41 obserwujących
3492 notki
867k odsłon
  498   3

Kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi Światem

Kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi Światem


Europa Środkowa idzie na wolność


Rosjanie przygotowywali wycofanie swoich sił zbrojnych z Czechosłowacji od 1988 roku - mówi czeski generał odpowiedzialny za wyprowadzenie wojsk sowieckich. Czyżby konfrontacja mitu z rzeczywistością? W filmie dokumentalnym Mirosława Jasińskiego ”Europa Środkowa idzie na wolność” (2012), zaprezentowanym na Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych pada więcej kontrowersyjnych zadań, jak i te, że powstawaniu Trójkąta Wyszehradzkiego usilnie w owym czasie przeciwstawiały się Niemcy i USA. Film pokazuje też, że coś, co dziś przyjmowane jest za oczywistość, w praktyce odbywało się w złożonych, często dramatycznych okolicznościach. Czy zmiany zapoczątkował Polski Sierpień (1980). Czy też Ronald Reagan wprowadzając w marcu 1983 roku projekt Gwiezdnych Wojen? Może katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu (1986), która stała się warunkiem powstania Perfect Storm. A może 26 marca 1987,  Politbiuro KC KPZR przyjmując przedstawioną przez Michaiła Gorbaczowa koncepcję radzieckiej polityki zagranicznej, tzw. Wspólny Europejski Dom. A może to koniec obowiązywania ostatniego paktu pokojowego, regulującego życie w Europie, który został wynegocjowany i zatwierdzony w Poczdamie w 1945 roku.Traktat miał obowiązywać 50 lat. A może popularyzacja anten satelitarnych, które przełamały monopol informacyjny?


Dziś wiemy, że zmiany zapoczątkowane zostały już podczas rozmów genewskich Reagana i gdy otworzyły się drzwi wolności Polska znalazła się bez przygotowanych elit politycznych, te które zaś przejęły władzę w części podlegały korupcji, szantażowi, manipulacjom, wpływom. Strategie geopolityczne zapomniane a ich twórcy wyklęci. Reagan zaś wraz z Gorbaczowem otworzyli w Genewie furtkę do stworzenia  nowego hegemona, którym stały się Chiny. Ale wtedy kto to mógł przewidzieć? 


Gdy przypomnimy, że pierwsze rozmowy w Magdalence rozpoczęły się dopiero we wrześniu 1988 roku oznaczałoby, że Rosjanie już wcześniej przewidywali ciąg zdarzeń zakończonych Okrągłym Stołem (6 luty 1989), upadkiem Muru Berlińskiego (9 listopada), dwa tygodnie później - 17 listopada Aksamitną Rewolucją, na Węgrzech pierwszymi w pełni demokratycznymi wyborami i w końcu wyprowadzeniem wojsk sowieckich z całego Regionu (1993). 


Niechęć do powstania instytucji zrzeszającej państwa środkowoeuropejskie mogła wynikać u Niemców z obawy przed powstaniem konglomeratu narodów międzymorza od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne jako przeciwwagi dla UE a w przywódcach amerykańskich niechęci do drażnienia Wielkiego Niedźwiedzia. Odbudowa tego co było przed bitwą pod Mohaczem (1526), byłoby zaś dla Rosji urealnieniem najgorszego scenariusza. A wybory były niełatwe bo pamiętano jak jeszcze w 1951 roku w Bundestagu Konrad Adenauer mówił, że ziemie po drugiej stronie Odry i Nysy są częściami Niemiec. Rewindykacja zachodnich województw Polski miała być pierwszym krokiem po zjednoczeniu RFN i NRD.

25 września 1952 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stwierdził, że Rzesza Niemiecka istnieje nadal jako „jedność państwowoprawna”; orzeczenie z 17 sierpnia 1956 roku potwierdziło, że Rzesza Niemiecka „pomimo załamania w 1945 roku nie uległa likwidacji”; kolejne orzeczenie z 31 lipca 1973 roku ponownie stwierdziło, że „Rzesza Niemiecka nie przestała istnieć pomimo bezwarunkowej kapitulacji sił zbrojnych w maju 1945 roku i sprawowania przez cztery lata obcej władzy na jej dawnym terytorium”.

Gdy podczas konferencji 2 + 4, w 1990 roku, omawiano polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec, kształt granic, przynależność do struktur międzynarodowych czy wielkość armii, Kohl z Gorbaczowem prowadzili tajne rozmowy o przeniesieniu armii sowieckiej wycofywanej z NRD na teren Polski, ergo pozostawieniu naszego kraju w rosyjskiej strefie wpływów. W tym czasie polskim ministrem spraw zagranicznych pozostawał współpracownik komunistycznych tajnych służb co mogło być wykorzystywane przez stronę niemiecką jako szantaż przy zawieraniu  asymetrycznych umów. W polskim rządzie padały niebezpieczne propozycje "landyzacji" kraju.

"Plan Sikorskiego (Władysława)” składający się z dwóch etapów, z których pierwszy został podpisany w styczniu 1942 r.  zaproponował konfederację polsko-czeską. Pomysł polegał na rozwinięciu jej w konfederację środkowoeuropejską z Polską i Litwą , Czechosłowacją jako jej jądrem, wokół którego zgrupowane byłaby Rumunia, Węgry, Jugosławia i Grecja. Celem tego było stworzenie wspólnego konglomeratu mniejszych krajów stykających się z większymi potęgami europejskimi a stało się podstawą unii belgijsko-holenderskiej, która odzwierciedlała ten układ polsko-czeski. "Plan Sikorskiego" opracowywany był też przez Retingera przyszłego współtwórcę UE.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale