2 obserwujących
42 notki
31k odsłon
  827   1

Antygrawitacyjne prawo powszechnego ciążenia Izaaka Newtona.                                 4. Wyprowadzenie wzoru na energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym.     Energia potencjalna w centralnym polu grawitacyjnym jest równa ilości pracy jaką trzeba wykonać pod-czas przemieszczenia ciała o  masie m, z   odległości r od środka masy M ( wytwarzającej pole grawitacyjne ) do nieskończonej odległości  od  tej masy .     Przyjęcie takiego założenia pozwala na odniesienie potencjału istniejącego w punkcie nieskończenie odległym od masy M, gdzie jego wartość jest równa 0, do punktu odległego od masy M o r.  
      Działanie takie można zapisać za pomocą poniższe go wzoru.


                                                         ΔEp =  Ep∞  - Epr =   Wr∞    

 
       ΔEp – różnica energii potencjalnej
      Epr – energia potencjalna  w odległości r od masy M
      Ep∞ ¬- energia potencjalna w nieskończoności
      Wr∞ - praca potrzebna do przesunięcia ciała o masie
           m z  odległości r  od masy  M do nieskończoności.


   ΔEp = Ep (∞ ) - Ep (r)  =  Wr∞  = ∞r∫ Fdr = ∞r∫(GMm)/r2 dr = - (GMm)/r ]∞r = - (-GMm)/r ] ∞  r  =   (GMm)/r ] ∞ r    =
=   GMm (1/∞  -1/r  ) =  GMm/ ( 0 – 1/r ) = - GMm/r  


                                                                  Ep = - GMm/r    [ - J/kg ]

     Tak wygląda wzór na obliczenie  energii potencjalnej, istniejącej w dowolnym punkcie centralnego pola grawitacyjnego.
Wartość energii wyliczona w ten sposób jest ujemna.
W rozumieniu fizycznym nie może ona być energią potencjalną.
Taki wzór został jednak przyjęty w fizyce do obliczania wartości energii potencjalnej w centralnym polu grawitacyjnym.
Pozwala on ukryć prawdę, że energia potencjalna male-je wraz z oddalaniem się od centrum pola grawitacyjnego.
Dzięki znakowi minus przed wzorem, energia potencjalna na każdej kolejnej orbicie, licząc od masy M, wzrasta w stosunku do niższej orbity.
Jej wartość jest jednak zawsze ujemna.
     Proszę w przystępny sposób wyjaśnić, jak można sobie wyobrazić energię, której jest mniej niż nic i to jeszcze o określoną wartość?                                      5. Wyprowadzenie wzoru na energię potencjalną polu  anty grawitacyjnym.     Przyjmuję, iż siła z jaką oddziałują na siebie dwa ciała jest siłą odpychającą, czyli anty grawitacyjną.
.W takim przypadku energia potencjalna w centralnym polu anty grawitacyjnym będzie równa pracy jaką należy
wykonać przy zbliżaniu ciał do siebie.
Założę, że pracę tą wykonamy przesuwając ciało o masie m z nieskończoności do punktu odległego od ciała M o odległość r.


     ΔEp = Ep (r) -  Ep (∞ )  =  W∞r   =  ∞r∫ Fdr =  r∞∫ (GMm)/r2 dr =   [ (-GMm)/r ]r∞  =  - GMm  ( 1/∞ - 1/r ) = -GMm (  0 - 1/r ) = GMm/ r


                                                                      Ep =  GMm/r        [ J/ kg ]

                                                                  Uwagi.


     Energia potencjalna obliczona w ten sposób jest  dodatnia, czyli mogąca realnie istnieć.
 W polu grawitacyjnym o takich cechach, jej wartość będzie zmieniała się w odmienny sposób, niż zostaliśmy do tego przyzwyczajeni.
Będzie wzrastała wraz ze zmniejszaniem się orbity, a malała w trakcie oddalania się od  centrum pola grawitacyjnego.
Ponieważ jej wartość jest większa na niższej orbicie w stosunku do wyższej, dlatego ciała z jej powierzchni powinny oddalać się od niej.
Zniknie siła, która wiąże grawitacyjnie materię.
Stąd wziął się zapewne pomysł na dołączenie znaku minus przed wzorem, aby uchronić Ziemię oraz cały Układ Słoneczny przed dezintegracją.
Cel zaiste chwalebny, a szczególnie dla ugruntowania ciemnoty i zabobonu w astronomii oraz nauce.                                             6. Wyprowadzenie wzoru na  potencjał pola  grawitacyjnego.     Potencjałem pola grawitacyjnego nazywamy stosunek energii potencjalnej grawitacji ciała do jego masy.


                                       V = Ep / m
                                      V = (- GMm / r ) / m


                                      V = - GM/r      [ - J / kg ]


      V – potencjał pola grawitacyjnego  [ -J/ kg ]   


                                                                                Uwagi.


     W ujęciu klasycznym potencjał pola grawitacyjnego jest ujemny, ponieważ do wyprowadzenia tego wzoru wykorzystuje się wzór na ujemną energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym.                                                7. Wyprowadzenie wzoru na potencjał  pola  anty grawitacyjnego.
 

   
                                                                        V = Ep / m
                                                                        V = ( GMm / r ) / m


                                                                        V =  GM/r      [ J / kg ]
 
                                                                              Uwagi.


     Wzór na potencjał pola grawitacyjnego wyprowadzony według takich założeń  wykazuje dodatnią jego  wartość
Wzrasta on w miarę zbliżania się do masy tworzącej anty grawitacyjne pole.                                           8. Wyprowadzenie wzoru na pracę w centralnym  polu grawitacyjnym.     Zaprezentuję poniżej różne sposoby wyprowadzenia owej zależności w centralnym polu grawitacyjnym.
Ostateczny efekt tego działania będzie zależny od metody jaką wykorzystam do tego celu.
  Pracę w centralnym polu grawitacyjnym wykonuje-my  podczas przemieszczania masy w tym polu.
Kiedy dokonujemy tej czynności oddalając od siebie oba, lub jedno z ciał to praca jest dodatnia, ponieważ wykonujemy ją w kierunku przeciwnym do zwrotu pola grawitacyjnego.   


                                       W (  r1→ r2 )  = G m1m2 ( 1/ r1 – 1/ r2 )


    W (  r1→ r2 )  -  praca wykonana przez siłę zewnętrzną   równoważącą siłę grawitacji, przy przemieszczaniu mas punktowych m1 ,                               m2 , z odległości r1 na odległość  r2  .
    m1 , m2  -  masy ciał     [kg ]
    r1  - początkowa odległość pomiędzy ciałami   [ m ]
    r2 – końcowa odległość pomiędzy ciałami   [ m ]
                                                             r1 < r2             8.1.  Wyprowadzenie wzoru na pracę w centralnym  polu grawitacyjnym zgodnym z obowiązującą   teorią. 
       W (  r1→ r2 )  -  praca wykonana przez siłę zewnętrzną równoważącą siłę grawitacji, przy przemieszczaniu mas punktowych m1 ,                                  m2 , z odległości r1 na odległość r2  .

Lubię to! Skomentuj41 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie