Swobodna energia
W nauce, podobnie jak w życiu, najważniejsza jest prawda.
19 obserwujących
195 notek
217k odsłon
  144   0

Ciemnota (nieoświeconość) fizyków 8

 (Głupia formuła E=m*c^2)

Przedstawiana tutaj ciemnota może być szczególnie dokuczliwa dla pewnych osób. Stanie się tak, gdy te osoby dostrzegą rażącą nieprawidłowość w fizycznej formule i w teorii uznawanej za "podstawową teorię", a jednocześnie zajmują wysokie naukowe stanowiska. Mogą oni stanąć przed dylematem: podważać oficjalnie tę formułę czy nie podważać. Podważając prawidłowość takiej teorii narażają się na utratę swoich związanych z nauką dotychczasowych przywilejów. Bo to może skutkować utratą stanowiska, zarobków, poważania w środowisku itd. A jaka jest ta "szczególnie dokuczliwa" ciemnota? Obecnie uznawaną za "podstawową teorię" jest "równoważność masy i energii" - wyraża się ją za pomocą wzoru E=m*c^2. 

Związana z tym matematycznym wzorem ciemnota pomija trzy fizyczne prawa - zagadnienia. 


Pierwsze pomijane prawo - Prawo znikomego działania

Związana z tym wzorem ciemnota jest przedstawiana w związku z pracą akceleratorów. W tych urządzeniach cząstki są przyspieszane do coraz większych prędkości. Podczas procesu przyspieszania zużywana na przyspieszanie ilość energii rośnie w "zawrotnym tempie". Fizycy wymyślili zatem, że wzrost energii, jaką należy zużywać do przyspieszania cząstek do coraz większej prędkości, jest spowodowany wzrostem masy cząstek, które są przyspieszane w akceleratorze. Inaczej mówiąc, wymyślili oni, że przekazywana cząstkom energia (podczas nadawania im coraz większej prędkości) zamienia się w ich masę. A takie "ciemne" rozwiązanie przez fizyków zagadnienia wzrostu energii, jaka jest zużywana do przyspieszania cząstek, powstało dzięki temu, że nie znali oni (i dotychczas nie znają) pewnego fizycznego zjawiska. To zjawisko jest związane z wzajemnym przekazywaniem sobie energii przez cząstki przy coraz większych względnych prędkościach podczas ich zderzeń ze sobą. Mówiąc krótko, zderzenie ze sobą cząstek, gdy mają one względem siebie coraz większe prędkości, wiąże się z tym, że te cząstki przekazują sobie coraz mniejsze ilości energii. To zjawisko zostało nazwane prawem znikomego działania (prawem ZD). Więcej na ten temat można przeczytać w art. "Prawo znikomego działania w akcji" na https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/562945, także na http://pinopa.narod.ru/32_C4_PrawoZD_w_akcji.pdf .


Drugie pomijane prawo - Prawo dynamicznego oporu ośrodka

Przy respektowaniu wprowadzonej do fizyki "ciemnoty" w postaci wzoru E=m*c^2 pomija się istnienie ciemnej materii. Pojęcie "ciemnej materii" zostało wprowadzone do fizyki po to, aby nie powracać do pojęcia "eteru". Ciemna materia istnieje wszędzie - a więc istnieje w przestrzeni próżni kosmicznej, gdzie nie ma materii atomowej, oraz istnieje w rozmaity sposób zagęszczona w materii atomowej. Ciemna materia jest po prostu ośrodkiem protoelektronowym, który składa się z cząstek nazwanych protoelektronami. Z tych cząstek w odpowiednich warunkach tworzą się zagęszczenia, które są znane jako elektrony. (Więcej o elektronach można dowiedzieć się z art. "Pole elektrostatyczne?... Ależ to bardzo proste!" na https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/292859.) W akceleratorach cząstki są przyspieszane do ogromnych prędkości w kanałach z próżnią fizyczną. Nie ma tam materii atomowej, ale istnieje znacznie zagęszczony ośrodek protoelektronowy. Duże zagęszczenie w tych miejscach (kanałach) protoelektronów jest powodowane przez obecną w pobliżu materię atomową. Cząstki, które z ogromną prędkością pędzą przez zagęszczony ośrodek protoelektronowy, są siłą rzeczy narażone na działanie oporu tego ośrodka. To zjawisko oddziaływania ośrodka protoelektronowego na lecące cząstki przebiega w podobny sposób, jak zjawisko oddziaływania powietrza na lecący pocisk karabinowy. Co prawda przy ogromnych prędkościach coraz wyraźniej przejawia się zjawisko opisane w prawie ZD i wówczas maleje stawiany przez ośrodek opór dla pędzących cząstek. Zanim jednak dojdzie do wyraźnego przejawiania się tego prawa ZD, istnieje stawiany przez ośrodek protoelektronowy silny opór. Fizycy, którzy wprowadzali do fizyki "ciemnotę" w postaci wzoru E=m*c^2, istnienia tego oporu nie uwzględnili. 


Trzecie pomijane prawo - Prawo wzrostu masy wraz z zagęszczeniem

Powyżej wspomniany ośrodek protoelektronowy świadczy także w inny sposób o istnieniu w fizyce "ciemnoty". Ten temat dość obszernie jest przedstawiony w artykule pt. "Ciemna materia w zjawiskach", który znajduje się na https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/1097814. Są tam przedstawione doświadczenia, które pozwalają zrozumieć, że ciemna materia istnieje nie tylko w kosmosie, ale po prostu jest ona jednym ze składników materii atomowej. Wyniki doświadczeń, w których następuje wzrost (i/albo zmniejszenie) masy materii, świadczą w dwóch sprawach. Po pierwsze, właściwości ciemnej materii można badać nie tylko za pośrednictwem astronomicznych obserwacji, ale także tu na Ziemi, np. w laboratoriach. Po drugie, wyniki doświadczeń wskazują, że równoważność masy i energii, o której niektórzy powiadają, że wyraża ją jeden z najsłynniejszych wzorów w historii ludzkości w postaci E=m*c^2, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo zgodnie z tym wzorem zanik masy 0,38 grama powinien być połączony z pojawieniem się ogromnej ilości energii. Także zwiększenie się o taką wartość masy materii powinno nastąpić po dostarczeniu odpowiedniej ilości energii. Ta obliczona według wzoru ilość powinna być równa ok. 34,2 teradżuli. To jest wartość porównywalna z energią sporej wielkości bomby atomowej. I nie powinno tu mieć znaczenia, czy przyczyną np. zaniku masy jest rozmagnesowanie wody bądź miękkiej stali, czy zgniecenie odpowiedniej ilości metalowej folii. Każdy taki przypadek świadczy o tym, że słynny wzór E=m*c^2 nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo w tym przypadku fizyczne prawo mówi, że masa materii rośnie wraz z jej zagęszczeniem. A do tego zagęszczenia wcale nie jest potrzebna tak duża energia, jak to przedstawia słynny wzór E=m*c^2.  

Autor ds. rozjaśniania zagadnień fizycznych  

Pinopa 

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie