3 obserwujących
803 notki
46k odsłon
  60   0

Czy ludzie, którzy często popełniają grzechy, naprawdę kwalifikują się do wejścia do króle

Zamieszanie wokół tematu, że po przyjęciu zbawienia za sprawą Pana Jezusa, grzechy zostają ludziom odpuszczone, wprawiają nas w zdumienie, ponieważ jako wierzący nadal często grzeszymy, kłamiemy, zazdrościmy, jesteśmy nienawistni, zazdrośni oraz podążamy za trędami światowymi, pragnąc jedynie pieniędzy i próżności. A więc nadal jesteśmy grzesznikami. DLACZEGO? Czy mimo to nadal możemy zostać pochwyceni przez Niego do Królestwa Niebieskiego?

W związku z tą kwestią, spójrzmy na słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący powiedział: „Choć człowiek został odkupiony i zyskał wybaczenie swoich grzechów, uznaje się to jedynie za Bożą niepamięć występków człowieka i nie traktowanie człowieka tak, jak na to zasługuje w świetle swoich występków. Kiedy jednak człowiek żyje w ciele i nie jest uwolniony od grzechu, może jedynie nadal grzeszyć, bez końca ujawniając zepsute szatańskie usposobienie. Takie właśnie życie wiedzie człowiek – nieskończony cykl grzechu i wybaczenia. Większość ludzi grzeszy w ciągu dnia tylko po to, aby wyznać te grzechy wieczorem. W związku z tym, nawet jeżeli ofiara za grzechy byłaby na zawsze skuteczna dla człowieka, nie byłaby w stanie uchronić go od grzechu. Dokonała się tylko połowa dzieła zbawienia, gdyż usposobienie człowieka pozostaje zepsute”. (w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”)


„Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, to jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary przebłagalnej, ale także wymagało od Boga, aby wykonał większe dzieło, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nową epokę, i rozpoczął dzieło kary i sądu, które wynosi człowieka do wyższej rzeczywistości. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, odniosą pożytek z wyższej prawdy oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie”.

Ze słów Boga wynika, że w Wieku Łaski Pan Jezus został ukrzyżowany jako nasza ofiara za grzech.Gdy przyjmiemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, wyznamy nasze grzechy i odpokutujemy, nasze grzechy zostaną odpuszczone i nie będziemy już dłużej potępieni i straceni przez prawo. Możemy modlić się bezpośrednio do Pana i cieszyć się łaską Pana. Takie jest prawdziwe znaczenie dzieła zbawienia Pana Jezusa. Jednak dzieło zbawienia dokonane przez Pana Jezusa tylko oczyszcza nas z grzechów, ale nie zmienia naszej grzesznej natury. Dlatego często grzeszymy w naszym życiu, popełniliśmy je i wyznajemy, wyznajemy i popełniamy je, i nigdy nie możemy pozbyć się niewoli grzechu, dlatego nie jesteśmy uprawnieni do wejścia do królestwa niebieskiego. Słowo Boże mówi: „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty” (Kpł 11:45). Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki” (J 8:34-35). Jak więc rozwiązujemy naszą grzeszną naturę? Pan Jezus prorokował: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.”(J 16:12-13) 1 Piotra 4:17: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). W dniach ostatecznych Bóg ponownie wcielił się, by wyrażać prawdę, wykonując dzieło sądu z domu Bożego, celem jest rozwiązanie naszej grzesznej natury, aby całkowicie uwolnić nas z niewoli grzechu, zepsucia, abyśmy zostali czyści i zbawionymi przez Boga, w końcu byśmy mogli wejść do królestwa Bożego.

Proszę obejrzeć:Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale