Świadczenia postojowe będą wypłacone, o ile zdążymy z wypełnieniem formalności do 16 sierpnia.
Świadczenia postojowe będą wypłacone, o ile zdążymy z wypełnieniem formalności do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu. Zainteresowanym wypłatą pozostaje kilka dni

Redakcja Redakcja Tarcza antykryzysowa Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Do 16 sierpnia można zgłaszać się do ZUS z wnioskami o świadczenie postojowe. Środki zostaną przekazane tym przedsiębiorcom, których dotknęła pandemia COVID-19. Wniosek jest obowiązkowy, jeśli chcemy uzyskać pieniądze.

Przepisy precyzują, że o świadczenie postojowe prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać dokładnie do 3 miesiąca od zniesienia stanu epidemii. Potem pieniądze przepadną. Rząd zniósł stan epidemii dokładnie 16 maja, więc pozostało pięć dni, by wysłać wniosek do ZUS. 

Jak informuje ZUS, przedsiębiorcy mogą liczyć na 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 złotych. Jeśli ktoś rozliczać się wedle karty podatkowej i nie musi opłacać podatku VAT, uzyska świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych.  

Zobacz: 

Sędzia Tuleya recenzuje rząd. Nie podoba mu się spór o kamienie milowe z Brukselą

Leszczyna wie, co zrobić, by popłynęły środki z KPO: PO musi przejąć władzę

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Morawiecki reaguje: "sprawa skandaliczna"

Warunki otrzymania "postojowego"

Na wsparcie mogą liczyć ci, którzy w następstwie COVID-19 doświadczyli przestoju w prowadzonej działalności, mieszkają w Polsce, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż działalność gospodarcza, natomiast działalność gospodarcza została otwarta przed 1 kwietnia 2020 roku, a także: została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku, albo nie została zawieszona, ale przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc - precyzuje ZUS. 

Z programu pomocowego skorzystają też osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, które doświadczyły "wyłączenia" na czas pandemii koronawirusa, o ile umowa cywilnoprawna została zawarta przed  terminem 1 kwietnia 2020 roku, a przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Czas na złożenie wniosków do 16 sierpnia

Trzeba jeszcze spełnić odpowiednie warunki, nakreślone w programie pomocowym. Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, dlatego przedsiębiorcy muszą bezwzględnie załączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) lub o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2).

Oświadczenia odnajdziemy w panelu PUE ZUS, do którego zalogujemy się przez bank lub profil zaufany. Do 16 sierpnia zainteresowani mają wysłać wnioski: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6 - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

GW


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka