3 obserwujących
585 notek
28k odsłon
  31   0

A co dokładnie oznacza posłuszeństwo Bogu i naśladowanie Boga

Pytanie 35: Większość ludzi w kręgach religijnych wierzy, że pastorzy i starsi zostali wybrani i ustanowieni przez Pana, i że wszyscy oni są ludźmi, którzy służą Panu w ramach kościołów; jeśli podążamy za tymi pastorami i starszymi, to w rzeczywistości jesteśmy posłuszni i naśladujemy Pana. Jeśli chodzi o to, co dokładnie oznacza posłuszeństwo człowiekowi i naśladowanie człowieka, a co dokładnie oznacza posłuszeństwo Bogu i naśladowanie Boga, większość ludzi nie rozumie tego aspektu prawdy. Prosimy o omówienie z nami tego tematu.

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o religię, niektórzy ludzie uważają, że to właśnie Pan wybrał i powołał zarówno pastorów, jak i starszych. I dlatego ludzie powinni być im posłuszni. Czy taki pogląd znajduje oparcie w Biblii? Czy potwierdzają go słowa Pana? Czy jest on może potwierdzony świadectwem i dziełem Ducha Świętego? Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, to czy nie oznacza to, że przekonanie, iż pastorzy i starsi zostali wybrani i powołani przez Pana, bierze się tylko i wyłącznie z pojęć i wyobrażeń ludzi? Pomyślmy o tym. W Wieku Prawa Mojżesz został wybrany i powołany przez Boga. Czy oznacza to, że wszyscy przywódcy żydowscy w Wieku Prawa także byli wybrani i powołani przez Boga? W Wieku Łaski Pan Jezus osobiście wybrał, a potem namaścił, grupę swoich 12 apostołów. Czy oznacza to, że wszyscy pastorzy i starsi w Wieku Łaski też byli osobiście wybrani i powołani przez Pana? Wielu ludzi przestrzega przyjętych zasad, a zupełnie pomija kwestię ich zgodności z faktami. W efekcie ślepo czczą oni ludzi i podążają za nimi. Czemu tak jest? Dlaczego ludzie nie są w stanie rozróżnić tych spraw? Dlaczego nie próbują nawet poszukiwać prawdy dotyczącej tych zagadnień?

Z tego, co zostało zapisane w Biblii, jasno wynika, że w każdym wieku swojego dzieła, Bóg wybiera i namaszcza pewnych ludzi, którzy będą z Nim współdziałali. Wyznaczenie i użycie tych osób przez samego Boga zawsze znajduje potwierdzenie w Jego słowie. Tak, jak w Wieku Prawa. Bóg namaścił Mojżesza do poprowadzenia Izraelitów. Potwierdzają to słowa Boga. Bóg Jahwe powiedział: „Teraz oto dotarł do mnie krzyk synów Izraela. Widziałem też ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie. Dlatego teraz idź, poślę cię do faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela, z Egiptu” (Wj 3:9-10). W Wieku Łaski Pan Jezus osobiście namaścił 12 apostołów. Potwierdzają to Jego słowa. Pan Jezus powiedział na przykład te słowa, namaszczając Piotra: „Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie?” „Paś moje owce” (J 21:17). „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 16:19). Widzimy wyraźnie, że słowa Boga potwierdzają, którzy ludzie zostali przez Niego wyznaczeni i użyci do pracy. A jeśli nie słowo Boże, to musi to potwierdzać działanie Ducha Świętego. Całe dzieło takich ludzi jest chronione przez Boga. I dlatego podążanie za nimi to podążanie za Bogiem. Każdy z nas, kto przeciwstawia się osobie wyznaczonej i namaszczonej przez Boga, przeciwstawia się Bogu i będzie przez Niego ukarany. Tak, jak w Wieku Prawa: Korach i Datan nie słuchali się Mojżesza. I co ich spotkało? Zostali ukarani przez samego Boga. Bóg sprawił, że ziemia się otwarła i pochłonęła ich wszystkich. Każdy wie, że tak właśnie było. W Wieku Łaski namaszczenie apostołów przez Pana Jezusa potwierdzone było słowem Pana. Ale czy współcześni pastorzy i starsi są namaszczeni przez Pana? Czy potwierdza to słowo Pana? Większość z nich na pewno zdobyła wykształcenie w szkołach teologicznych i posiada dyplomy wydziałów teologii, dzięki którym to właśnie stali się pastorami. A nie dlatego, że Duch Święty osobiście świadczył o nich i się nimi posłużył. Czy zgadzacie się ze mną? Czy ktoś z nas widział kiedyś, aby Duch Święty osobiście dał świadectwo pastorowi albo go namaścił? Coś takiego nigdy się nie zdarza! Gdyby naprawdę Pan ich namaścił, z pewnością istniałoby prawdziwe świadectwo Ducha Świętego oraz wielu wierzących świadków. A zatem, wiadomo, że pastorzy i starsi nie zostali namaszczeni przez Pana. To jest pewne! Słyszałem także, że są tacy pastorzy, którzy nie wierzą, że Pan Jezus począł się z Ducha Świętego. Uważają, że „poczęcie z Ducha Świętego” jest bezpodstawne i niezgodne z nauką. Jest jeszcze mniej prawdopodobne, że tego typu ludzie przyznaliby, że Chrystus jest przejawem Boga. Gdyby tak myślący pastorzy żyli w okresie, kiedy Pan Jezus czynił swoje dzieło, to z pewnością nie przyjęliby Pana Jezusa. Jak zatem mogliby oni potraktować ukazanie się Boga wcielonego i Jego dzieła w dniach ostatecznych? Zachowaliby się tak, jak główni kapłani żydowscy, skrybowie i faryzeusze, zaciekle potępiając Pana Jezusa i przeciwstawiając się Mu. Ale czy tacy pastorzy i starsi to są ludzie, którzy naprawdę są posłuszni Bogu? Tego typu ludzie nie chcą nawet uwierzyć w Boga wcielonego, a na dodatek zupełnie nie uznają wyrażonych przez Niego prawd. Czy ci ludzie nie są po prostu antychrystami? Czy zatem punkt widzenia, że wszyscy pastorzy i starsi zostali wyznaczeni i namaszczeni przez Pana, jest w ogóle możliwy do obrony? Jeśli upieramy się przy stwierdzeniu, że ci pastorzy i starsi zostali namaszczeni i użyci przez Boga, to czy w ten sposób nie szkalujemy Boga i nie bluźnimy przeciw Niemu? Czy Bóg namaściłby i użył niewierzących oraz antychrystów do tego, by prowadzili oni ludzi przez Niego wybranych? Czy nie wydaje wam się, że taki punkt widzenia jest zupełnie absurdalny i całkiem błędny? Czy nie jest to przeinaczanie faktów i twierdzenie, że czarne to białe?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale