Zbigniew Kuraś na korytarzu sądowym. Fot. PAP/Grzegorz Momot
Zbigniew Kuraś na korytarzu sądowym. Fot. PAP/Grzegorz Momot

Sąd oddalił wniosek o zadośćuczynienie dla syna żołnierza wyklętego Józefa Kurasia „Ognia”

Redakcja Redakcja Polityka historyczna Obserwuj temat Obserwuj notkę 119

Sąd oddalił wniosek o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez system totalitarny na rzecz syna żołnierza wyklętego Józefa Kurasia pseudonim „Ogień”. Zbigniew Kuraś we wniosku przed procesowym domagał się miliona zł zadośćuczynienia i 50 tys. zł na postawienie symbolicznego nagrobka „Ognia”. 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał, że wniosek Zbigniewa Kurasia nie znalazł uzasadnienia w przepisach ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. W ocenie sądu, pozew Zbigniewa Kurasia nie spełnia wszystkich ustawowych przesłanek do wypłacenia zadośćuczynienia. 

W przypadku Józefa Kurasia „Ognia” sąd podał w wątpliwość jego działalność na rzecz bytu państwa polskiego oraz represje stosowane wobec niego. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że żadna z przesłanek świadcząca o działalności „Ognia” nie może być domniemywana, a musi być precyzyjna i niepodlegająca wątpliwościom. 

image
Sędzia Anna Pater (L) oraz Zbigniew Kuraś (P) i jego pełnomocnik mec. Anna Bufnal (2P) na sali sądowej. Fot. PAP/Grzegorz Momot

Sąd stwierdził, że mimo zadania szczegółowych pytań dotyczących działalności Józefa Kurasia, skierowanych do Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie, nie uzyskano szczegółowych odpowiedzi, które pozwalałyby na jednoznaczną ocenę jego działalności. W ocenie sądu, materiały dostarczone przez IPN miały charakter ogólny. 

– Nie uzyskano tego rodzaju danych, które mogłyby pozwolić sądowi na ustalenie stanowczych, kategorycznych i samodzielnych ustaleń oceniających czy charakter działań Józefa Kurasia „Ognia” miała charakter działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego czy też stanowiła zaprzeczenie tego rodzaju działalności. Józef Kuraś do dnia dzisiejszego jest postacią kontrowersyjną, a jednocześnie jego osoba doczekała się szeregu różnych opracowań i wydawałoby się, że ta informacja Instytut Pamięci Narodowej powinna być jednak nieco szersza – mówiła uzasadniając wyrok sędzia Anna Pater. 

Polecamy: Syn żołnierza wyklętego pozywa państwo polskie. Słowacy protestują

Sąd wyjaśnił podczas uzasadnienia wyroku, że wobec „Ognia” nie toczyło się żadne postępowanie, które zakończyłoby się wydaniem orzeczenia. Sąd dodał też, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że został on pozbawiony życia przez polskie organa ściągania, wymiar sprawiedliwości albo organy pozasądowe. 

Sąd w uzasadnieniu powiedział, że w oparciu o materiał dostarczony przez IPN, 21 lutego 1947 roku doszło do obławy budynku, w którym ukrywali się członkowie zgrupowania „Ognia” oraz on sam. Części z tych osób udało się zbiec, natomiast sam „Ogień” został otoczony i został wezwany do poddania się, a w następstwie dokonał samopostrzelenia. Później został przewieziony do szpitala w Nowy Targu, gdzie po kilku godzinach zmarł. Sąd stwierdził, że utrata życia Józefa Kurasia „nie była efektem działania organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, a była efektem określonej decyzji podjętej przez niego samego”. 

– Brak jest podstaw, bez konieczności dalszego dociekliwego badania, czy działalność Józefa Kurasia "Ognia" była działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego czy też w jakimś fragmencie była jej zaprzeczeniem – mówiła sędzi Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Kosztami postępowania zostało obciążone Skarb Państwa. Po wyjściu z sali sądowej mecenas Anna Bufnal, reprezentująca Zbigniewa Kurasia, zapowiedziała apelację. 


Źródło: PAP

KW  

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła. 

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj119 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka