Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
961
BLOG

Do roku 2030 wybudowana w Polsce zostanie pełna sieć dróg ekspresowych

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Transport Obserwuj temat Obserwuj notkę 55

1. Premier Mateusz Morawiecki, otwierając wczoraj wynoszący 35 km odcinek drogi ekspresowej S61 Via Baltica w Piątnicy Poduchownej w województwie podlaskim, przedstawił jednocześnie rządowy program rozbudowy dróg krajowych w Polsce do roku 2030.
W ciągu pierwszych pięciu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zbudowano około 1,5 tys. km dróg ekspresowych, a środki na ten cel zostały zwiększone z wcześniej zaplanowanych 107 mld zł aż do 162 mld zł. Nowy program jest tak pomyślany aby przez najbliższe 10 lat stworzyć swoisty „kościec” układu dróg ekspresowych w naszym kraju, budując jego brakujące elementy, zarówno w układzie Wschód -Zachód ale także Północ-Południe (to właśnie w tym układzie „południkowym”, braki dróg ekspresowych w Polsce są największe).
W ramach nowego programu dokończona zostanie autostrada A-2 ,aż do naszej wschodniej granicy, mimo tego, ze wcześniejszym programie PO-PSL, miała się ona kończyć kilkadziesiąt kilometrów za Warszawą, a także autostrada A-1 pomiędzy Katowicami i południową granicą państwa

2. Jak podkreślił wczoraj premier Morawiecki program drogowy do 2030 stworzy spójną całość infrastrukturalną w skali całego kraju, a wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią nowoczesnych dróg.
Dzięki programowi powstanie około 2 tys. km nowych dróg ekspresowych, tak że łącznie polska sieć dróg ekspresowych w 2030 roku sięgnie 8 tys. km, co poważnie ograniczy wykluczenie komunikacyjne.
Na ten program rząd chce przeznaczyć przez najbliższe 10 lat  ok. 290 mld zł przy czym aż 80% będą to środki pochodzące z polskiego budżetu , a 20% środki z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

3. Rzeczywiście mapa tych nowych inwestycji do roku 2030, głównie w drogi ekspresowe, jest imponująca, rzucają się w oczy szczególnie drogi ekspresowe prowadzące z Północy na Południe.
I tak przez najbliższe 10 lat w pełni zostanie zrealizowana droga S19 Via Karpatia wzdłuż naszej wschodniej granicy, która na Północy naszego kraju uzyska połączenie ze wspomnianą  już drogą S 61Via Baltica.
Zbudowane zostaną wszystkie brakujące odcinki drogi S-7, tak że będzie ona drogą ekspresową na całej swej długości z Gdańska przez Warszawę, Radom ,Kielce ,Kraków aż do Zakopanego.
Znaczącym uzupełnieniem „południkowego” układu dróg ekspresowych, będzie droga S-11, prowadząca znad polskiego morza przez Poznań aż do Katowic i później  do granicy już drogą S-1, uzupełniona od Poznania drogą S-5 prowadzącą do Wrocławia, a później drogą S8 do południowej granicy państwa.
Dokończona w ramach tego programu będzie także droga S-3, prowadząca ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę , Legnicę aż do południowej granicy państwa.

4. Z kolei charakter „równoleżnikowy” będzie miała budowa nowych odcinków drogi S10 prowadzącej ze Szczecina przez Bydgoszcz, Toruń, aż do dużej obwodnicy Warszawy (droga S50).
Podobny charakter będzie miała droga S-5, która z Wrocławia przez okolice Poznania przez Bydgoszcz i Olsztyn i po połączeniu z drogą S-16 i wspomnianą S61 Via Baltica, prowadząca do granicy państwa na Północy.
Wreszcie także zostanie dokończona dwujezdniowa droga ekspresowa S6 łącząca Szczecin z Gdańskiem, na odcinku pomiędzy Koszalinem i Gdańskiem.

5. Uzupełnieniem tych ogromnych inwestycji w drogi krajowe, głównie o charakterze ekspresowym, jest Fundusz Dróg Samorządowych, przy pomocy którego polskie państwo wspiera inwestycje realizowane przez samorządy ,w których kompetencjach znajdują się drogi, gminne , powiatowe i wojewódzkie.
Do tej pory w ramach tego funduszu przekazano samorządom około 40 mld zł, co jest wsparciem wielokrotnie większym niż podczas rządów PO-PSL.
W latach 2008-2015 ówczesny rząd przekazał samorządom na wsparcie inwestycji w drogi gminne , powiatowe i wojewódzkie tylko kwotę 5,5 mld zł ,teraz w ciągu kilku lat , kwota przekazana samorządom na ten cel jest ponad 8-krotnie większa.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka