7 obserwujących
17 notek
39k odsłon
  534   0

Dlaczego uchwała SN z dnia 23.01.2020 to wydmuszka.

Co prawda kurz już troszeczkę opadł ale w końcu znalazłem trochę czasu, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tej magicznej uchwały SN, która wzbudza tak wiele emocji. Ponieważ rzeczona uchwała nie jest zbyt długa, dla ułatwienia czytelnikom pozwalam sobie wkleić jej treść poniżej w całości.Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym sprawy z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął uchwałę:1. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).2. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.3. Wykładnia art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 379 pkt 4 k.p.c. przyjęta w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu.4. Punkt 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) bez względu na datę wydania tych orzeczeń.


A teraz do meritum.

Zastrzeżenie nr 1. W ustawie o SN nie (08.12.2017) mamy:
Art. 11.
Organami Sądu Najwyższego są Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego oraz Kolegium Sądu Najwyższego.

a uchwała została podjęta "w składzie połączonych 3 izb"  - a takiego organu SN jako żywo w ustawie znaleźć mi się nie udało. Wszystkim zatwardziałym lemingom chcę przypomnieć, że argument pt. "A Kaczyński wyzywał od 'zdradzieckich mord/ bez ŻADNEGO TRYBU" jest argumentem koronnym, więc dla tych z Państwa - dalej czytać nie musicie, wszak teza w temacie właśnie została udowodniona.

A teraz trochę poważniej. Jedyną kwestią z którą w tej sprawie obie strony konfliktu się zgadzają, jest to, że tą uchwałą SN niejako 'zdelegalizował' Izbę Dyscyplinarną SN. Przy czym strona rządowa (na spółkę z TK) bawi się w teorie pt. SN nie ma prawa unieważniać ustaw, a w praktyce do tego to orzeczenie się sprowadza - więc uchwała jest nieważna. Za to druga strona krzyczy: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE (jakże piękne pustosłowie - bo wszakże nikt nie podaje konkretnych paragrafów z odniesieniem do konkretnych polskich ustaw :D), więc z kolei jej orzeczenia są nieważne (co się w ostatnim punkcie owej uchwały znajduje literalnie, ale o tym potem). W takim razie wróćmy do treści uchwały.

W pkt. 1 zgodnie z art. 1.1.a ustawy o SN (08.12.2017).
.
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1)sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a)zapewnienie zgodności z prawem  i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,

Zwracam Państwa uwagę, że jest to tak naprawdę pierwszy artykuł tej ustawy - czyli ta prerogatywa SN jest niejako najważniejsza.Przywołajmy zatem jeszcze jeden art tej ustawy, tj art. 83:

Art.83.§1.Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą ich orzekania, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes  Sądu Najwyższego może, w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawić wniosek orozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym odpowiednim składzie.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo