Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
116
BLOG

Była tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców,teraz będzie tarcza antyinflacyjna dla...

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Tarcza antykryzysowa Obserwuj temat Obserwuj notkę 8

Była tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców, teraz będzie tarcza antyinflacyjna dla rodzin

1. Wczoraj premier Morawiecki i wicepremier Sasin przypomnieli o pozytywnych skutkach jakie przyniosła tarcza antykryzysowa adresowana do przedsiębiorców (odbudowa PKB do poziomu sprzed kryzysu jako pierwszy kraj w UE i jeden z najniższych poziomów bezrobocia w UE) i jednocześnie poinformowali o wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej zaadresowanej do gospodarstw domowych.
Premier Morawiecki przypomniał, że podwyższona inflacja występuje większości cywilizowanych krajów świata (w wielu krajach jest ona najwyższa od 20-30 lat) i jest ona spowodowana czynnikami zewnętrznymi: po pierwsze konsekwencją pandemii Covid19, po drugie manipulacjami ceną gazu przez Gazprom (w szczycie nawet 10-krotnie wyższa w ujęciu rok do roku) i po trzecie zaostrzoną polityką klimatyczną UE, w wyniku której gwałtownie wzrosły cen pozwoleń na emisję CO2 z ok. 20 euro do obecnie już 70 euro za tonę emisji.
Aby obniżyć skutki inflacji rząd chce wprowadzić okresowe obniżki akcyzy i stawek VAT, a także opłat związanych z paliwami i energią, a także uruchomić od następnego roku, wypłacanie dodatków osłonowych dla rodzin od 400 zł rocznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych do 1150 zł dla rodzin wieloosobowych o określonym poziomie dochodów na osobę w rodzinie.
Sumarycznie cały ten pakiet działań rządu obniżających podatki i opłaty od paliw i energii ale także zawiera wypłaty dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych, spowoduje pozostawienie w kieszeniach obywateli kwoty około 10 mld zł i na podobną skalę obniżenie dochodów podatkowych i dodatkowe wydatki budżetowe.

2. Ceny paliw zostaną obniżone poprzez obniżenie na okres od 20 grudnia na 5 miesięcy poziomu akcyzy do najniższego dopuszczalnego w UE, zniesienie tzw. opłaty emisyjnej i zwolnienie tej sprzedaży z podatku od handlu detalicznego, sumarycznie powinno to wpłynąć na obniżkę cen paliw na stacjach o co najmniej 20-30 gr za litr.
Ceny gazu zostaną obniżone poprzez zmniejszenie stawki podatku VAT z 23% do 8% na okres od 1 stycznia do końca marca, a więc na 3 miesiące zimowe, kiedy wyraźnie rośnie zużycie gazu na cel grzewcze.
Z kolei ceny energii zostaną obniżone poprzez wprowadzenie na 5 miesięcy zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (z obecnych 5 zł za MWh) i obniżenie poziomu akcyzy dla pozostałych odbiorców do najniższego poziomu akceptowanego przez UE, a także obniżki podatku VAT z obecnych 23% do 5% na najbliższe 3 miesiące.

3. Jednocześnie, ponieważ KE nie pozwala na wprowadzenie nawet na okres przejściowy zerowej stawki VAT na artykułu żywnościowe, rząd zdecydował się na wypłacenie w 2022 roku dodatków osłonowych dla rodzin o dochodach na głowę od 2,1 tys. zł miesięcznie dla gospodarstw 1-osobowych do 1,5 tys. zł na osobę gospodarstwach wieloosobowych.
Dodatki te będą wynosiły od 400 zł w skali roku dla gospodarstw 1-osobowego, 600 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 850 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych i 1150 zł dla gospodarstw 6 osobowych i większych.
Dodatki będą wypłacone w dwóch ratach w 2022 roku i według szacunków obejmą aż około 5,2 mln gospodarstw domowych w Polsce.

4. Rząd więc chcąc wpłynąć na obniżenie inflacji, korzysta przede wszystkim z tych narzędzi na które ma wpływ, a wiec okresowych obniżek stawek podatku VAT i akcyzy, jednak do poziomu na które godzi się KE (VAT i akcyza jak podatki pośrednie podlegają regulacjom unijnym).
Z drugiej strony w sytuacji kiedy KE nie wyraziła zgody nawet na okresowe wprowadzenie zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe, rząd zdecydował się na wypłatę dodatków osłonowych, które przynajmniej częściowo zrekompensują wzrost kosztów utrzymania gospodarstwom domowym o określonym poziomie dochodu na głowę.
A wiec po tarczy antykryzysowej, skierowanej do przedsiębiorców, która pozwoliła na najszybszą pocovidową odbudowę poziomu PKB w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE, a także utrzymaniu w naszym kraju jednego z najniższych poziomów bezrobocia w całej UE, rząd zdecydował się uruchomić tarczę antyinflacyjną skierowaną do polskich rodzin, która spowoduje, że zostanie w ich kieszeniach kwota około 10 mld zł.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka