Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
176 notek
119k odsłon
  138   0

Zbrodniarze w majestacie prawa

imageJesteście zbrodniarzami w majestacie praworządności i sprawiedliwości
23 lipca 2021 r. – 60 urodziny Grzegorza Niedźwieckiego
Gdybyście przestrzegali zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to oddalilibyście w postępowaniuI Co 3259/08 wniosek wierzyciela z dnia 12 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. i do żadnych następstw oraz sfingowanych procesów karnych przeciwko ofierze waszej obstrukcji by nie doszło. Piętnaście lat zajmujecie się uporczywym nękaniem i upokarzaniem człowieka, czynieniem krzywdy, a nie rolą i zadaniami sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Nie realizujecie celów postępowania karnego i nie wypełniacie podstawowych ogólnych obowiązków sędziego.Dopuściliście się umyślnie, skutkowo, nielegalnych wyroków, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary i obrazy fundamentalnych praw człowieka, artykułu 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka.  Dopuściliście się w zmowie złodziejstwa, okradzenia (art. 379 pkt 2 k.p.c.) umyślnie i podstępem (I C 360/19, I C 14/20) przez SSO w Sieradzu Przemysława Majkowskiego bez procesu i merytorycznego rozstrzygnięcia byłego zastępcy procesowego, który przed wydaniem postanowienia utracił należyte umocowaniedo reprezentowania strony (OPP działającej na rzecz pokrzywdzonego). Jesteście cynikami, działającymi gangstersko, z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua. Współudział w działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej mają sędziowie Sądu Najwyższego, którzy dla zmęczenia przeciwnika (ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości),kazali tułać się pokrzywdzonemu zamiejscowo wiedząc, że kwalifikacja prawna czynu z art. 226 § 1 k.k. nie ma zastosowania do słusznej krytyki wysłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail (co zresztą nie spełnia elementu pisma procesowego – art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.). To są metody bolszewickie powszechnie stosowaneprzez państwo w państwie w poczuciu bezkarności.Wyroki są nielegalne, polityczne. Nawet gestapo miało więcej sumienia.
Pozbawiliście piętnaście lat opiekuna osoby starsze:
https://photos.google.com/album/AF1QipOoMIQx2uwScmCQmf0rXFAH4mHrS-KdYJB9LAGZ?pli=1
Ukradliście mi świadomie piętnaście lat życia bez powodu, bez przyczyny. Prawem pięści, prawem siły i prawem „niezawisłej” władzy. Kim trzeba być, żeby tak postępować? Jesteście zwykłymi zwyrodnialcami, a nie ludźmi.
Jesteście zbrodniarzami pokroju NKWD, bądź psychopatami pokroju Josefa Fritzla, a nie sędziami i prokuratorami.
Zdrowy na umyśle człowiek nie represjonowałby i nie upokarzał drugiego człowieka przez piętnaście lat bez faktu czynu zabronionego. Sędzia natomiast kierowałby się faktami, dowodami, przepisami i sumieniem, a przede wszystkim etyką, ekonomiką procesową i przyzwoitością orazposzanowaniem godności człowieka.
Prowadziliście sprzecznie z prawem postępowania egzekucyjne I Co 3259/08. I Co 441/16, I Co 154/20 w jednej sprawie I C 1062/08 przez 4571 dnico stanowi 12 lat, 6 miesięcy i 7 dni.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zwrot-tytulu-wykonawczego-wierzycielowi.pdf

Ponad dwadzieścia razy odrzucaliście, bądź oddalaliście skargi na przewlekłość postępowania z wyłącznej winy organu egzekucyjnego.
Jak każdy łotr za swoje zbrodnie prędzej czy później odpowiecie.
Zorganizowana-grupa-przestępcza

Nie doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 38/20, II K 900/19, gdyby organ egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, prowadzili postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16 zgodnie z literą prawa (vide I Co 2801/12, I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973). Sfingowane postępowania karne,prowadzone z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, mają ścisły związek z wadliwie prowadzoną przez trzynaście lat egzekucją czynności zastępowalnej.   

Umyślni zbrodniarze stalinowscy współczesnych czasów:   
•    Lucyna Domagała – jako sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
•    Paweł Siwek – jako sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 3259/08)
•    Paweł Woźniak – jako sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I Co 441/16)
•    Wojciech Damaszko – jako sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19)
•    Maciej Bogucki – jako asesor Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (PR 3 Ds. 183/18 – II K 1456/18 – V KO 86/18 – II K 851/18w zw. zI Co 3259/08)
•    Grzegorz Chojnacki – jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19)w zw. z I Co 441/16, II S 12/18, II S 16/18, II S 14/19)
•    Anna Surowiak – jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19)w zw. z I Co 441/16, II S 12/18, II S 16/18, II S 14/19)
•    Grażyna Tygielska-Białek – jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie (PR 1 Ds. 535/19 w zw. z II K 900/19 na rzecz prokurator Anny SurowiakPR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19))
•    Michał Laskowski – jako sędzia Sądu Najwyższego (V KO 85/18– II K 38/20(19)– II K 1423/18 – PR 3 Ds. 359/17w zw. z I Co 441/16, II S 12/18, II S 16/18, II S 14/19)
•    Piotr Mirek – jako sędzia Sądu Najwyższego (V KO 86/18 – II K 851/18 – II K 1456/18 –PR 3 Ds. 183/18w zw. zI Co 3259/08)
•    Jacek Kielar– jako sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi (II K 851/18 w zw. z I Co 3259/08)
•    Kazimierz Chłopecki – jako SSO w SR w Legnicy (II K 38/19 w zw. z I Co 441/16, na rzecz poplecznictwa Wojciecha DamaszkoII S 12/18, II S 16/18, II S 14/19)
•    Aneta Andel– jako sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/20 w zw. z I Co 441/16, na rzecz poplecznictwa Wojciecha DamaszkoII S 12/18, II S 16/18, II S 14/19)
•    JoannaDworzycka-Skrobowska– jako sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19 w zw. z I Co 441/16 na rzecz prokurator Anny Surowiak PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19))
•    Agnieszka Kałużna-Rudowicz – jako sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19 w zw. z I Co 441/16 na rzecz prokurator Anny Surowiak PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19))
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

Żądam uchylenia immunitetów wymienionym funkcjonariuszom i wszczęcia wobec nich postępowań karnych.
Pośredni lub bezpośredni współudział w poplecznictwie w piętnastoletniej parodii prawa ma wielu funkcjonariuszy, w tym funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Bochni (I Co 288/20 – Kms 46/20), którzy ukradli Panu Tadeuszowi Gałowi przeszło 1.250 zł za wypełnienie społecznego obowiązku wynikającego z art. 304 k.p.k.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 5222 dnico stanowi 14 lat, 3 miesiące i 17 dni bez przyczyny represjonowany

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale