77 obserwujących
353 notki
854k odsłony
  3167   0

Big Bang to nie hipoteza!

Skąd się wzięła taka dokładność?

- Wszechświat jest wszędzie jednakowy w odległościach liczonych w miliardach lat światła. A w pierwszym momencie swojego istnienia jego różne obszary, które teraz obserwujemy niczego nie znały o sobie – nie były przyczynowo związane. Nie wystarczało czasu, aby z szybkością światła przekazać sygnał z jednego obszaru obserwowanej przestrzeni do innej.

Co tak uzgodniło parametry Wielkiego Wybuchu w przyczynowo niezwiązanych obszarach przestrzeni?

- Entropia Wszechświata jest ogromna – charakteryzuje się ogromna liczba cząstek ( z których większość to reliktowe fotony i neutrino). W obserwowalnej części Wszechświata ich ilość wynosi 10^90.

Skąd wzięła się ta zawartość?

- Co spowodowało początkowe wzbudzenie Wielkiego Wybuchu?

Wszechświat jest jednorodny w wielkiej skali. Aby mogły powstać galaktyki i ich gromady, powinny zaistnieć pierwotne niejednorodności.

Skąd one się wzięły?

 - Jak wiemy, istnieje cały szereg różnych stałych fizycznych, wartości których wzięły się jakby znikąd. A jeśli chcielibyśmy przedstawić wszechświat, w którym któraś z tych stałych ma nieco inną wartość, to życie w takim świecie okazuje się niemożliwe – nie mogą tworzyć się jądra atomów, nie „zapalają się gwiazdy, itp.

Co dobrało tak dokładnie wartości stałych fizycznych, ze mogliśmy zaistnieć we Wszechświecie?

W przytoczonym wyżej pytaniu tak jak w poprzednich występuje przyimek „co”, a przecież ten przyimek aż prosi się, aby zamienić go na zaimek „Kto”. I to z wielkiej litery!

Uczeni z różnych dziedzin próbowali doprowadzić nasza wiedzę do stanu, aby nie było potrzeby zamiany przyimka na zaimek pisany z dużej litery. Próbowali w tym celu wykorzystać m.in. osiągnięcia  fizyki kwantowej, postępy w rozumieniu tego co nazywamy próżnią.

Kosmologia powstała jako nauka o tym co jest najbardziej gigantyczne: kosmos, galaktyki, miliardy lat świetlnych, miliardy lat czasu. Postęp zapewniła jej fizyka jądrowa już ponad pół wieku temu. Dlaczego powstała określona ilość helu i deuteru, wszechświat urodził się jako gorący, czy chłodny, Jeśli gorący to jaka jest teraz jego temperatura? Wszystkie te pytania zostały rozwiązane przy pomocy danych związanych z fizyką jądrową.

W pierwsze momenty swego istnienia Wszechświat był tak gorący i gęsty, że składał się z cząstek, które teraz w swobodnej postaci w przyrodzie nie istnieją. Wiemy o nich dzięki współczesnej fizyce mikroświata opierającej się na danych zdobytych przy pomocy akceleratorów cząstek elementarnych. Jest też odwrotnie – te dane, które uzyskujemy z najlepszych teleskopów – optycznych i mikrofalowych – dają też informacje ważne dla fizyki mikroświata.

Fizyka mikroświata i kosmologia są ze sobą ściśle związane. W miarę przybliżania się do początku Wszechświata potrzebna jest wiedza związana z coraz to większymi energiami cząstek – temperatura wzrasta do niewyobrażalnych wartości. Na Ziemi nie uda się stworzyć akceleratorów i zapewnić mu energii, aby przybliżyć nas do początkowych warunków powstania Wszechświata.

Czyżby Wszechświat  okazywał się dla nas niepoznawalny do końca?

Zajmują się poszerzaniem naszej wiedzy w tej dziedzinie fizycy teoretycy dążący do stworzenia świętego Graala fizyki – Teorii Wszystkiego. Ich zadaniem jest dążenie do znalezienia odpowiedzi na pytania związane z przyimkiem „co”.

Jednakże jest raczej pewne, że w przyszłości coraz więcej spośród nich znajdzie prostą odpowiedź po dokonaniu zamiany przyimka „co” na zaimek „Kto” w nurtujących ludzkość pytaniach. Szukanie odpowiedzi na te pytania będzie prowadziło stale do zwiększania naszej wiedzy o stworzeniu Wszechświata przez Boga. I coraz więcej fizyków – teoretyków stwierdzi: „GOD CREATED THE UNIVERSE”:

z

Inni znani fizycy teoretycy wypowiadają to samo podobnie: „INTELLIGENT DESIGN IS ‘HIGHLY PROBABLE’”:

z

A uczeni z innych dziedzin też twierdzą: “I have found there is a wonderful harmony in the complementary truths of science and faith. The God of the Bible is also the God of the genome. God can be found in the cathedral or in the laboratory. By investigating God’s majestic and awesome creation, science can actually be a means of worship”:

z

I dodają: Big Bang jest obowiązującym paradygmatem współczesnej kosmologii.

PLANCK

Lubię to! Skomentuj402 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie