26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
  952   0

Warszawa publikuje niekompletny raport

Warszawa opublikowała raport dotyczący zrównoważonego rozwoju twierdząc, że jest to pierwszy taki dokument, dostosowany do najnowszych kryteriów Global Reporting Initiative G4. Niestety, raport ten w rażący sposób owych wytycznych nie spełnia.

W związku z tym, wystosowałem do Przewodniczącego Global Reporting Initiative list, w którym zgłasza swoje wątpliwości dotyczące warszawskiego raportu.

Raport powinien identyfikować osoby z otoczenia, na które organizacja wpływa oraz te aspekty swojej działalności, które są dla otoczenia istotne. Aspekty te powinny zostać zdefiniowane. Należy również pokazać podejście zarządcze do tych obszarów oraz opisać działania podjęte w raportowanym okresie i ich wyniki.

Istnieje również kilka fundamentalnych zasad tworzenia raportów, takich jak kompletność („uwzględnione w raporcie zagadnienia i wskaźniki uznane za istotne oraz zdefiniowany zasięg raportu powinny wystarczać do odzwierciedlenia istotnych oddziaływań ekonomicznych i społecznych oraz wpływu na środowisko naturalne organizacji raportującej i umożliwić interesariuszom ocenę jej wyników w okresie raportowania”), wyważenie („Raport powinien odzwierciedlać pozytywne i negatywne aspekty umożliwiając właściwą ocenę całościowych wyników organizacji.”), dokładność („Prezentowane informacje powinny być wystarczająco dokładne i szczegółowe, aby interesariusze mogli ocenić wyniki organizacji raportującej.”) i terminowość („Terminowość dotyczy zarówno regularności publikacji raportów, jak i niedługiego odstępu czasowego od faktycznych zdarzeń opisanych w raporcie.”).

Problem z raportem o zrównoważonym rozwoju Warszawy tkwi w tym, że jest to 14-stronicowy dokument niespełniający wymagań stawianych przez GRI G4. Szczególnie trudno jest w jego przypadku mówić o zasadzie terminowości, ponieważ w raporcie za rok 2012 wydanym w sierpniu 2013, znakomita większość danych liczbowych dotyczy 2011 roku. Co ważne, pośród aspektów istotnych z punktu widzenia miasta nie ma m.in. gospodarki odpadami, która niewątpliwie jest dla warszawiaków tematem o ogromnej wadze oraz kwestii hałasu związanego z lotniskiem Chopina, który jest szczególnie uciążliwy dla sąsiadów portu.

 

 

Link do raportu:
infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/dokumenty/warsaw_g4_integrated_sustatinability_report_august_2_2013.pdf
Link do listu do Przewodniczącego Global Reporting Initiative:
http://www.wipler.pl/wp-content/uploads/2013/09/merged_document.pdf

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale