclecia rozdzielała i rozdziela Europa Środkowo Wschodnia, w której do XVIII wieku ważną rolę i siłę reprezentowała Polska.

Rywalizacja sił „Morza” z czołową rolą do końca XIX wieku Wielkiej Brytanii, potem po zwycięskiej I WŚ przejętą przez USA, z siłami „Lądu”, polegała na dążeniu do zachowywania równowagi sił na kontynencie europejskim pomiędzy Niemcami i Rosją, elementami sił „Lądu”.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale