78 obserwujących
353 notki
844k odsłony
2411 odsłon

Jednia nauki i religii

Wykop Skomentuj57

image

1.Metafizyczna zasada trynitaryzmu.

Problemy dotyczące fundamentalnej fizyki teoretycznej mają bliski kontakt z pytaniami tradycyjnie związanymi z dziedziną metafizyki. Dotyczy to przede wszystkim omówienia problemów związanych z podstawami fizyki i geometrii. Na ten temat toczą się gorące dyskusje. Niektórzy rejestrują szereg związanych z tym tematem zasad. Wśród nich znalazła się zasada trynitaryzmu.

Zasada trynitaryzmu, która przyjmuje charakter zasady troistości w ujęciu redukcjonistycznym lub charakter trójjedności w podejściu holistycznym. Zasada ta przejawiała się już w podziale kultury światowej na naukę, filozofię i religię. W fizyce pojawiła się w trzech kluczowych kategoriach: czasoprzestrzeń, cząstki i pola nośników oddziaływań, w trzech wymiarach przestrzennych, w trzech rodzajach generacji cząstek w oddziaływaniach elektrosłabych, w trzech ładunkach w chromodynamice itp. Można wyróżnić trzy dualistyczne paradygmaty w fundamentalnych podstawach fizyki teoretycznej: teoretyczno – polowy (dominujący), geometryczny i relacyjny (np.: „Relacyjna mechanika kwantowa...)”.  

Istniejące zasady metafizyczne są powszechne, zarówno dla nauki, jak i religii. Stosują się w fizyce, matematyce i filozofii. Dotyczy to m.in. zasady trynitarnej. W chrześcijaństwie jest ona ucieleśniona w dogmacie o Trójcy Świętej. Dogmat Trójcy Świętej mówi: Trójca Święta jest jednowymiarowa i nierozłączna. Ojciec, Syn i Duch Święty! Jeden równa się trzem! Ale okazuje się, że w nauce trójca przejawia się bardzo często.

Przecież żyjemy w trzech wymiarach.

Podstawy fizyki klasycznej obejmują trzy kluczowe kategorie: czasoprzestrzeń, ciała i pola nośników interakcji, co znajduje odzwierciedlenie w trójwymiarowym zapisie drugiego prawa Newtona (ma = F).

Trzy dualne paradygmaty fizyczne rozwinęły się w XX wieku: teoria pola, geometria i relacja.

Przestrzeń fizyczna jest trójwymiarowa.

Czas ma trzy etapy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

 Kosmologia rozważa trzy typy kosmologicznych rozwiązań równań Einsteina z sekcjami przestrzennymi opisanymi przez geometrię Euklidesa, Łobaczewskiego i Riemanna (przestrzenie o stałej krzywizny dodatniej).

W mikroświecie występują trzy rodzaje oddziaływań fizycznych: elektromagnetyczne, słabe i silne.

W oddziaływaniach elektrosłabych rozróżnia się trzy generacje cząstek elementarnych.

 Cząstki elementarne (bariony) uczestniczące w oddziaływaniach silnych składają się z trzech kwarków.

W chromodynamice rozważane są trzy rodzaje ładunków.

Zgodnie z pracami Bourbakiego, geometria opiera się na trzech typach struktur: porządkowej, metrycznej (algebraicznej) i topologicznej.

Kod tripletowy w naszej podwójnej helisie DNA.

Chrześcijaństwo w ostatnich latach coraz bardziej przenika do nauki. Przejawia się to np. w odczytach Bożonarodzeniowych, odbywających się we Wspólnym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej: od 1992 r. St. Andrew The First-Called Foundation zorganizowała już ponad 10 konferencji „Nauka. Filozofia. Religia”.

2. Chrześcijaństwo – podstawa nauki.

- Czy wiedza, która niesie chrześcijaństwo, nie zaprzecza współczesnym poglądom naukowym?

Jak mogłaby zaprzeczać, jeśli nauka rzeczywiście wyrosła z chrześcijaństwa? Faktem jest, że nowoczesna nauka powstała w bardzo specyficznym teologicznym środowisku kulturowym.

Wierzono, że Bóg daje człowiekowi Objawienie w dwóch formach: pierwszym i najwyższym Objawieniem jest Objawienie biblijne, a drugim Objawieniem jest sama natura. Natura sama w sobie jest Księgą Stwórcy, skierowaną do człowieka.

A nauka wyrosła z pragnienia przeczytania tej Księgi Natury. Taki pogląd istniał tylko w kontekście tradycji chrześcijańskiej. I dlatego żadna inna cywilizacja nie zrodziła poważnej nauki. A nauka, jak dobrze wiemy, urodziła się w Europie w XVII wieku.

image

Oczywiście może powstać pytanie: chrześcijaństwo powstało dwa tysiące lat temu, a nauka - zaledwie trzy czy cztery wieki temu - dlaczego nauka wydawała się tak późna? Aby to zrozumieć, należy pamiętać o następujących rzeczach.

Faktem jest, że jeśli wierzymy, że świat jest księgą skierowaną do osoby, to te same metody badawcze, które mają zastosowanie do studiowania tekstu biblijnego, można zastosować do świata.

W semiotyce (nauce badającej systemy znaków) istnieją trzy poziomy eksploracji tekstu. Wszelkie teksty składają się ze znaków. A najbardziej elementarnym badaniem jest to, że badamy relację jednego znaku do drugiego, to znaczy badamy to, co nazywamy składnią.

I możesz zbadać związek znaku z tym, co to znaczy, zbadać jego semantykę. I wreszcie, możliwe jest zbadanie stosunku tekstu jako całości do tego, do którego jest on adresowany, i do tego, przez kogo jest on tworzony (to jest pragmatyka tekstowa).

Wykop Skomentuj57
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie