theft
Każdy dzień życia przybliża nas do Dnia Najważniejszego........
1 obserwujący
93 notki
6826 odsłon
78 odsłon

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Wykop Skomentuj2

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryji Panny Łk 1, 26-38
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
Moje najukochańsze dzieci. Oto przed nami arcycudowny fragment Ewangelii opowiadający o Maryji Pannie.Cały ten fragment jest przecudowny i zawiera w sobie ogormo wiedzy teologicznej i podstaw naszej wiary. Lecz zanim zaczniemy analizować treść Ewangelii na tej płaszczyźnie to najierw wsłuchajmy się w słowa Maryji Panny,które ona wypowiada w obecnosci AnioŁa Gabriela:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Już nad tymi kilkoma słowami moglibysmy toczyć wielogodzinna dyskusje o tym jak ważna jest w naszym zyciu wiara,pokora i oddanie Bogu. Dlatego tylko podkreślmy kilka słów tej wypowiedzi:
„ niech Mi się stanie według twego słowa”
Maryja jako słuzebnica Pańska nie ma najmniejszych wątpliwości,że wszystko co Bog zechce z Nia uczynić jest DOBRE !!! I my tez miejmy taka swiadomość.........  Bóg jest dobrem dla naszych duszy i dla naszych ciał. Niech nam się dzieje według słow Jego.

A dalsza część Ewangelii ??? Tak jak już napisałem jestem nią zauroczony !!! Ponieważ ta Ewangelia jest ABSOLUTNYM dowodem na istnienie Trójcy Przenajświętszej. Dowodem na to,że Bóg może uczynić z naszym życiem i naszym światem rzeczydowolne – bo on jest naszym Stworzycielem.
Dlaczego tak bardzo zaintrygowała mnie i zafascyowała ta Ewangelia. Jak jeszcze żadna do tej pory...... To bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie.Dlaczego ? Bo pewne problemy,które pojawiły się w trakcie czytania tej ewangelii są dla mnie nierozstrzygalne. Moj umysł nie jest w stanie zrozumieć jakie fakty mialy rzeczywiście miejsce i w jaki sposób doszlo do nardzon Jezusa Chrystusa.
Tak!
Bo czytając tę Ewangelię swobodnie,bez zagłębiania się w szczegóły wydaje nam się,że to bardzo proste i oczywiste. I może rzeczywiście tak jest ???
Oto Duch Święty zastąpi na Maryję,a ona pocznie i urodzi Syna,któremu da na imię Jezus. Mój Boże...... Jakże to proste i oczywiste. Po prostu Duch Święty zstapi na Maryję ,a ona urodzi Syna !!!
Zajrzałem do pozstałych Ewangelii by przeczytać jak tam te proste i oczywoiste fakty zostały opisane.W Ewangelii Mateusza 1,20 opisane jesto następujaco :
„albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”
W Ewangelii Świetego Jana 1,1-18 czytamy następujące słowa :
„Bogiem było Słowo.(...)  Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.”
W trakcie czytania tych Ewangelii nabieramy całkowitej pewności,że Duch Święty jest Bogiem.Bo skoro Duch Bozy zstępuje na Maryję ,a ona rodzi Syna,którego „będą  nazwać Synem Najwyższego” to nie ma najmniejszych wątpliwosci,ze Duch Świety musi być częścią Pana Boga,gdyz inaczej suna nardzonego z Maryji nie można nazywać by Panem Bogiem.
Teraz napiszę o nieco trudniejszych rzeczach moje kochane dzieciaki,ale zapewne na lekcjach bilogii już uczyliscie się o sposobie rozmnażania ludzi. Oto mężczyzna podarowuje swojej żone plemnika,który lączy z jej komórka jajową i wten sposób powstaje NOWE ŻYCIE ! A ponieważ ten plemnik pochodzi od Pana Kowalskiego to można powiedzieć – oto syn Kowalskiego i jeśli plemnik pochodzi od Pana Wiśniewskiego to można powiedzieć – oto syn Wisniewskiego !!!

Dlatego jeśli plemnik w postaci Ducha Świętego pochodzi od Pana Boga to można powiedzieć – oto SYN BOŻY !!!
Chyba nie macie żadnych wątpliwości codo słów,które napisałem powyżej.A jednocześnie........ Jakie wnisoki wynikają z powyższtych słów ??? Bardzo,bardzo ważne !!!
Pierwsze
Jeśli Duch Świety spełni funkcję plemnika to bez wątpienia jest cząstka Pana Boga !!! A jeśli jest cząstka Pana Boga to jest również BOGIEM ponieważ jest zbudowany z tej samej materii,z której jest zbudowany PAN BÓG ! My nie wiemy z czego jest zbudowany Pan Bóg. Nigdy go nie widzielismy.Ale wysłał cząstkę swego Boskiego Ciała – Ducha Swietego by powołać do zycia Swego Syna Jezusa Chrystusa.
Pan Wiśniewski lub Pan Kowalski również wysyłają cząstkę swojego ciała...... TAK ! Wysyłaja cząstkę swojego ciała i ich synowie są w połowie zbudowani właśnie z ich ciała . Bo druga połowa ciała pochodzi od kobiety z komórki jajowej.

Drugie
Jezus bez wątpienia otrzymał cząstkę ciała Pana Boga więc jako jego Syn jest również Bogiem !
Tak ! Pan Jezus Chrystu jest trzecią osobą Trójcy Przenajświetsze ponieważ też zbudowany jest z Ciała Boskiego. Ale..... Tutaj pojawia się pewien problem. Problem natury zarówno teologicznej jak i medycznej. Dlaczego ???
Teraz napiszę kilka ważnych zdań o procesie rzmnażania i ma nadzieje moje drogie dziciaczki,że zdołacie to  zrozumieć i przysowić sobie.Do połowy XX wieku nasza wiedza a temat rozmnaania i budowy tkanek i narządów była bardzo ogranczona. Oczywiście nauka roziwjała się w szalonym tempie i oto w roku 1953 dwóch naukowców odkryło slynny łańcuch DNA ,który jest podstawą funkcjonowania każdego organizmu,a więc również naszego.
Otóz nasze kmórk zawierają 46 chromosomów,z czego połowa pochodzi o naszej ukochanej mamusi z komórki jajowej ,a druga połowa czyli 23 chromosomy pochodzą od naszego tatusia,czyli właśnie od tego plemnika,który dosytał się do wnętrza komórki jajowej i ja zapłodnił.I tak właśnie wygląda początek każdego życia ! Plemnik łączy się z komórką jajową i dochodzi do rozwoju NOWEGO ŻYCIA !
I tu powstaje ważne pytanie.
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE NASZYCH DZISIEJSZYCH ROZWAŻAŃ !
Jak doszło do powstania NOWEGO ŻYCIA w przypadku Pana Jezusa Chrystusa.
Są dwie możliwości do rozważenia na płaszczyźnie medycznej i teologicznej

Pierwsza
Duch Święty ZSTĄPIŁ na Maryję i poczęła syna.W tym przypadku zakładamy,że Duch Świety był plemnikiem ,który zapłodnił komórke jajową Maryji.Z tego wynika bardzo ważny fakt,że połowa chromosomów pochodziła od Pana Boga,a połowa od Maryji.
Druga
Duch Święty ZSTĄPIŁ na Maryję i poczęła syna. W tym przypadku zakładamy,że Duch Świety umieścił w macicy Maryji zarodek malutkiego Jezuska,który dalej rozwijał się,aż do nardzoin. Z tego wynika,że wszystkie chromosomy Pana Jezusa pochodzily od Pana Boga !!! Ewangelia Łukasza  nie rozstrzygają naszych wątpliwości w tym zakresie. My tylko wiemy,że doszło do zstąpienia Ducha Świętego....... Leczy czy wystapił on w roli plemnika czy też umieścił drobinke boskiego ciala w Maryji by dlaej się rozwijała tego niestety nie potrafimy rozstrzygnąć.
Ważnym elementem staje się w tej sytuacji Ewangelia Jana,która mówi :
„Słowo stało się ciałem !!! „
Czyli ten maliteńki Jezus Był Słowem Bożym,czyli Bogiem jednocześnie bo Bóg i Slowo są tym samym,a ponieważ to SŁOWO stało się CIAŁEM to znaczy,że udział komórki jaowej Maryji był w tym cudzie boskiego poczęcia zbędny. Ze słów Ewangelii Jana wynika,że Jezus Chryztus posiadał wszystkie 46 chromosomów pochodzących od Pana Boga.
BO SŁOWA STAŁY SIE CIAŁEM CZYLI CHROMOSMAMI NASZEGO ZBAWICIELA !!!
Jednocześnie Ewangelia Mateusza również podkreśla taki sposób rozmowania. Ewangelista pisze jasno i wyraźnie ,bez najmnijeszych wątpliwosci :
„albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”
Czyli Ewangelia Mateusza w najmniejszym stopniu nie potwierdza i nie podkreśla roli żeńskiej komórki jajowej Maryji w poczęciu Syna Bożego. To co się w niej poczęło JEST Z DUCHA ŚWIĘTEGO !!!

I oto pojawia się pytanie ….....
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE NASZYCH DZISIEJSZYCH ROZWAŻAŃ !
1.Czy Duch Święty zapłodnił komórkę jajową Maryji doprowadzając do jej zapłodnienia i poczęcia Jezusa Chrystusa ? Czy Chrystus ma 23 chromosomy człowiecze od matki i 23 chromosomy Boskie pochodzące od Ducha Świętego ?
2.Czy Duch Święty umieścił w macicy Maryji SŁOWO,które stało się CIAŁEM ? Czy Chrystus ma 46 chromosmów pochodzących od Boga ?

NIE ZNAM ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA !!! Bardzo wyraźnie to podkreślam....... Nie jestem w stanie zrozumieć jaki był faktyczny przebieg wydarzeń prawie 2000 lata temu.

Zajrzałem oczywiście do Katechizmu Koscioła Katolickiego gdyż jest to nasz podstawowy obowiazek wierzących szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania w tym podstawowym stanowisku Koscioła
 art.148 „dla Boga.....nie ma nic niemożliwego „ Łk 1,37
art.484   „ Duch święty zstąpi na Ciebie „  Łk 1,35
art.504  „pierwszy człowiek z ziemi – ziemski,drugi Czlowiek – z nieba „ 1 Kor 15,47
art.496 „ Jest to Ewangelia o jego Synu – pochodzącym według CIAŁA z rodu Dawida a ustanowionym według Ducha Świętości „
Powyższe cytaty z Pisma Świętego są niejednoznaczne. Bo z jednej strony w Liście do Koryntian wyraźnie czytamy,że  drugi Człowiek pochodzi z nieba lecz w Liście do Rzymian czytamy,że CIAŁO pochodzi z rodu Dawida .
Mozna zatem domniemywać,że skoro CIAŁO pochodzi z rodu Dawida to zostały mu w komórce jajowej Maryji przekazane geny ,które przetrwały całą historie Izraela.
Duch świety zstąpi na Ciebie ma tu oczywiście dwuznaczne znaczenie.
A wypowiedź,że Dla Boga nie ma nic niemozliwego dotyczy raczej ciąży Elżbiety ?
Dlatego jeśli istnieje oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego opublikowane i oparte na Pismie Świętym mówiące o tym czy Jezus Chrystus ma połowę DNA od Maryji ,a połowę DNA od Boga,lub Jezus Chrystus ma sto procent DNA pochodzące od Boga to z przyjemnościa bym się z nim zapoznał.
I absolutnie nie zależy mi nazaspokajaniu mojej ziemskiej ciekawości.
Lecz wiedza dotycząca CHWILI POCZĘCIA Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia podstawą naszej wiary chrześcijańskiej i powinna być jednoznacznie i absolutnie rozstrzygnięta.


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale