170 obserwujących
3263 notki
3474k odsłony
799 odsłon

Deficyt budżetowy za 2018 rok wyniósł 10,4 mld zł, czyli tylko 25% planowanego

Wykop Skomentuj104

1. Ministerstwo finansów opublikowało dane dotyczące szacunkowego wykonania budżetu państwa za rok 2018, z którego wynika, że dochody wyniosły 380,1 mld zł i były o 8,5% od uzyskanych w roku ubiegłym, natomiast wydatki 390,5 mld zł tj. 98,3% planów, co oznacza deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł, a więc zaledwie 25,1% deficytu planowanego.


Jak już wspomniałem dochody budżetu państwa wyniosły 380,1 mld zł i były wyższe od tych planowanych aż o 24,4 mld zł, a w stosunku do wykonania z roku 2017 były wyższe o 8,5%.


Z kolei dochody podatkowe w 2018 roku wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł od dochodów planowanych, przy czym głównych składnikiem tego wzrostu był wzrost wpływów z VAT.


Dochody z tytułu VAT wyniosły blisko 175 mld zł i były o 18,1 mld zł były wyższe od tych zrealizowanych w roku ubiegłym i ponad 8,9 mld zł wyższe od tych zaplanowanych na rok 2018.


Wyższe niż planowano były także dochody z akcyzy, planowano je na poziomie 70 mld zł, wyniosły 72,1 mld zł, co oznacza, że były wyższe o 3%, z kolei dochody z CIT były wyższe o 7,3%, wyniosły 34,8 mld zł i były wyższe o 2,4 mld zł od planowanych, a z kolei dochody z PIT były wyższe o 8% wyniosły blisko 60 mld zł i były wyższe o 4,5 mld od planowanych.


2. Wyraźnie wyższa wpływy podatkowe niż planowane w roku 2018, były wynikiem z jednej strony dobrej sytuacji makroekonomicznej, z drugiej strony wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych dopływających do resortu finansów między innymi z analizy informacji pochodzących z Tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.


Działania te dotyczyły głównie podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania, ale także efekty uszczelniania, ograniczania agresywnej optymalizacji podatkowej w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).


3. Jak już wspomniałem wydatki w roku 2018 szacunkowo wyniosły 390,5 mld zł tj. 98,3% tych planowanych, przy czym niewykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało między innymi z wyraźnego obniżenia zapotrzebowania na dotacje ze strony ZUS (niższe o 11 mld zł od planowanych), a także wydatków związanych z obsługą długu publicznego (niższe od planowanych na ten cel o ponad 7 mld zł).


Co więcej oszczędności powstałe w trakcie roku budżetowego, pozwoliły przekierować środki budżetowe na inne zadania określone w znowelizowanej ustawie okołobudżetowej na rok 2018.


Ponadto jak poinformował resort finansów na mocy rozporządzenia Rady Ministrów kwota wydatków na około 1,34 mld zł (0,34% limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2018 rok), to są tzw. wydatki niewygasające i będą mogły być realizowane do końca marca tego roku.


4. Deficyt budżetu państwa w wysokości 10,4 mld zł, a więc zaledwie 25% planowanego na poprzedni rok jest dobrym prognostykiem dla realizacji budżetu na rok obecny, który będzie trudniejszy ze względu na spodziewane lekkie spowolnienie wzrostu gospodarczego.


Minister finansów Teresa Czerwińska podsumowała realizację budżetu za 2018 rok w następujący sposób „stymulowanie wzrostu gospodarczego przy konsolidacji fiskalnej, pozwoli na stworzenie pewnej przestrzeni do wyzwań, które pojawią się w długim i średnim horyzoncie czasowym, takich jak: tendencje demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, spowolnienie gospodarcze, czy ryzyka w otoczeniu zewnętrznym (być może nawet recesja w strefie euro, czy negatywne konsekwencje Brexitu szczególnie, kiedy będzie on realizowany bez żadnego porozumienia)”.


W takiej sytuacji budowanie zrównoważonych finansów publicznych stwarza przestrzeń do stabilnego finansowania wydatków budżetowych, nawet w sytuacji, kiedy część tych ryzyk się zrealizuje.

Wykop Skomentuj104
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka