W Polsce studiuje wielu cudzoziemców. Na uczelniach dominują studenci z tego kraju

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
W ciągu dziesięciu lat liczba studiujących w Polsce cudzoziemców wzrosła prawie trzykrotnie. Jest ich ponad 100 tysięcy. Z jakich krajów pochodzi ich najwięcej?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2023/2024 liczba studentów na polskich uczelniach wzrosła o 1,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. na uczelniach w Polsce kształciło się 1245,2 tys. osób, o 21,5 tys. więcej niż w 2022 r. W roku akademickim 2022/23 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292,1 tys. absolwentów, o 0,5 tys. mniej niż w roku akademickim 2021/2022. Wzrost cieszy, bo w latach akademickich 2015/2016-2019/2020 liczba studentów zmniejszyła się z 1 mln 405 tys. do 1 mln 204 tys. I właśnie dopiero teraz zaczęła rosnąć.  

Gdzie jest najwięcej studentów?

W roku akademickim 2023/24 kobiety stanowiły 58,5 proc. studiujących. Na studiach stacjonarnych studiowało 790,4 tys. osób (63,5 proc. studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych – 454,7 tys. osób. Studia pierwszego stopnia wybrało 60,8 proc. wszystkich studentów (756,5 tys. osób), drugiego stopnia - 19,7 proc. studentów, a na magisterskich jednolitych 19,2 proc.. Najwięcej (285,5 tys.) osób studiowało w województwie mazowieckim, a najmniej (11 tys.) w województwie lubuskim. Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: biznes, administracja i prawo, na których studiowało 22,6 proc. wszystkich studentów, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (odpowiednio 14 proc.), Zdrowie i opieka społeczna (13,7 proc.) oraz Technika, przemysł, budownictwo (12,5 proc.). 


Najwięcej zagranicznych studentów z Ukrainy

Wśród studentów jest duża liczba obcokrajowców. Jest ich ponad 107 tys. Od roku akademickiego 2012/2013 liczba cudzoziemców uczęszczających na polskie uczelnie wzrosła prawie trzykrotnie, a ich udział w ogólnej liczbie studentów wzrósł z 2,3 proc. do 8,6 proc. Największą grupę wśród zagranicznych studentów przez cały ten okres stanowili obywatele Ukrainy (43,1 proc. w roku akademickim 2023/2024). Kolejna liczna grupa studentów cudzoziemców to Białorusini (prawie 12 proc.).

Te dwie nacje dominują wśród zagranicznych studentów już od kilkunastu lat. Na trzecim miejscu znaleźli się obywatele Turcji (4,4 proc.). Od kilkunastu lat widać spadek udziału studentów z krajów europejskich wśród osób uczęszczających na polskie uczelnie, a coraz więcej studentów przyjeżdża do Polski z Afryki i Azji. W roku akademickim 2022/2023 po ok. 2-3 proc. stanowili studenci z: Zimbabwe, Indii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Chin, Kazachstanu i Nigerii.

Większość studentów z zagranicy wybiera uczelnie niepubliczne, cudzoziemcy stanowili 13,5 proc. studentów uczelni niepublicznych i tylko 5,9 proc. uczelni publicznych. Przewaga zainteresowania uczelniami niepublicznymi wśród cudzoziemców jest widoczna już od kilkunastu lat. Obcokrajowcy zwykle studiują stacjonarnie – stanowili 11,7 proc. osób kształcących się w tym trybie. Struktura płci wśród studentów z zagranicy jest zrównoważona, ale w 2022 r. do 54 proc. zwiększyła się przewaga mężczyzn. Trzy najpopularniejsze kierunki studiów wśród cudzoziemców to: zarządzanie (wybrało je 19 proc. obcokrajowców), informatyka (10 proc.) i kierunek lekarski (7 proc.). Najwięcej cudzoziemców studiuje w największych miastach Polski, w których stanowią oni od kilku do kilkunastu procent studentów. 


Biała Księga dla obcokrajowców

Niektórzy cudzoziemcy nadużywają zbyt łatwej rekrutacji w Polsce, aby zdobyć pracę lub wyjechać do innych państw strefy Schengen. W związku z tym MSZ opublikował Białą Księgę służącą wyeliminowaniu nieprawidłowości w systemie wizowym RP, która zawiera też propozycje rozwiązań dotyczących studentów obcokrajowców. Proponowane jest ujednolicenie kryteriów preselekcji kandydatów na studia, być może nawet wprowadzenie centralnego systemu rekrutacji studentów z zagranicy. Do rozważenia jest także ograniczenie dostępu zagranicznych studentów do polskiego rynku pracy, a także zwiększenie minimalnych środków finansowych wymaganych od zagranicznych studentów w procesie ubiegania się o wizę.  


Fot. UJ

Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj10 Obserwuj notkę

Inne tematy w dziale Społeczeństwo