Zdjęcie: Materiały prasowe KGHM
Zdjęcie: Materiały prasowe KGHM

KGHM z kolejną inwestycją w OZE

Redakcja Redakcja OZE Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
KGHM otrzymał trzy pozwolenia na budowę zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,5 MW. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie Huty Miedzi Głogów, docelowo Miedziany Gigant planuje pokryć 50% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

W skład inwestycji wchodzą trzy projekty farm fotowoltaicznych, które będą zlokalizowane na terenach przemysłowych Huty Miedzi Głogów. Powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji odbiorczych, w tym istniejących stacji transformatorowych, do których planowane jest przyłączenie nowych projektów.

Inwestycje KGHM w OZE

– Inwestycje w farmy fotowoltaiczne stają się strategicznym elementem planów rozwojowych KGHM. Współczesny świat wymaga od nas, liderów przemysłu, nie tylko efektywnej produkcji, ale również odpowiedzialności ekologicznej. Wiemy doskonale, że miedź jest kluczowym surowcem dla transformacji energetycznej świata. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne w naszą strukturę aktywów wytwórczych, dywersyfikujemy sposób wytwarzania energii elektrycznej w KGHM, redukujemy koszty i zabezpieczamy się przed niestabilnościami rynkowymi w sektorze energetycznym. Inwestujemy w projekty korzystne dziś, jak i w długoterminowej perspektywie – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


– Umiejscowienie nowych farm fotowoltaicznych bezpośrednio na terenie oddziału KGHM jest doskonałym przykładem realizacji inwestycji OZE z wykorzystaniem ogromnego potencjału nieruchomości, należących do miedziowej spółki. Taka formuła realizacyjna projektów OZE zapewnia dodatkowe korzyści ekonomiczne, związane z docelowym trybem funkcjonowania źródeł wytwórczych OZE, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM. Mówię tu o pracy w trybie autoprodukcji. Wyprodukowana energia elektryczna w omawianych instalacjach PV zostanie w całości skonsumowana przez KGHM – dodał Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych.

Kolejne plany inwestycyjne

Obecnie KGHM ma w tej chwili do swojej dyspozycji instalacje OZE o łącznej mocy ponad 200 MW. Spółka planuje kolejne projekty związane z zieloną energią, które będą realizowane na terenie nieruchomości należących do KGHM Polska Miedź S.A.

Cel strategiczny KGHM związany z transformacją energetyczną w perspektywie 2030 roku zakłada pokrycie co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii. Miedziowy gigant systematycznie podejmuje działania związane z osiągnięciem tych celów, poprzez na m.in. pozyskiwanie projektów OZE z rynku oraz dzięki przygotowaniu i planowanej budowie własnych instalacji OZE.


Jak podaje spółka, własne źródła energii elektrycznej obecnie pozwalają pokryć blisko 17 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną. We wrześniu 2023 roku KGHM nabył portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka