127 obserwujących
809 notek
852k odsłony
  731   0

MANIFEST KBW czyli Kuczyński, Bratkowski, Wołek

 

„Będziemy uważnie się przyglądać...” 
[S.Bratkowski]

W odpowiedzi na narastającą Sytuację w Kraju i Europie, Tymczasowa Rada Rewolucyjna Antyfaszystowskich Chłopów (TRRACH!) w składzie: gen.idei S.Bratkowski, sierżant zaopatrzenia W.Kuczyński oraz porucznik do specjalnych pouczeń T.Wołek, wprowadza na obszarze RP co następuje:

  • w związku z posługiwaniem się przez nazistów hasłem „Bóg z nami” (Gott mit Uns)

wprowadza się zakaz używania słowa „Bóg” oraz zaimków osobowych My i Ja, jako dzielących społeczeństwo na Nas i Onych, na Mnie i Ciebie. Od dziś są tylko Oni i Ty, nie ma Nas, Mnie i oczywiście Boga. Zamiast „Bóg”, mówimy „sprawa”, „interes” albo „biznes”, tak jak w zwrotach potocznych: „nie twój interes”, „nie twój biznes”, „patrz swoich spraw”. Reakcyjne i jątrzące regionalne zwroty pożegnalne takie jak np.”Zostańcie z Bogiem” zastępujemy – niezależnie od płci poddanego -  neutralnym „Zostań ze swoim interesem” a zamiast „Niech Bóg ma cię w swojej opiece” stosujemy „Niech wielki biznes cię chroni”.

  • w związku z posługiwaniem się przez nazistów terminem III Rzesza zabrania się używania liczebnika porządkowego „trzeci” zastępując go liczebnikiem II a). Zakaz obejmuje także słowa „rzesza”, „rzecz”, „grzeszą”, „rzeszoto” itp.
  • w związku z posługiwaniem się przez nazistów hasłem propagandowym Krew i Ziemia (Blut und Boden) zastępuje się słowo „krew” słowem „czerwona wydzielina” a słowo „ziemia” słowem „grunt”.
  • w związku z posługiwaniem się przez nazistów hasłem „Zbudźcie się” zakazuje się używania słów posiadajacych rdzeń   *bud.

(zbudź się, przebudź, obudź, wybudź, rozbudź). Jak widać inkryminowany jest tu rdzeń   *bud. Niestety, z racji wspólnego dziedzictwa praindoeuropejskiego, konsekwencje onomastyczne musi także ponieść znana grupa religijna o niepokojącej nazwie „buddyści”. Zamiast „buddyści” będziemy mówić „czujni”, zamiast Budda – Nieśpiący  (literatura przedmiotu: Stefan Bratkowski – Bogowie naszej planety, Warszawa 1966).

  • w związku z posługiwaniem się przez nazistów słowem „pochodnia”, jak i samymi pochodniami, zakazuje się używania w/w atrybutów nienawiści. Słowo „pochodnia”, jako sugerujące nieodłączny związek z pochodami, zastępuje się słowem „żagiew smolna”. Wstrzymuje się także produkcję zapałek, jako mogących kojarzyć się z pochodniami w miniaturze.
  • w związku z bezprzykładnie haniebnym nadużyciem przez nazistów słów: Praca, Czyn, Wolność (Praca czyni wolnym) oraz  wypaczeniem ich desygnatów, zakazuje się na czas nieograniczony - pracy, czynu i wolności.

Na okres przejściowy wstrzymuje się użycie słów: zdrowie, ciało, krzepa, prężność, siła, lud, naród, czystość, honor, ojczyzna, prawda, uczciwość, szturm, brygada, marsz, pobudka, pobudzenie i budzik.

Nazwiska typu „Budzyński” zostają zmienione na Cichocki, Spokojnicki etc., typu „Budzisz” - zmieniają się na Śpisz, Cichosz, np.Budzisz-Krzyżanowska przyjęłoby zmodernizowaną formę Śpisz-Świecka. Szczególy ustalają nowo powołane Urzędzy Dzielnicowe. Nazwisko Budionny pozostaje bez zmian. 

Wprowadza się zakaz zgromadzeń osób w liczbie większej niż 1 (słownie: jeden) z wyjątkiem sytuacji, gdy dany osobnik, w miejscu publicznym,  zamiast przemieszczać się w określonym celu, zatrzymuje się i popada w zamyślenie lub zaczyna mysleć, co równoznaczne jest z dialogiem wewnętrznym i automatycznie zwiększa ilość osobo-jednostek z 1-ej do dwóch. W takim przypadku zakaz gromadzenia się obejmuje także 1-ą osobę. 

Będziemy też uważnie obserwować osobniki tubylcze dorosłe sięgające do nazistowskich środków wojny psychologicznej, takich jak:gestykulacja i podniesiony ton głosu. Wyważenie i szept – oto nasze priorytety na bieżącą chwilę, na Tu i Teraz.. 

Każdy dorosły osobnik nie stosujący się do w/w koniecznych obostrzeń zostanie zlokalizowany, ostrzeżony i w przypadku niezastosowania się – bezzwłocznie zdelegalizowany po wcześniejszym wyeksploatowaniu. 

Jednocześnie ogłasza się, że prace nad Wielkim Słownikiem Odpowiedzialnego Języka Polskiego (WSOJP), odfiltrowanym z faszystowskich skamielin - trwają. Komunikaty z kolejnych ustaleń zespołu pracującego nad w/w podawane będą sukcesywnie, w miarę postępu prac.

Sygnalizujemy także, by uniknąć zaskoczenia, że w Radzie trwa dyskusja nad sensem istnienia w armii takich zjawisk jak: musztra, pieśń, regulamin, podległość przełożonym, umundurowanie i broń – w związku z bezprzykładnym splugawieniem tychże przez nazistów.

 

Koniec Rozporządzenia

Sesji Tymczasowej Rady Rewolucyjnej Antyfaszystowskich Chłopów (STRRACH!).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.

Tak nam dopomóż Antyfaszyzm! Zbratkajmy się wszyscy!

 

Budzikom śmierć! Niech śpią! Niech śnią! Niech drżą!

Big Fine! Big Fine!! Big Fine!!!

Chlej litra! Chlej litra!! Chlej litra!!!

“Czuuujność, Wieeerność poooonad wszyyyystko,

Poooonad rozum w tym świeecieeeeee.”

 

(adjustacja tekstu rozporządzenia: Seweryn Blumsztajn oraz Latający cyrk Monty Pythona)

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale