119 obserwujących
641 notek
748k odsłon
566 odsłon

Demokracja etniczna - jedyna idea i droga dla Polski

Wykop Skomentuj33


Nadszedł moment określenia i sformułowania tego, jaka powinna być Polska, jak powinien wyglądać polski model ustrojowy. Nie ma innej drogi w dzisiejszych warunkach politycznych w Europie i na świecie a także w chaosie i na bezdrożu polskiej sceny politycznej, niż silne, świadome i zdecydowanie podążające do jasno postawionego sobie celu p a ń s t w o n a r o d o w e, p a ń s t w o e t n i c z n e budowane w warunkach d e m o k r a c j i e t n i c z n e j. Idea demokracji etnicznej jest - nieprzypadkowo - nieobecna i zamilczana w polskiej przestrzeni publicznej i naukowej. Czas zacząć to zmieniać.

                                                                   * * *

Ostatnich kilka lat obfitowało w analizy istoty ślepej uliczki w jakiej znajduje się obecnie państwo polskie. Wielu publicystów i blogerów niezależnych a także związanych z Ruchem Narodowym i Konfederacją oraz z opcją narodową na platformach blogowych i na Youtube przeprowadzało i zamieszczało analizy polskiej sceny politycznej oraz sytuacji w jakiej znajduje się nasz kraj w obliczu nasilającej się agresji skierowanej przeciw państwom narodowym. W kwestii opisu patologii stanu aktualnego prawie wszystko zostało powiedziane. Konsylium lekarskie zebrało się i wydało orzeczenie. Nie ma sensu przedłużanie tego etapu – wymogiem chwili jest zapoczątkowanie drugiej fazy odbudowy państwa polskiego, zwłaszcza że agresja środowisk internacjonalnych nasila się z każdym dniem. Po okresie diagnozy czas na terapię poprzedzoną fazą formułowania koncepcji koniecznych procedur terapeutycznych.

Idea demokracji etnicznej i państwa etnicznego istnieje w literaturze naukowej od wielu lat i funkcjonują państwa, w których ona jest obowiązującym modelem ustrojowym. W Polsce panuje od lat przedziwne milczenie co do teoretycznych założeń tego kształtu demokracji (może ten fakt absolutnego przemilczania dużo powiedzieć o naturze i celach polskich elit intelektualnych i politycznych).

Pojęcie „demokracja etniczna” wprowadził profesor socjologii z Uniwersytetu w Hajfie, Sammy Smooha, w roku 1989. Pojęcie, koncepcja i model ustrojowy demokracji etnicznej zakorzeniły się w socjologii, politologii i teorii ustrojów, niestety, omijając polską literaturę naukową i przestrzeń językową. Oczywiście, państwa oparte na różnych elementach modelu demokracji etnicznej istniały już w I poł. XX w., ale zasługą prof. Smooha jest kompletne opracowanie podstaw teoretycznych, terminologicznych i prawnych. Wśród minionych realizacji państw opartych o te, lub inne elementy składowe demokracji etnicznej wymienia Smooha Polskę Piłsudskiego, dlatego dla nas koncepcja ta nie jest żadną rewolucją ani czymś nowym. Nowe jest tylko metodyczne i naukowe opracowanie fundamentów tego modelu Jest oczywiste, iż Smooha musiał znać i inspirować się pismami polskich teoretyków państwa etnicznego (wtedy nazywanego przez polskich autorów ‘państwem narodowym”, „państwem narodu polskiego”, takich jak prof. Lutosławski, Rybarski, Popławski, Dmowski, Doboszyński – by wymienić ważniejszych. Koncepcje polskich myślicieli politycznych idą niejednokrotnie dalej i głębiej, niż koncepcje Smoohy, ale pamiętać trzeba, iż każdy kraj budujący demokrację etniczną robi to absolutnie indywidualnie z dużą dowolnością szczegółowych rozwiązań prawnych dostosowanych do specyfiki charakteru narodowego, doświadczeń historycznych narodu oraz aktualnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Ogólne, ramowe podstawy modelu demokracji etnicznej znakomicie opracowane przez uczonego z Hajfy muszą być, rzecz jasna, 1. dostosowane do polskich warunków i celów 2. rozwijane i opracowywane przez polskich politologów i prawników 3. połączone z dorobkiem myśli polskich teoretyków państwa etnicznego z pocz. XX w. i uzupełnione o Konecznego teorię form cywilizacyjnych i praw dziejowych. Poniższy przekład, pierwszy raz w języku polskim prezentuje najogólniejszy zarys modelu ustrojowego demokracji etnicznej. Dla zapoznania się z całym kompleksem zagadnień wiążących się z demokracją etniczną i jej ulokowaniem w spektrum istniejących wariantów demokracji tekst ten jest tylko wprowadzeniem wymagającym uzupełniania innymi pracami autora oraz istniejącą literaturą przedmiotu.

W literaturze nienaukowej pojęcia "państwo narodowe" i "państwo etniczne" często występują zamiennie. Smooha stosuje termin "państwo narodowe" do państw funkcjonujących w ramach demokracji liberalnej (Francja, Niemcy, Polska). Termin zaś "państwo etniczne" oznacza organizm państwowy ukształtowany zgodnie z zasadami demokracji etnicznej (np. Izrael, Estonia, Słowacja). Ważne by o tym niuansie terminologicznym pamiętać, zwłaszcza podczas lektury pierwszego rozdziału poniżej zamieszczonego artykułu.

Wykop Skomentuj33
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale