Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
157 notek
108k odsłon
192 odsłony

Zawiadomienie o przestępstwach przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia za zgodą MS

Wykop Skomentuj2

image

Zawiadomienie o przestępstwach przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia

Ścigać i skazać, dwanaście lat upokarzanego Grzegorza Niedźwieckiego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06), z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , nie wskazując podczas wykonywania jakich czynności służbowych znieważyłem funkcjonariusza publicznego (vide TK P 3/06) i do jakiego organu ścigania złożyłem fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spełniające w myśl art. 119 § 1 pkt. 4 k.p.k. elementy pisma procesowego, a także z oskarżenia publicznego z art. 212 § 2 k.k. z naruszeniem art. 17 § 1 pkt. 1 i 9 k.p.k. i honorować to, w istocie za jeden i taki sam czyn, tj. wysłanie słusznej krytyk za pomocą wiadomości email, mogą tylko zbrodniarze stalinowscy.
Krzywda jest oczywista. Sprawcy:
II K 38/19 – V KO 85/18 – II K 1423/18 – 3 Ds. 359/17
II K 851/18 – V KO 86/18 – II K 1456/18 – 3 Ds. 183/18
II K 900/19 – 1 Ds. 535/19
Naruszono warunki odpowiedzialności karnej (art. 1 § 1 k.k.) w związku z brakiem czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.). Pogwałcono etapy stosowania prawa - ustalenia stanu faktycznego.
Zachodzi potrzeba uniewinnienia Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała i umorzenia postępowań z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
Każdy prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa, bądź umorzy dochodzenie, będzie miał współudział w przestępstwach, w bezprecedensowym terrorze państwowym.

Obraza Polskiej Karty Praw Ofiary:
5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2020/10/12/pokonac-mafie/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-osadzaja.pdf
Orzeczenia wydane przez nienależnie obsadzony sąd są nieważne.
Sędziowie wymienionych sądów nie mają legitymacji procesowej do orzekania w sprawach z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego, ponieważ działają politycznie, a nie w oparciu o fakty, przepisy i sumienie.
Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r., orzeczenia upolitycznione są nielegalne. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy oraz Sąd Najwyższy nie jest organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym.  Nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego. Wydano wyroki bezprawne, prywatne, na zlecenie, za pieniądze, działając w zmowie. Pogwałcono przy tym Polską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę własnych nadużyć.
Doszło do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 image
2020-10-16
Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4943 dni represjonowany, co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 11 dni

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale