zetjot zetjot
369
BLOG

Idioci i ich "mowa nienawiści"

zetjot zetjot Polityka Obserwuj notkę 17

Liberalizm obecny jest kopalnią najrozmaitszych idiotyzmów. Jednym z najbardziej spektakularnych jest sformułowanie "mowa nienawiści".

Zajmijmy się elmentami składowymi tego sformułowania, żeby ujawnić jego idiotyzm.

Otóż mowa jest przyrodzonym darem każdego człowieka i nikomu nic do tego co kto mówi. Poza tym mowa jest przejawem funkcjonowania wewnętrznego mechanizmu językowego. To jest sfera indywidualnej prywatności i każda ingerencja, a nawet propozycja ingerencji w tę sferę powinna być karana. Bo narzucanie czegokolwiek w sferze prywatnej to jest czysta karalna przemoc.

Przejdźmy do drugiego członu, do nienawiści. Tu jest jeszcze głupiej niż w poprzedniej kwestii. Nikt z nas nie ma dostępu do cudzych emocji. Można sobie zgadywać co najwyżej, co ktoś inny odczuwa. Emocje są sprawą wewnętrzną, to kwestia wewnętrznych, wrodzonych mechanizmów emocjonalno-uczuciowych, czyli sprawa jest jeszcze bardziej prywatną niż mowa i próba regulowania moich emocji przez kogoś innego to czysty kryminał.

Oczywiście wiadomo, że ideologie nie kierują się logiką ani merytoryką i uwielbiają idiotyzmy i podobnie jest w tym przypadku. W biologii są dwie płcie, co wcale nie przeszkadza zideologizowanym idiotom w ich mnożeniu. Tak więc lewaccy ideolodzy ubzdurali sobie, że istnieje coś takiego jak "mowa nienawiści" i można taką ideologią posługiwać się jak pałką do tłumienia naszej wolności.

Dodajmy do tego jeszcze jeden wątek krytyuczny wobec tego idiotyzmu. Oczywiście wiadomo, że zarówno mowa jak i język podlegają kontroli, ale nie jest to kontrola zewnętrzna lecz wewnętrzna, czyli autokontrola dokonywana przez moralność danej osoby. Widać więc tu, że mamy oto próbę zanegowania roli morlaności i zastąpienia jej przymusem prawnym. Czysty totalitaryzm.

Oni chcą kontrolować wasz język, a język jest jednym z narzędzi myślenia i komunikacji. Mało im tego, oni chcą zapanować też nad waszymi emocjami, bo pierwsze udane eksperymenty z ich kontrolowaniem, które doprowadziły do znanej wszystkim "politycznej polaryzacji" ich do tego zachęciły.

I takim idiotom podstawiają miokrofony i kamery, by mogli, z głupim uśmieszkiem na buzi, pleść tego rodzaju idiotyzmy.

zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka