vipp
KRAINA CYTAT - Silva Rerum
6 obserwujących
146 notek
26k odsłon
  72   0

D y l e m a t

LINK


Nwk24 - Portal Informacyjny / KONTYNUACJA
21,4 tys. subskrybentów
MATERIAŁ UDOSTĘPNIAM ZE WZGLĘDU NA INTERES SPOŁECZNY.
Link do udostępnianego materiału oraz pełna treść "ogłoszenia publicznego" : https://www.facebook.com/emilia.macie...
Ogłoszenie publiczne : https://www.facebook.com/emilia.macie...

Ogłoszenie Publiczne          
                                                      
Art. 304 k.p.k. Urzędnik Państwowy w związku z pełnioną funkcją w momencie dowiedzenia się o przestępstwie ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy!
Wszystkie firmy od Sejmu począwszy, poprzez wszystkie ministerstwa a na najdrobniejszej jednostce organizacyjnej skończywszy, sądy, policji, ABW czy wojsko, które kiedyś było instytucjami państwowymi dzisiaj są spółkami prawa handlowego, a ich pracownicy są przedstawicielami handlowymi tych spółek.
Czyli nie posiadają statusu urzędnika państwowego !
Każda spółka posiada nr DNS. Czym jest numer DUNS - oto pełna informacja ze strony wyszukiwarki UPIK: „ DUNS” jest dziewięciocyfrowym unikatowym numerem nadawanym przez korporację Dun i Bradstreet z siedzibą główną firmy w Stanach Zjednoczonych (adres: 103 John F Kennedy Pkwy, Short Hills, Nowy Jork 07078), wymagany przez rząd USA i Australii, stanowi potwierdzenie rejestracji i potwierdzenia działalności przez podmiot gospodarczy, pozwala zidentyfikować firmy na całym świecie.
Z powyższego w niezbity sposób wynika, że wszyscy ci, którzy twierdzą że są urzędnikami państwowymi dopuszczają się świadomego oszustwa gdyż de facto są tylko przedstawicielami handlowymi spółek prawa handlowego.  Jakie kol wiek czynności podjęte w stosunku do mnie Żywej Kobiety, korporacje muszą ze mną podpisać kontrakt, w którym zostaną określone warunki i zakres tych czynności. ponieważ Ja nie podpisywałam z żadną firmą, ani też z żadnym przedstawicielem handlowym żadnego kontraktu!
Polska została wpisana jako spółka prawa handlowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku
Polska jest zarejestrowana w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych pod numerem 0000079312 jako “Poland Republic Of – poprawnie to nie w amerykańskiej ale w United States of Corporation założonej w 1868 roku.
Poland Republic Of is a registered with the U.S. Security and Exchange Commission . For financial reporting, their fiscal year ends on March 31st. This page includes all SEC registration details as well as a list of all documents (S-1, Prospectus, Current Reports, 8-K, 10K, Annual Reports) filed by Poland Republic Of.
Company Details Reporting File Number 001-02423, Fiscal Year End 03-31,  Date of Edgar Filing Update
2015-02-05, Business Address 233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016, Business Phone 48 22 694 5000, Mailing Address MINISTRY OF FINANCE UL. SWIETOKRZYSKA 12 WARSAW POLAND R900916
Jest to dowód na to, że  całe państwo jest spółką prawa handlowego.
Źródło Wikipedia : Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku                         ( 27 październik )
Frekwencja 11 887 865, 43,20 — Wybory parlamentarne w Polsce w 1997 roku (27 września ) Frekwencja
13 616 378, 47,93 , 4,20
Aby wybory mogłyby zostać uznane za ważne i legalne musi wziąć w nich udział 50 % uprawnionych + 1 osoba. Powyższe wyniki mówią same za siebie.
Jak widać powyższe zestawienie stanowi dowód na to, że tzw. „sędziowie”, ale nie tylko oni, nie mogą i nie mają prawa wydawać nie tylko wyroków, ale jakichkolwiek decyzji w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają prawa używać w swoich pismach godła gdyż jest to akt zawłaszczenia i zwykłego oszustwa. Natomiast mają prawo wydawać w ramach indywidualnego upoważnienia decyzje w imieniu własnych korporacji.
10 grudnia 1948 r. na III Sesji Zgromadzenia Ogólnego W Paryżu podpisano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Polska wśród wielu innych państw świata jest również sygnatariuszem tej Deklaracji.
W art. 1 Deklaracji zapisano: Artykuł 1 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Artykuł 21  
1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
2. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.
Bez zgody narodu (suwerena) nie może funkcjonować żadna władza, a jeżeli taka grupa uzurpatorów istnieje - to jest ona nielegalna.
W 1991 r. (pierwsze wolne wybory) frekwencja wyborcza nie osiągnęła wymaganego minimum.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale