Wielomilionowa kara od UOKiK za klauzule w umowach ubezpieczeniowych

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, fot. PAP/Marcin Obara
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, fot. PAP/Marcin Obara
Ponad 11 milionów złotych kary musi zapłacić znana firma ubezpieczeniowa za stosowanie niedozwolonych praktyk wobec klientów. Druga firma uniknęła grzywny, bo zobowiązała się wypłacić poszkodowanym rekompensaty.

Prezes UOKiK kwestionuje zapisy w umowach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny uznał, że spółki Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie (dawniej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie) stosowały niedozwolone postanowienia umowne. W obu przypadkach dotyczyły one opłat w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

 - Przedsiębiorcy nie mogą wykorzystywać swojej silniejszej pozycji i zamieszczać w umowach postanowień, które ograniczają prawa konsumentów i są dla nich niekorzystne finansowo - wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Postanowienia określające mechanizm pobierania opłat alokacyjnych miały zniechęcać konsumentów do odstąpienia od umowy. Ryzyko utraty znacznej części zgromadzonych oszczędności mogło skłaniać ubezpieczonych do kontynuowania umów, mimo że chcieliby się z nich wycofać. W ten sposób spółka ograniczała konsumentom prawo do rozwiązania umowy. Niedopuszczalne jest także przerzucanie na konsumentów kosztów, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej - dodaje Chróstny.

- W momencie zawierania umowy konsument musi otrzymać jasne, dokładne i jednoznaczne informacje na temat zasad wprowadzania przez przedsiębiorcę ewentualnych podwyżek. W tym przypadku tak nie było. W umowach nie były sprecyzowane przesłanki wzrostu opłat, spółka wskazywała tylko na niedookreślone wskaźniki, które będzie brała pod uwagę. Nie została zachowana równowaga stron, bo umowy nie przewidywały analogicznych obniżek opłat w przypadku spadku tych wskaźników. Tego rodzaju postanowienia naruszają dobre obyczaje i zbiorowe interesy konsumentów - wyjaśnia.

Polecamy: „Niech zajmuje się Dodą i Chajzerem”. Kulisy batalii o przyszłość szefa UOKiK

Wysoka kara dla Generali Życie TU

W latach 2016-2018 Generali Życie TU oferowało wieloletnie umowy o ubezpieczenie na życie z UFK o nazwie Pro Familia. Prezes UOKiK uznał postanowienia umowne określające tzw. opłaty alokacyjne w tym produkcie za niedozwolone. Na mocy zakwestionowanych klauzul spółka w pierwszych dwóch latach obowiązywania umowy pobierała - w zależności od wieku ubezpieczonego - od 50 do 80% składki regularnej. Pobierano także kilka innych opłat, np. administracyjną, operacyjną i za ryzyko. UOKiK uznał, że wysokie opłaty alokacyjne w pierwszych dwóch latach obowiązywania umów mają podobną funkcję jak kwestionowane kilka lat temu tzw. opłaty likwidacyjne pobierane przez ubezpieczycieli, gdy konsumenci chcieli rozwiązać polisy z UFK przed terminem. W przypadku obu rodzajów opłat często oznaczało to utratę zdecydowanej większości oszczędności przez klientów. Postanowienia o umowach likwidacyjnych były wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Kara dla Generali Życie TU to 11 196 788 zł. Spółka musi też poinformować konsumentów o decyzji i jej skutkach, czyli o tym, że zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Po uprawomocnieniu się decyzji konsumenci będą mogli się na nią powoływać w sądzie przy dochodzeniu roszczeń.

TU Allianz Życie uniknęło kary

Prezes UOKiK zainteresował się sprawą klauzul modyfikacyjnych umożliwiających podwyżki różnych opłat w umowach spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie) po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Zakwestionowane postanowienia przyznawały spółce prawo do jednostronnej zmiany warunków umów ubezpieczeń na życie z UFK w oparciu o nieprecyzyjne przesłanki. Umożliwiały firmie dokonywanie zmian tak ważnych dla konsumentów opłat, jak np. opłaty administracyjne, alokacyjne, manipulacyjne, za zarządzanie i administrację UFK czy nawet zwiększenia składki regularnej przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet obniżeniu sumy ubezpieczenia.

Dzięki temu, że TU Allianz Życie zobowiązało się, przestać stosować niedozwolone postanowienia, poinformować o nich konsumentów i wypłacić poszkodowanym rekompensaty, uniknęło kary finansowej. Rekompensaty przysługują uczestnikom grupowych ubezpieczeń na życie z UFK, którym na mocy zakwestionowanych klauzul ubezpieczyciel podniósł w rocznicę ubezpieczenia koszty ochrony ubezpieczeniowej lub za ryzyko śmierci. Otrzymają oni zwrot pieniędzy wynikających z podwyżek składki pobranych od 17 kwietnia 2016 r. do dnia zaniechania praktyki.

Wcześniej Prezes UOKiK uznał za niedozwolone klauzule określające sposób pobierania opłat alokacyjnych przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń (obecnie UNIQA).

Tomasz Wypych


Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka