dr Wincenty Kalemba dr Wincenty Kalemba
1256
BLOG

Zagadka zwierciadeł Kozyriewa

dr Wincenty Kalemba dr Wincenty Kalemba Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 24
Nikołaj Aleksandrowicz Kozyriew (1908-1983) był wybitnym rosyjskim astrofizykiem, ekspertem w dziedzinie fizyki gwiazd, planet i księżyców oraz twórcą teorii wpływu czasu jako źródła energii. Jest powszechnie znany ze swojego projektu tytułowego lustra, zwanego zwierciadłem Kozyriewa, które powstało w celu badania procesów związanych z upływem czasu i pomogło udowodnić, że czas nie jest wartością abstrakcyjną, ale ma kierunek i energię.

Teoria ta była oparta na pracach Alberta Einsteina i Hermanna Minkowskiego. Ich prace pokazały, że grawitacja jest zaburzeniem przestrzeni, a czas jest jedną z cech tego zaburzenia. Kozyriew rozwijając swoje badania analizował efekty koncentracji czasu w opracowanych przez siebie zwierciadłach. Idea struktury lustra ma wiele wspólnego z ideami Wilhelma Reicha, innego wybitnego naukowca i ucznia Zygmunta Freuda. Odkrył on, że energia psychiczna wpływa na pewne siły w przestrzeni, które można zwiększyć poprzez rozbudowane struktury. Badaną energię życiową nazwał orgonem, a strukturę wytwarzającą tę energię – generatorem orgonu. Generator ten, podobnie jak lustro Kozyriewa, wpływa nie tylko na energię psychiczną człowieka, ale także na świat roślinny i zwierzęcy. Możliwość zbierania przez lustro różnych rodzajów promieniowania, przewidziana przez profesora Kozyriewa, została potwierdzona w eksperymentach naukowych w Nowosybirsku.

W dniu 18 grudnia 1991 roku zostały przesłane za pomocą zwierciadła Kozyriewa pakiety danych do wielu krajów Europy oraz Azji i odebrane przy pomocy podobnych zwierciadeł w tych krajach. Wyniki były w 95% zgodne z przewidywanymi założeniami. Tym samym udowodniono fakt istnienia inteligentnego pola otaczającego Ziemię. W nim, podobnie jak w hinduskiej Kronice Akaszy, przechowywane są wszelkiego rodzaju informacje, począwszy od myśli i dokonań każdego z nas w życiu prywatnym, a skończywszy na wszystkich zjawiskach zachodzących w świecie żywym i nieożywionym. Fenomen ludzkiego umysłu polega na tym, że może on przyjmować wszystkie te informacje w każdej chwili, z każdego miejsca na planecie, niezależnie od szerokości geograficznej.

Zwierciadło Kozyriewa to spiralna, cylindryczna powierzchnia aluminiowa uformowana w zwoju prawo lub lewo skrętnym z umieszczonym wewnątrz laserem. Według profesora Kozyriewa tak wymodelowana kompozycja może ekranować i kondensować strumienie czasoprzestrzenne, które wpływają na ludzką świadomość. Ludzie poddani działaniu zwierciadeł Kozyriewa mieli szereg doświadczeń psychofizycznych, w tym opuszczenie ciała fizycznego (OOBE), podróże w czasie, telekinezę, wzmocnioną intuicję, doskonałe samopoczucie, doświadczenia uzdrawiające oraz wiedzę o bliższej i dalszej przyszłości.

Ponadto dokładne eksperymenty z różnymi układami luster dawały bardzo różne zjawiska, takie jak paraliżujący lęk eksperymentatorów, dziwne dyskowe obiekty o intensywnej jasności, zorze i zmiany polaryzacji luster. Z eksperymentów wynika, że podobnie jak u ludzi, możliwość wyboru dobra i zła jest wpisana w potencjał natury, z którego to potencjału część nam pomaga, a część prowadzi do zagłady. Co wybierzemy zależy od naszego rozwoju moralnego, duchowego lub intelektualnego.

Współcześnie zwierciadła Kozyriewa wykorzystywane są do leczenia osób z zaburzeniami psychosomatycznymi. W tym celu pacjent umieszczany jest w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w zwierciadło Kozyriewa, które odbija stan wewnętrzny człowieka i zapobiega rozproszeniu jego energii. Z punktu widzenia medycyny energetycznej można u badanych osób zaobserwować, że po krótkim okresie aklimatyzacji organizmu wykazują one zharmonizowanie wszystkich wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych, po której następuje wzrost energii życiowej. Przyjmując założenie, że każda choroba ma przyczynę psychosomatyczną, należy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie u większości osób nie występuje jedność ciała, umysłu i ducha, wskutek czego niektórzy ludzie nie mogą cieszyć się zdrowiem. W większości przypadków mamy do czynienia z dysocjacją wspomnianych elementów ludzkiej istoty. Zwierciadło Kozyriewa pozwala na powrót je zsynchronizować czym wspomaga wolną od zakłóceń komunikację pomiędzy układem nerwowym, podświadomością oraz DNA komórek.

Według profesora Kaznaczejewa, powyższe zjawisko jest reakcją otaczającego Ziemię rozumnego pola, po uchwyceniu form myślowych człowieka za pomocą zwierciadła Kozyriewa. Nasuwa się pytanie: jeśli za pomocą myśli można wywołać takie zjawiska fizyczne, to jaką moc ma informacja? I co się dzieje w centrum zwierciadła, gdy na myśli osoby umieszczonej w lustrze zaczyna reagować planeta, a może inny inteligentny byt?

za: bochenia.pl

Jestem energiczny, ekstrawertyczny, ufny swoim możliwościom, zawsze dążący do osiągnięcia konkretnego celu.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie