0 obserwujących
481 notek
238k odsłon
  2479   0

O etyce w polskich mediach - ethics mortuus. Piotr Misiło


[1] Jan Paweł II, Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Przemówienie do pracowników środków społecznego   
   przekazu. Irlandia, 29 września 1979 roku, [w:] Dziennikarstwo według Jana Pawła II, opr. i red. M. Miller, Centrum
   Myśli Jana Pawła II – Fronda, Warszawa 2008.
[2] Immanuel Kant,Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, przejrzał i poprawił R. Ingarden,  
   Warszawa 1971, s. 50-51.
[3] Ewa Siedlecka, Krytyka wysokiego ryzyka, [w:] „Gazeta Wyborcza”2004, 4 II, s.1.
[4] ImmanuelKant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Antyk, Kęty 2001 s. 39-40.
[5] Por. Jarosław Kucharski, Negocjacje w świetle etyki kantowskiej, [w:] „Diametros”2007, nr 12, s. 48 – 49.
[6] Por. Immanuel Kant, „O obecności złego pierwiastka obok dobrego, czyli zło radykalne w naturze ludzkiej, tłum.
   B. Wolniewicz [w:] „Res Publica” 1991, nr 2, , s 154.
[7] Por. Markiz de Sade, Filozofia w Buduarze.
[8] Por. Bogdan Banasiak, Filozofia integralnej suwerenności – Zarys systemu Markiza de Sade, Uniwersytet Łódzki,
   Łódź 2006, s. 6.
[9] Por. M. Delon, Introduction, Paris, 1990, s. LII
[10] Por. Markiz de Sade, Historie de Juliette, s. 1261
[11] A. Pfersmann, L’ironie romantique chez Sade, [w:] Sade: écrire la crise, Paris 1983, s. 92.       
[12] M. Blanchot, Racje Sade’a, przeł. A. Kotalska, [w:] „Literatura na Świecie”, nr 3, 1984, s. s. 335.    
[13] Markiz de Sade, Historie de Juliette, s. 1261
[14]Jan Paweł II, Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Przemówienie do pracowników środków społecznego   
    przekazu. Irlandia, 29 września 1979 roku, [w:] Dziennikarstwo według Jana Pawła II, opr. i red. M. Miller, Centrum   
    Myśli Jana Pawła II – Fronda, Warszawa 2008.
[15] Zbigniew Hołdys, „Tygodnik Wprost”,nr 9/2011, s. 41.
[16] Jerzy Urban, NIE”, nr 33/2002 s. 2.
[17] Kazimiera Szczuka, Program Kuba Wojewódzki Show, TV Polsat, 26 luty 2006
[18] Por. A. Podsiad, Z. Więckowski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię   
    chrześcijańską, Wyd. „Pax”, Warszawa 1983, s. 95.
[19] J. Hartman, Wywiad Aleksandry Klich „Kto zna numer do Pana Boga”, „Gazeta Wyborcza”, 2010, 25 I.
 
[20] Por. Helena Kowalik, Wątpliwe, niewątpliwe, niegodziwe. Wolność prasy - wytrych do wszystkiego. Dostępny
     w Internecie: www.radaetykimediow.pl/watpliwe2.html [dostęp 2011.03.14].
[21] Por. Postanowienie SN z 22 czerwca 2004r., sygn. akt: V KK 70/04.
[22] Zbigniew. Hołdys, Hołdys: Kapuś w akcji. Dostępny w Internecie: źródło:  
[23] Heribert Prantl, Czym jest wolna prasa dla demokracji?.Dostępny w Internecie:  www.publica.pl/teksty/czy-gazety-wciaz-sa-
    wazne/ [dostęp: 2011.03.14].
[24] „Wprost”, 2003, nr 1087, 28 IX, s.1
[25] Rada Etyki Mediów, List REM z 29 kwietnia 2010 do Przewodniczącego RN AWR Wprost ws felietonu P Marka  
    Króla.
[26] M. Król, „Wprost”, 2010, nr 17, 25 IV, s. 48.
[27] Mariusz Bulski, [w] filmie Solidarni 2010, Polska 2010.
[28] J. Pospieszalski, Wywiad Piotra Kwiecińskiego „Ostatni koncert”, [w:] „Rzeczpospolita” 2011, 5 I.
[29] Oświadczenie Rady Etyki Mediów. Dostępne w Internecie: www.radaetykimediow.pl/dokumenty_rem2010_4.html
    [dostęp: 2011.03.14].
[30] Karta Etyczna Mediów. Dostępna w Internecie: www.radaetykimediow.pl/dokumenty_kmp1.html [dostęp:  
    2011.03.14].
[31]B. Dobek-Ostrowska, Media masowe w systemie demokratycznym, Dolnośląska Szkoła Wyższa 
   Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003, str. 34 i następne.
[32] Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284
[33] Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późniejszymi  zmianami
[34] J. Sobczak, źródło: „Ustawa Prawo prasowe. Komentarz” Muza SA, Warszawa 1999, s. 45
[35] Por. A. Baszkowski, Publikacja prasowa a naruszenie dóbr osobistych w demokratycznym państwie prawa. Dostępne  
    w internecie: www.baszkowski.pl/Kancelaria-Poznan/Publikacja_prasowa.html [dostęp: 2011.03.14].
[36] Por. Wyrok SN z 8 października 1987 r. sygn. akt : II CR 269/8, opubl.  OSNCP 1989/4 poz. 66.
[37] Por. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistyc”, Warszawa 1957, s. 15 i nast.; A. Wolter, Prawo cywilne, Zarys  części  
    ogólnej, Warszawa 1987, s. 154.
[38] Postanowienie SN z 22 czerwca 2004r., sygn. akt: V KK 70/04.
[39] Immanuel Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, tłum. W. Galewicz, Antyk, Kęty 2005, s. 90.
[40] Film Wyrok w Norymberdze, USA 1961.

 

Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale