26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
952 odsłony

Warszawa publikuje niekompletny raport

Wykop Skomentuj8

Warszawa opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju twierdząc, że jest to pierwszy taki dokument, dostosowany do najnowszych kryteriów Global Reporting Initiative G4. Niestety, raport ten w rażący sposób owych wytycznych nie spełnia.

W związku z tym, wystosowałem do Przewodniczącego Global Reporting Initiative list, w którym zgłasza swoje wątpliwości dotyczące warszawskiego raportu.

Raport powinien identyfikować osoby z otoczenia, na które organizacja wpływa oraz te aspekty swojej działalności, które są dla otoczenia istotne. Aspekty te powinny zostać zdefiniowane. Należy również pokazać podejście zarządcze do tych obszarów oraz opisać działania podjęte w raportowanym okresie i ich wyniki.

Istnieje również kilka fundamentalnych zasad tworzenia raportów, takich jak kompletność („uwzględnione w raporcie zagadnienia i wskaźniki uznane za istotne oraz zdefiniowany zasięg raportu powinny wystarczać do odzwierciedlenia istotnych oddziaływań ekonomicznych i społecznych oraz wpływu na środowisko naturalne organizacji raportującej i umożliwić interesariuszom ocenę jej wyników w okresie raportowania”), wyważenie („Raport powinien odzwierciedlać pozytywne i negatywne aspekty umożliwiając właściwą ocenę całościowych wyników organizacji.”), dokładność („Prezentowane informacje powinny być wystarczająco dokładne i szczegółowe, aby interesariusze mogli ocenić wyniki organizacji raportującej.”) i terminowość („Terminowość dotyczy zarówno regularności publikacji raportów, jak i niedługiego odstępu czasowego od faktycznych zdarzeń opisanych w raporcie.”).

Problem z raportem o zrównoważonym rozwoju Warszawy tkwi w tym, że jest to 14-stronicowy dokument niespełniający wymagań stawianych przez GRI G4. Szczególnie trudno jest w jego przypadku mówić o zasadzie terminowości, ponieważ w raporcie za rok 2012 wydanym w sierpniu 2013, znakomita większość danych liczbowych dotyczy 2011 roku. Co ważne, pośród aspektów istotnych z punktu widzenia miasta nie ma m.in. gospodarki odpadami, która niewątpliwie jest dla warszawiaków tematem o ogromnej wadze oraz kwestii hałasu związanego z lotniskiem Chopina, który jest szczególnie uciążliwy dla sąsiadów portu.

 

 

Link do raportu:
infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/dokumenty/warsaw_g4_integrated_sustatinability_report_august_2_2013.pdf
Link do listu do Przewodniczącego Global Reporting Initiative:
http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2013/09/merged_document.pdf

Wykop Skomentuj8
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale