WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE
48
BLOG

Do zarządów spółek z grupy KGS brak wymogu niekaralności

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE Polityka Obserwuj notkę 0

15 kwietnia rada nadzorcza spółki Elewarr, należąca do Krajowej Grupy Spożywczej, ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa zarządu Spółki. Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" zgłosił zastrzeżenia do tej procedury do Ministerstwa Aktywów Państwowych, o czym poinformował na swojej stronie. Związek kwestionuje przeprowadzenie postępowanie kwalifikacyjnego przez tą radę (współodpowiedzialną zdaniem Związku za dramatyczną finansową Spółki), fakt iż wszelkie czynności konkursowe mają być dokonywane w Toruniu (siedziba Elewarru jest w Warszawie).

Jeden dodatkowy element ogłoszenia rady nadzorczej wzbudził wszystkich w zdumienie. Nie zawarto żadnego wymogu w zakresie złożenia oświadczenia o niekaralności (lub dostarczenia zaświadczenia o niekaralności).

https://elewarr.pl/wp-content/uploads/2024/04/Ogloszenie_Prezes_Elewarr-1.pdf

Sprawdziliśmy zatem ogłoszenie innej Spółki - Małopolskiej Hodowli Roślin. Również i w tym przypadku żadnego oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności nie wymagano.

https://www.mhr.com.pl/images/ogloszenie-Prezes-11-04-2024.pdf

Okazuje się, że nie dotyczy to tylko spółek zależnych KGS. W  niedawnych ogłoszeniach rady nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej na członków zarządu KGS także nie ma wymogu niekaralności.

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowiska-czlonka-zarzadu-krajowej-grupy-spozywczej-sa-odpowiedzialnego-za-obszar-marketingu-i-promocji-spolki-czlonka-zarzadu-krajowej-grupy-spozywczej-sa-odpowiedzialnego-za-obszar-produkcyjno-inwestycyjny-spolki-czlonka-zarzadu-krajowej-grupy-spozywczej-sa-odpowiedzialnego-za-obszar-strategii-i-rozwoju-grupy-kapitalowej-czlonka-zarzadu-krajowej-grupy-spozywczej-sa-odpowiedzialnego-za-obszar-surowcowy-spolki

Przypadek?


Andrzej Karski

niezależny portal prasowy

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka