3 obserwujących
38 notek
8800 odsłon
  170   3

29 lat temu ostatnie sowieckie bandy opuściły Polske

29 lat temu ostatnie jednostki sowieckie opuściły Polskę...zostawili u nas świetnie rozwiniętą agenturę która działa w Polsce do dziś.

image


Dopiero 28 października 1992 roku ostatnie jednostki bojowe armii rosyjskiej opuściły Polskę po 48 latach okupacji Polski. Armia Czerwona przetrwała na ziemiach polskich rozpad ZSRR, powstanie Rosji i wynikającą z tego zmianę nazwy. W Polsce została rozbudowana siatka rosyjskiej agentury, w tym i agentury wywiadu wojskowego GRU. Rosyjska armia pozostawiła po sobie ruiny i ogromne zniszczenia ekologiczne w miejscach gdzie stacjonowała

Komunistyczna powojenna okupacja Polski dziełem Rosjan

W 1944 ZSRR ponownie zajęła tereny polskie i rozpoczyna kolejną eksterminację polskich patriotów. Sowieci utworzyli ze swoich agentów władze “Polski” ludowej, które mają im umożliwić skuteczną okupację ziem polskich, eksterminacje polskich patriotów, i rabunek polskiej gospodarki przez najbliższe 45 lat. W 1944 roku armia sowiecka aresztował 30.000 żołnierzy AK, przeprowadziła masowe aresztowania i deportacje Polaków w głąb Rosji sowieckiej (czyli w większości ich zamordowała)


image


Powołane w 1944 roku władze „Polski” ludowej były tylko namiestnikami Rosji sowieckiej na ziemiach polskich — a nie suwerennymi władzami Polski i reprezentantami Polaków. Namiestnicy Rosji sowieckiej w Polsce (w dużej części z woli Rosjan Żydzi) nie mieli poparcia społecznego, byli tylko dekoracją utrzymywaną przez Armię Czerwoną w okupowanej Polsce. Sowiecka kolonia zwana „Polską” ludową była nie demokratyczną totalitarną tyranią, której celem była eksterminacja polskich patriotów

Sowieci powołali do życia polskojęzyczną bezpiekę, która zajmowała się terroryzowaniem, torturowaniem i mordowaniem polskich patriotów – władze komunistycznej bezpieki były z woli Rosjan zdominowane przez Żydów. Wydatki komunistów na aparat terroru i propagandy pochłaniały dużą część budżetu państwa. Komunistyczni okupanci zbudowali gigantyczny aparat tajnych współpracowników aparatu terroru. Sowieccy kolaboranci narzucili Polakom przepisy wzorowane na sowieckich, karali śmiercią za posiadanie niekomunistycznych poglądów. Komuniści wsadzali do więzień Polaków pod byle pretekstem (spóźnienie do pracy, opowiadanie politycznych dowcipów). Na tyranii sowieckich kolaborantów zyskał tylko lumpenproletariat, który awansował do roli klasy pasożytniczej w „Polsce”.

W walkach z komunistyczną okupacją zginęło 200.000 żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Kadry dowodzenia w komunistycznym polskojęzycznym wojsku i bezpiece składały się z obywateli sowieckich i Żydów.

Rosja po wojnie pasożytowała na Polsce

Sowieccy okupanci rabunkowo eksploatowali „Polskę” ludową, najlepszym tego przykładem było „kupowanie” przez sowietów polskiego węgla za 10% jego ceny na rynkach światowych (podobnie wyglądał cały „handel” ze wschodem). Polityka gospodarcza prowadzona przez kolaborantów Rosji Sowieckiej wyniszczała gospodarczo Polskę, Polacy nie mieli dostępu do artykułów niezbędnych do życia. Sowieci nie dopuścili, by Polska skorzystała z pomocy amerykańskiej po II wojnie światowej.

Rosja sowiecka w „Polsce” ludowej zlikwidowała demokracje i wolne wybory. Kolaboranci Rosji sowieckiej wprowadzili cenzurę i niszczyli polską kulturę. Rosjanie pozbawili Polaków praw i wolności, skazali na życie w nędzy, a tych, którzy się buntowali, polecili mordować.

Komunistyczne prześladowanie Kościoła katolickiego

Jedyną zorganizowaną opozycją wobec komunistycznej okupacji był Kościół Katolicki. Było to powodem prześladowania Kościoła. Kolaboranci Rosji sowieckiej rozbijali jedność Kościoła, wspierając organizacje i czasopisma propagujące herezje, laicyzowali dzieci i młodzież (uniemożliwiając naukę religii i uczestnictwo w mszach świętych). „W latach 1945-1956 w komunistycznych więzieniach przebywało ponad 1000 kapłanów, t.j. ok. 10% wszystkich księży”. Bezpieka i milicja zamordowały wielu księży. W 1953 aresztowano prymasa Polski. W 1954 zamknięto 300 żeńskich domów zakonnych na ziemiach zachodnich, większość zakonnic skierowano do obozów pracy.

Polskę przez 48 lat okupowały oddziały armii sowieckiej

Od 1944 do 1991 roku na terenie Polskim stacjonowało 100.000 sowietów (pod koniec wojny 1.500.000). Czerwonoarmiści mordowali, okradali, gwałcili, rekwirowali pasze, żywność, urządzenia i paliwa. Po II wojnie światowej wywozili z Polski całe zakłady przemysłowe.

W ludowej „Polsce” było 170 baz Armii Czerwonej (w tym trzy z bronią jądrową). Sowieci chcieli wykorzystać Ludowe Wojsko „Polskie” do agresji na Europę Zachodnią. Żołnierze LWP mieli walczyć na terenach skażonych uderzeniem jądrowym. Sowieci wykorzystali jednostki LWP w agresji na Czechosłowację w 1968 roku.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale