46 obserwujących
4810 notek
1726k odsłon
329 odsłon

Czy da się leminga skłonić do logicznego myślenia ?

Wykop Skomentuj29

Najpierw założenia wyjściwe i tezy wyjściowe.

Gatunek ludzki jest skutkiem działania wielu milionów lat ewolucji. Wspólne badania z zakresu psychologii ewolucyjnej, kogniwistyki i neuronauk pozwoliły ustalić, iż ludzie żyli w dużych zbiorowościach, w których, żeby wspólpraca była efektywna, zmuszeni byłi do podejmowania licznych, złożonych interakcji. Te grupy i ci ludzie, którzy czynili to najskuteczniej, przetrwali dając życie kolejnym pokoleniom i przekazując genetyczne dziedzictwo zdolności do wspólpracy. Współpraca wymagała porozumienia, określania własnego stanowiska, negocjacji i uzgadniania stanowisk kompromisowych, co wiązało się z określonym stosunkiem emocjonalno-uczuciowym wobec partnerów, a następnie podejmowania wspólnych działań realizującego założone cele. W ten sposób kształtowały się kluczowe międzyludzkie relacje, takie jak prawda, miłość i wolność. 

PRAWDA, MIŁOŚĆ I WOLNOŚĆ  - trzy kluczowe relacje spoleczne kształtujące ludzki umysł.

Jak to udowodnić ? Skorzystajmy z matematyki.

Jak wiadomo, każda przestrzeń posiada trzy wymiary i podobnie dzieje się z przestrzenią społeczną, której wymiary stanowią wymienione trzy relacje międzyludzkie. Likwidacja któregoś z tych wymiarów automatycznie powoduje problemy społeczne, bo żeby stół stał stabilnie musi mieć trzy nogi.

Dowód drugi nosimy stale przy sobie. Ludzki mózg a konkretnie ludzki umysł składa się z komponentów takich jak komponent poznawczy, komponent emocjonalno-uczuciowy i komponent decyzyjno wolicjonalno-wykonawczy. I taki kształt ludzkiemu umysłowi nadała ewolucja. 

Popatrzmy jeszcze raz na te składniki struktury relacyjnej systemu społecznego: prawda, miłość, wolność. A teraz przyjrzyjmy się programom lewi-liberalnym, które oparte są na zasadzie równośći. Czy w pakiecie opisanym powyżej jest miejsce dla równości ? Oczywiście miejsca takiego nie ma, bo nie ma czegoś takiego jak równość, realna relacja równości. Równość jest jedynie objawem, aspektem relacji wolności. Ustaliliśmy w toku ewolucji i historii, że jesteśmy wolni, a wolność w społeczeństwie ma charakter głównie polityczny, bo to polityka wyznacza system w jaki żyjemy i ustaliliśmy, że każdemu z nas przysługuje, w demokracji, taka sama, czyli równa miarka wolności politycznej. Równa miarka wolności to nie to samo co równość.  

Tak więc próby budowania społeczności na bazie spekulacji związanych ze sztuczną kategorią "równości" muszą skończyć się niepowodzeniem i katastrofą. Nie buduje się domu poczynając od dymu z komina. 

*** 

I niech teraz któryś z lemingów spróbuje zakwestionować tezy wyżej podane.

Oczywiście może się zdarzyć, że niektóre lemingi nie pojmą sensu tego tekstu, bo nie ma tam nic o kształcie felg do samochodu lub kolorze lakieru do paznokci czy też o problemach z gburowatym szefem czy zrzędzącą, nieaktrakcyjną żoną, którą należałoby wymienić na nowszy model. Trudno, nie mogę zadowolić wszystkich, więc muszę się streszczać ograniczając się do języka, który lemingom może sę wydać abstrakcyjny, bo w krótkiej formie stara się zmieścić wszystko.. 

Przetestowałem ten tekst na naszej salonowej ulubienicy, pani Karolinie. W kazdej dyskusji, a szczególnie w dyskusjach o problematyce społecznej, jakie toczymy na forum s24, trzeba jasno sformułować założenia wyjścowe natury teoretycznej, z których potem będą wyciąganie konkretne wnioski w dyskusji. Takie tezy o społecznej naturze ludzkiej reprezentowanej przez pakiet kluczowych relacji społecznych obecnych we wszystkich ludzkich interakcjach sformułowałem i w każdej dyskusji muszą one być używane. Jeżeli ktoś ma wiedzę o innych sposobach ujęcia prawidłowości spolecznych to musi przedstawić założenia konkurencyjne.  

Lemingi nie wyciągają wniosków z najnowszej historii, która owe relacje wyłożyła nam na talerzu:

NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI.

TYLKO PRAWDA WAS WYZWOLI.

UMIŁOWANIE WOLNOŚCI I PRAWDY.

Czy to krasnoludki podrzuciły ludziom te hasła czy też może objawiło się w ten sposób głębsze rozumienie rzeczywistości społecznej ? 

Skoro mówimy i uczymy się w szkole o przestrzeni fizycznej, to pojawia się pytanie o przestrzeń społeczną. Czy istnieje przestrzeń spoleczna, a jeśli tak, to z jakich wymiarów się składa ? Pytanie to jest odrobinę trudniesze od pytania o to, który kolor lakieru pani Karolina preferuje na swoich paznokciach. 

Ale jak zmusić leminga do respektowania logiki ? 

Nie da się, bo leming ma swoje zmory podrzucone mu przez popkulturę i te zmory przesłaniająu mu horyzont. Leming musi dostać w d... od historii i okoliczności i wtedy może, może zacząć myśleć. Ale najczęściej, zanim zacznie myśleć, demencja odbierze mu tę możliwość.

Wykop Skomentuj29
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo