39 obserwujących
3139 notek
779k odsłon
  221   0

W przeddzień rewolucji

W przeddzień rewolucji- Pałac Zimowy, siedziba Rządu Tymczasowego, został zdobyty, a ministrowie aresztowani i osadzeni w twierdzy. Na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Delegatów Rad wybrana została Rada Komisarzy Ludowych, na czele stanął W. Lenin jako jedyna władza wykonawcza. Ogłoszone zostały dekrety o pokoju i o nacjonalizacji ziemi.imageFaryzejskie przemówienie Lenina na III Kongresie Sowietów, 18 stycznia 1918 roku, Lenin, t.XXVI, 1967:
" Nowy rząd, siła sowietów, nie jest instytucją dyspotyczną lub owocem manewrów partyjnych, ale rozwojem życia samego w sobie, produktem ugruntowania rewolucji światowej. Przypomnijcie sobie, że wszystkie wielkie rewolucje zawsze próbowały zniszczyć fundamenty poprzedniego reżimu, usiłowały zdobyć nie tylko prawa polityczne, ale odrzeć państwo z klas kierowniczych, eksploatatorów i ciemiężycieli klasy pracującej, by w końcu wymazć wszelką eksploatację i opresję." image


Na plakcie propagandowym tow. Lenin oczyszcza ziemię z nieczystości:
"I oto przyczyna szczególna sytuacji politycznej i ekonomicznej, Rosja była pierwszym krajem realizującym przejęcie władzy przez robotników, przez nich samych. Teraz walczymy na terenie oczyszczonym z ruin historii, stawiamy gmach imponujący z promieniującym społeczeństwem socjalistycznym. Nowy typ państwa, nieznany w historii przywołany przez wolę rewolucji, wyczyszczony ze wszelkiej eksploatacji, wszelkiego gwałtu, wszelkiego niewolnictwa stanie się faktem(...)"image


Na zdjęciu kadry Czeka, policji politycznej stworzonej w listopadzie 1917, uważanej przez Lenina jako fundamentalny element władzy bolszewickiej:
" Przedtem duch ludzki, geniusz człowieka nie zadziałał tyle by oddać całe dobro techniki i kultury masom, przybliżył to co niedostępne: uświadomienie i postęp. Teraz wszystkie cuda techniki, wszystkie zdobycze kultury stały się dziedzictwem wszystkich ludzi, odtąd żaden duch i telent ludzki nie zostanie wykorzystany jako środek gwałtu, środek eksploatacji drugiego człowieka. My wiemy - te wielkie zadanie historyczne nie będzie kłopotem ale pracą, której poświęcimy wszystkie siły. Robotnicy poprowadzą do końca tę tytaniczną pracę, wyprowadzą wiekie pokłady mocy ukryte w rewolucji, dokonają renesansu i odnowienia." (tłum. własne)imageCar Mikołaj II, samowładca wszystkich Rosjan. Jeden car, jedna wiara, jeden naród. 
W 1914 roku Rosja wydawała się współczesnym, państwem mocnym i stabilnym. Na świecie mówiło się o "rosyjskim walcu parowym". Rosyjskie sukcesy militarne w 1914 roku wzmocniły jeszcze taką opinię. W niecałe trzy lata wojna spowodowała upadek caratu odkrywając jego słabości.Wielki książe Mikołaj Mikołajewicz, chcąc zasilić armię świeżym rekrutem, wydał odezwę do Polaków. "Drugi rosyjski wariant Sazanowa" granic Polski z 1914 roku, autonomicznego polskiego tworu państwowego pod berłem rosyjskim, powstały w otoczeniu wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, prezentował projekt państwa polskiego, w którym Polacy byliby mniejszością zdominowaną przez żywioł niemiecki. Mapa "przesuwała" Polskę  bardziej na zachód. Na zachodzie granica polsko-niemiecka miała opierać się o Odrę i prawdopodobnie Nysę Łużycką, anektując dla Polski Szczecin, Frankfurt nad Odrą i Wrocław. Warto zauważyć, że już wówczas pojawiła się w Rosji koncepcja granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako najbezpieczniejszej dla imperium carskiego, bo najkrótszej, granicy z Niemcami. Z kolei na wschodzie autonomiczna Polska miała zostać drastycznie okrojona. Zamierzano wcielić do Rosji tereny po Mińsk Mazowiecki i Tarnów wraz z Kolbuszową, Rzeszowem, Niskiem, Leżajskiem, Przeworskiem i Łańcutem. Później do tego wariantu granicy polskiej na zachodzie i na wschodzie Namiera/Curzona odwoływał się Stalin pod koniec II WŚ.image


Na zdjęciu rosyjscy chłopi końca XIX wieku. Główna rozgrywka nie miała miejsca na linii frontu. Pomimo braków w uzbrojeniu, słabości dowodzenia, porażek roku 1915, cierpień żołnierzy, front nie upadał. To ekonomia, społeczeństwo i władza polityczna uległy dekompozycji. Ekonomia, odcięcie od rynków europejskich - głównego dostawcy, monopolizacja produkcji przez gospodarkę wojenną, nie pozwoliły na dostawy dóbr konsumpcyjnych wystarczającej jakości. W miastach zaczynało wszystkiego brakować. Powiększała się liczba bezrobotnych. Ze wsi zaś chłopi nie mogli dostarczać produktów, które na miejscu gniły.image


Na zdjęciu: Rasputin został potajemnie zwabiony do pałacu Jusupowa pod pretekstem poznania słynącej z urody Iriny Aleksandrowny. Tam poczęstowano go zatrutym winem i ciastem. Ku zaskoczeniu zamachowców trucizna jedynie osłabiła starca (47 lat, prawdopodobnie użyty cyjanek potasu, przez złe przechowywanie, uległ hydrolizie, przez co w użytej truciźnie nie było wystarczającej ilości jonów cyjankowych). Wtedy Jusupow zdecydował się zastrzelić Rasputina. Pierwszy strzał ranił ofiarę w pierś. Jeszcze po 50 latach książę Jusupow wspominał, jak to Rasputin – otruty i z przestrzeloną piersią – próbował go udusić. Gwałtownie odepchnięty przez księcia wybiegł na dziedziniec i dopiero kiedy deputowany Władimir Puryszkiewicz oddał w niego kolejne strzały, upadł. Dla pewności książę zmiażdżył mu pałką czaszkę. Następnie spiskowcy związali Rasputina i zawieźli nad Newę, gdzie wielki książę Dymitr Pawłowicz osobiście go utopił. 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale