Paweł Łęski Paweł Łęski
132
BLOG

Znakomita większość narodu ma kobiecy charakter

Paweł Łęski Paweł Łęski Kultura Obserwuj notkę 1

Hitler napisał o psychologicznym działaniu obrazów w Mein Kampf :


Trzeba też pamiętać, że tłum jest umysłowo obojętny, że pozostaje przywiązany do swoich dawnych nawyków i że nie jest naturalnie skłonny czytać czegoś, co nie jest zgodne z jego wcześniej ustalonymi przekonaniami, gdy takie pismo nie zawiera tego, co wiele nadziei na znalezienie. ...

Obraz, we wszystkich jego formach, łącznie z filmem, ma lepsze perspektywy. ... W znacznie krótszym czasie, jednym pociągnięciem, mogę powiedzieć, ludzie zrozumieją obrazową prezentację czegoś, co zajmie im długi i pracowity wysiłek czytania, aby zrozumieć.


Mein Kampf zawiera projekt późniejszych działań nazistowskiej propagandy. Oceniając jego odbiorców, Hitler pisze w rozdziale VI:


 "Znakomita większość narodu ma tak kobiecy charakter i perspektywy, że jego myśl i zachowanie są rządzone raczej sentymentem niż trzeźwym rozumowaniem. Ten sentyment nie jest jednak skomplikowany, ale prosty i spójny. Nie jest wysoce zróżnicowany, ale ma jedynie negatywne i pozytywne pojęcie miłości i nienawiści, dobra i zła, prawdy i fałszu ".


Co do metod, które należy zastosować, wyjaśnia:


"Propaganda nie może badać prawdy obiektywnie i, o ile jest ona korzystna dla drugiej strony, przedstawia ją zgodnie z teoretycznymi zasadami sprawiedliwości, ale musi ona przedstawiać tylko ten aspekt prawdy, który jest korzystny dla jego własnej strony. (...) Potężne moce mas są bardzo ograniczone, a ich zrozumienie słabe, z drugiej strony szybko zapominamy, że tak jest w istocie, wszelka skuteczna propaganda musi być ograniczona do kilku podstawowych rzeczy, a te muszą być wyrażone w najszerszym możliwym zakresie w stereotypowych formułach, które należy powtarzać nieprzerwanie, aż ostatnia osoba zrozumie ideę, która została przedstawiona. (...) Każda zmiana dokonana w temacie przekazu propagandowego musi zawsze podkreślaj ten sam wniosek.Prowadzący slogan musi oczywiście być zilustrowany na wiele sposobów i pod kilkoma kątami, ale na końcu zawsze trzeba powrócić do twierdzenia o tej samej formule. "


Gdy NSDAP miała niewielki dostęp do środków masowego przekazu, musiała polegać w dużym stopniu na Hitlerze i kilku innych, którzy przemawiali na publicznych spotkaniach do 1929 r. Jedno z badań pokazuje, że użycie przez rząd weimarski prorządowej propagandy radiowej opóźniło rozwój nazizmu. [

There have been many comedians who have become great statesmen and vice versa.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura