80 obserwujących
353 notki
841k odsłon
1982 odsłony

Klasyfikacja fizyków

Wykop Skomentuj120

image

Na podstawie raportu UNESCO wiemy, że na świecie w 2013 r. było blisko 8 milionów naukowców, co stanowi 0,1% światowej populacji.  

Zatrzymajmy się jednak na fizykach, ponieważ oni występują w Salonie24.

Ilu tych fizyków jest na Ziemi?

Można przyjąć w przybliżeniu, że całkowita liczba naukowców wynosi 10 milionów. I postawić hipotezę, że w tej sumie 40% pracuje w biomedycynie, 30% w chemii i 30% w naukach fizycznych. Całkowita liczba fizyków - jak można by wtedy przyjąć - wynosiłaby najwyżej 3 miliony.

Jeśli spojrzymy na listę krajów i terytoriów według populacji to spośród 247 krajów można uwzględnić 80% światowej populacji, włączając tylko 34 najbardziej zaludnione kraje od Chin do Polski.

Ustalenie liczby fizyków w danym kraju na podstawie jego populacji zależy od szeregu założeń, a w tym od definicji fizyka. Chociaż istnieje kilka sposobów zdefiniowania fizyka. Najbardziej racjonalnym wydaje się zdefiniowanir fizyka jako kogoś, kto należy do krajowego społeczeństwa fizycznego.

Większość krajów ma krajowe stowarzyszenie fizyków, ale nie wszystkie z nich zawierają pełną liczbę członków. Można jednak przyjąć, że odsetek fizyków należących do krajowego społeczeństwa fizycznego będzie mniej więcej stały w krajach o takim samym poziomie rozwoju gospodarczego.

Niemieckie Towarzystwo Fizyczne liczy około 60 000 członków (0,07% populacji). Towarzystwo Fizyczne Japonii liczy 18 000 członków (0,01%). Chińskie Towarzystwo Fizyczne liczy 40 000 członków (0,003%). Ukraińskie Towarzystwo Fizyczne liczy 600 członków (0,001%).

Ponieważ proporcje te różnią się znacznie między krajami bogatymi (Niemcy i Japonia) oraz między biedniejszymi krajami (Chinami i Ukrainą), można przyjąć dwa szacunki dla całkowitej liczby światowych fizyków, wysokie oszacowanie (oparte na Niemczech i Chinach) i niskie oszacowanie (na podstawie Japonii i Ukrainy).

Dla 34 krajów, które stanowią 80% światowej populacji, uzyskuje się wtedy wysoką ilość 772 000 i niską ilośc 297 000 fizyków. Dla 100% ziemskiej populacji otrzymujemy wtedy 964 000 i 372 000. Świat może nie mieć miliona fizyków, ale wydaje się, że to może być właściwy rząd wielkości.

Należy podkreślić, że potencjał wzrostu liczby fizyków jest ogromny. Z 10 najbardziej zaludnionych krajów, tylko dwa - Japonia i USA - są bogatymi, rozwiniętymi demokracjami. Reszta - Chiny, Indie, Brazylia, Pakistan, Nigeria, Bangladesz i Rosja - mają łączną populację 3,78 miliarda. Gdyby kraje te stały się tak bogate jak zachodnie demokracje, liczba fizyków podwoiłaby się.

Co wynikałoby z podwojenia się liczby fizyków? Czasopisma będą musiały się rozszerzyć, aby uwzględnić dodatkowy dorobek naukowy. Ale największy wpływ może mieć na granice fizyki. Gigant skaczący naprzód w fizyce jest rzadkością. Jednak im więcej jest fizyków, tym bardziej prawdopodobne są takie skoki. Fizyk, który pewnego dnia zjednoczy siły natury, może pojawić się wtedy szybciej.

I tu, jedno z amerykańskich czasopism fizycznych dokonujące tej analizy, szacuje w 2015 r. ilość fizyków na 1 milion.

Ciekawa jest odpowiedź na pytanie o możliwość wyróżnienia różnych typów fizyków na podstawie pośredniej analizy stylu pracy, ich postrzegania przez społeczność naukową i znaczenia ich publikacji.

Badania dokonano w oparciu na publicznie dostępnych informacjach o cytowaniach z bibliograficznej bazy danych Google Scholar. Autorzy prześledzili zasadę rozpoznawania typów naukowców w wyniku analizy wskaźników cytowania wielu fizyków, a następnie interpretacji uzyskanych danych w celu wyizolowania klastrów fizyków.

Wyodrębniono pierwszych 515 fizyków i następnie przeanalizowano dynamikę cytowania każdego naukowca od początku jego kariery z wprowadzeniem różnych wskaźników pomocniczych.

Początkowo wyróżniono trzy klastry, w których fizyków nazwano "Liderami", "Zmiennikami" i "Oraczami". "Liderami" nazwano doświadczonych fizyków, którzy odnoszą sukcesy i są szeroko uznawani w swoich dziedzinach badań, co zapewnia im wzrost liczby rocznych cytowań. "Zmiennicy" - młodzi naukowcy, którzy osiągnęli przeciętnie więcej cytowań niż "oracze". "Oracze" to fizycy, którzy osiągnęli wysokie wskaźniki biometryczne dzięki wieloletniej pracy, ale nie mają wybitnych osiągnięć naukowych.

image

Powiększ! 

48,5% fizyków okazało się "Oraczami", 19,8% "Lideramii", a 31,7% "Zmiennikami”. Wśród fizyków istnieje znaczna liczba młodych, odnoszących sukcesy naukowców.

Bliższa analiza pozwoliła autorom zidentyfikować bardziej subtelne struktury klastrów. W szczególności zidentyfikowano grupę najmłodszych i odnoszących największe sukcesy fizyków, zwanych "przedwcześnie rozwijającymi się" („akceleratami”). Potem wyróżniono grupę "młodzi" odnoszący sukcesy, ale z trudniejszym debiutem naukowym. Jako fizyków "koryfeuszy" sklasyfikowano autorytety naukowe i w końcu "doświadczeni badacze" – fizyków, których liczba cytowań w ostatnich latach nie rośnie lub zmniejsza się.

Wykop Skomentuj120
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie