Swobodna energia
W nauce, podobnie jak w życiu, najważniejsza jest prawda.
13 obserwujących
159 notek
190k odsłon
320 odsłon

Fundamentalne pole i pola pochodne

Wykop Skomentuj17

W Wielkiej Encyklopedii Świata Oxford można przeczytać: "pole sił, obszar w przestrzeni, w którym pewien obiekt wywiera siłę na inny obiekt dzięki pewnej własności obu tych obiektów. Np. istnieje siła przyciągania między obiektami obdarzonymi masą, gdy jeden z nich jest w polu grawitacyjnym drugiego. Innymi przykładami pola sił są: pole elektryczne (wytworzone przez ładunki elektryczne) i pole magnetyczne (wytworzone przez "masy magnetyczne"); każde z nich może działać zarówno siłami przyciągania, jak i odpychania."

W artykule "Zasady dynamiki Newtona - naturalna geneza Nowe zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki" na http://pinopa.narod.ru/16_ZDNewton_pl.pdf można przeczytać:
"Patrząc z pewnego punktu widzenia można dostrzec, że trzy zasady dynamiki Newtona to w istocie jedna zasada, która została rozpisana na "trzy punkty". Z tego punktu widzenia druga zasada dynamiki - głosząca, że siła jest proporcjonalna do przyśpieszenia, które ona powoduje - jest tylko definicją siły. Po prostu, definicja ta przedstawia propozycję "umowy naukowej" - proponuje ona, aby słowem "siła" nazywać pewien iloczyn, a mianowicie, siła F=m*a.

Z jakiego punktu widzenia jest to widoczne? Widać to, jeśli za podstawę rozważań przyjąć grawitacyjne prawo Galileusza, które mówi, że w polu grawitacyjnym wszystkie ciała spadają z jednakowym przyśpieszeniem. To znaczy, że przyśpieszenie spadku ciał o różnych masach nie zależy od mas tych ciał, lecz zależy od pola i masy ciała, które jest przyczyną przyśpieszenia dla spadających ciał. Dlatego przy wyborze odpowiedniej funkcji do opisu centralnie-symetrycznego pola wystarczy, aby przyśpieszenie było  proporcjonalne do wielkości masy przyśpieszającego ciała, a wówczas pozostała część funkcji może mieć dowolną postać."


Materia wszechświata jest zbudowana z fundamentalnych pól. Dzięki właściwościom tych pól powstają z nich rozmaite złożone strukturalne układy. O właściwościach fundamentalnych pól, dzięki którym powstają złożone struktury, można przeczytać w art. "O materii - Fundamentalnie" na http://pinopa.narod.ru/18_OMatFund_pl.pdf. Trochę szerzej i bardziej szczegółowo ten temat jest opisany w art. "Konstruktywna teoria pola - krótko i krok po kroku" na http://pinopa.narod.ru/KTP_pl.pdf.
Z artykułów można dowiedzieć się, że fundamentalne pola mają przestrzenny charakter. Pola różnią się od przestrzeni tym, że można przedstawiać ich ruch oraz położenie względem siebie. Ruch oraz położenia cząstek względem siebie można logicznie opisywać za pomocą słów oraz za pomocą matematycznych funkcji.

Oto początek krótkiego artykułu "Stabilność materii? ...Ależ to bardzo proste!" na http://pinopa.narod.ru/02_C2_Stabilnosc_materii.pdf:
"Za podstawową właściwość materii można uważać stabilność jej struktury. Ze stabilnością struktury związane są takie własności, jak wytrzymałość na zniszczenie i sprężystość. Stabilność materii we wszechświecie jest zapewniona do pewnego stopnia w wyniku istnienia grawitacyjnych oddziaływań. Dzięki nim istnieje stabilność takich megastruktur, jak Słońce, Ziemia, Księżyc... Ale bez istnienia przyczyny, która zapewnia stabilność mikrostruktur, na Ziemi nie byłoby podziału materii na lądy i oceany, nie było by mórz, rzek, gór, nie byłoby drzew, ludzi... To wszystko nie istniałoby i nie mogłoby powstać życie, bo dla istnienia tego wszystkiego niezbędne są wytrzymałe na zniszczenie, stabilne struktury."

W artykule opisana jest jedna z podstawowych własności materii, gdy ta materia przyjęła już pewne kształty. Wspomniane tutaj grawitacyjne oddziaływanie megastruktury jest w istocie oddziaływaniem sumarycznego fundamentalnego pola. Jest to oddziaływanie zbiorcze - sumaryczne - na które składają się oddziaływania wszystkich pojedynczych fundamentalnych pól, czyli oddziaływania wszystkich składowych cząstek megastruktury.
Grawitacyjne oddziaływanie dowolnego obiektu jest częścią składową fundamentalnego oddziaływania. Ta część składowa innym obiektom z otoczenia zawsze nadaje przyspieszenie "ku sobie", czyli oddziaływanie stwarza wrażenie przyciągania obiektów ku sobie. Drugą częścią składową fundamentalnego oddziaływania jest oddziaływanie strukturalne. Ten rodzaj oddziaływania umożliwia powstawanie stabilnych struktur materii, w których składniki mogą pozostawać względem siebie niemal nieruchomo. Taka sytuacja może kształtować się jedynie przy zachowaniu pewnych konkretnych odległości między składowymi cząstkami-polami.

Aby lepiej zrozumieć, czym jest fundamentalne pole oraz czym są pola pochodne, na początek warto zapoznać się z treścią dwóch artykułów: "O pojęciach, poznaniu i wszechświecie" (na http://pinopa.narod.ru/O_pojeciach_poznaniu_i_wszechswiecie.pdf) i "Mity fizyki XX wieku" (na http://pinopa.narod.ru/Mity_fizyki.pdf). Z tych artykułów można dowiedzieć się, na jakich podstawowych zasadach opiera się myślenie człowieka i tworzenie wiedzy o świecie, a także dowiedzieć się o tym, jak dużo w nauce jest zmyśleń. Jest wiele zmyśleń, które pomimo swej przydatności, wprowadzają ludzi w błąd. Zagłębianie się w te zagadnienia jest w istocie poznaniem, czym jest materia, czym zachodzące wszędzie wokół fizyczne zjawiska oraz kim jest człowiek.
O zmyśleniach i fikcji opowiada także art. "Fikcja w życiu i nauce - Unifikacja fizycznych oddziaływań" na http://pinopa.narod.ru/01_C4_Fikcja_w_nauce.pdf.

Myśląc o "polu sił" należy być uważnym, aby nie dawać się wodzić za nos przez mity. Na czym polega to wodzenie za nos, o tym można przeczytać w art. "Mity fizyki XX wieku" i art. "Fikcja w życiu i nauce - Unifikacja fizycznych oddziaływań".
Zamiast posługiwać się "polem sił" lepiej jest wykorzystać pojęcie fundamentalnego pola. Fundamentalne pole jest obszarem, w którym inne fundamentalne pola uzyskują przyspieszenia. W taki sposób w materii tworzy się podstawa dla powstania wszelkich struktur i przyrodniczych zjawisk. W określonych okolicznościach pewne zjawiska są określane mianem pola magnetycznego, pola elektrycznego itd. Ale wyjaśnień dotyczących tego, czym są te pola, nie zaleca się szukać w Wielkiej Encyklopedii Świata Oxford. Tych wyjaśnień należy poszukać w cyklu artykułów "Ależ to bardzo proste" na http://pinopa.narod.ru/Polska.html oraz w innych znajdujących się tam artykułach.

Pinopa
4.05.2020 r.

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie