2 obserwujących
25 notek
18k odsłon
531 odsłon

NIE BĘDZIESZ DOKONYWAŁ TRANSFUZJI KRWI!

Wykop Skomentuj

 

Ja dopuściłem ją dla was na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie.

                                                                           

Chciałbym, by po moim artykule uratowanych zostało kilka osób, które w szpitalach czekają za transfuzją krwi, a ich Matki, czy Ojcowie, ze względu na spaczone poglądy religijne, zastanawiają się nad tym, czy Pan Bóg dokona cudu i uzdrowi bliską ich sercu osobę, czy też, nie!

Jednak Ci siedzący u wezgłowia Rodzice, bardziej zastanawiać się powinni nad swoją wiarą.

A odpowiedzią na ich udręki wewnętrzne, może być jedno tylko Boże Przykazanie, które kiedyś Mojżesz otrzymał na Górze Synaj. Jest to Szósty w kolejności rozkaz Pana Boga YHWH: „Nie morduj!”.

Ileż to osób już nie żyje, ileż osób zeszło z tego świata, ponieważ człowiek zamiast zaufać Panu Bogu, zaufał drugiemu człowiekowi.

Zamiast ratować życie, tenże człowiek zamordował   bliską jego sercu osobę.


KREW!

To symbol życia. Na całym naszym globie istnieją setki tysięcy, a może i miliony banków, które z pieniędzmi niewiele mają wspólnego, jednak bardzo dużo z miłością względem bliźniego.

Cytat:

26 Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. 27 Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu”.

Księga Kapłańska 7 (3 Księga Mojżesza)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Kpl/7.php

Zakaz spożywania krwi w Starym Przymierzu, był stanowczy i jednoznaczny, a zarazem przestąpienie tegoż, niosło za sobą karę.

  

MYŚL:

Dlaczego  Panie Boże, to, co ponoć jest symbolem życia, ma również prowadzić do śmierci małe dzieci, czekające za transfuzją w szpitalu? Dlaczego ten symbol dobra, ma nieść za sobą smutek, gorycz, nienawiść i płacz Matki nad grobem utraconej pociechy?

 

A może ja, nie do tej osoby zwracam się z tymi pytaniami? Może powinienem otworzyć okno i wrzeszcząc na całe gardło, zadać te pytania przechodniom, ludziom, którzy jutro, czy pojutrze, uśmiercą bliską im osobę?

 *

Tak, to prawda, Pan Bóg YHWH, zakazał w Starym Przymierzu spożywania krwi, lecz nie dlatego, że krew jest niedobra, czy w jakiś sposób potępiona, lecz dlatego, że owa krew miała być przynależna tylko Panu Bogu, a nie człowiekowi! To następny, z wielu Przepisów Pana Boga YHWH, który miał nauczyć izraelitów posłuszeństwa i bojaźni przed Panem, bojaźni czysto rytualnej, a nie, namawianiem Stwórcy, do mordowania tych, którzy krwi potrzebują.

Bardzo ważny cytat  widnieje w Księdze Kapłańskiej, (3 Księga Mojżeszowa) 17:10-12:

„10 Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. 11 Bo życie ciała jest we krwi,  a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. 12Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi”.

http://www.nonpossumus.pl/ps/Kpl/17.php Biblia Tysiąclecia

 

Chciałbym, by Czytelnik zwrócił swoje oczy na następujące słowa:

11 Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. 12 Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi”.

 

No cóż, z powyższego fragmentu wynika jednoznacznie, że ten rytualny przepis zakazu spożywania krwi, posiadał tylko jeden wydźwięk:

Nie należało spożywać krwi, dlatego, że krew była symbolem przebłagania za grzechy, za winy człowieka i mogła być tylko i wyłącznie wylewana na ołtarzu, „ku miłej wonności” dla Pana Boga YHWH. Dlatego Izraelitom Pan Bóg Rzekł, by krwi nie spożywali!

A tutaj łóżko, szpital i małe dziecko oczekujące na pomoc Rodzica i… źle zrozumiany werset w „religijnej” głowie.

Znalazłem w Internecie, taki zapis:

„Doustne lub dożylne przyjmowanie krwi jest pogwałceniem prawa Bożego.  Rodz. 9:3, 4; Kapł. 17:14; Dzieje 15:28, 29”.

Przede wszystkim, zgodnie z Nauką Pana Jezusa, zdanie powyższe powinno brzmieć:

Doustne przyjmowanie krwi BYŁO pogwałceniem prawa Bożego, które otrzymał Mojżesz”.

Przyjrzyjmy się zaproponowanemu przez Świadków..., cytatowi z Księgi Kapłańskiej 17:14.

14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony”.

Jednak fragment, który ja przytoczyłem z  Księgi Kapłańskiej,  a szczególnie werset 11, rozdziału siedemnastego, wyraźnie określa zamierzenia Pana Boga w tym temacie. Wyraźnie i jednoznacznie.

Świadkowie... proponują również fragment z Dziejów Apostolskich 15:28, 29! Ma on być ponoć dowodem na to, że nie wolno popierać transfuzji krwi.

Oto on:

28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od KRWI, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!"

http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/15.php Biblia Tysiąclecia

 

Hm... To dziwne, Pan Jezus Powiedział, że żadne jedzenie, które w usta wchodzi nie kala człowieka. Apostoł Paweł uczył, że „jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny” i że należy spożywać to, „co w jatkach sprzedają”, a tymczasem Apostołowie ślą listy „braciom pogańskiego pochodzenia” w Antiochii, Syrii i Cylicji i nadmieniają w swej epistole, by ci powstrzymali się od starotestamentowego przepisu na temat niejedzenia krwi!

To bardzo dziwne, a ktoś mógłby nawet pokusić się o stwierdzenie, że owe zapisy wykazują pewną sprzeczność.

Ja, KerenOr, świadomie przyznaję rację tym, którzy uznają sprzeczność powyższych cytatów. Jednak ta (pozorna) sprzeczność, jest tylko potwierdzeniem innych słów Apostoła Pawła, bez przytoczenia których, mój artykuł byłby wart tyle, co liść jesienny na suchym drzewie.

Oto ten cytat:

17 Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/14.php Biblia Tysiąclecia

List do Rzymian 14/17

Dlaczego zatem Apostołowie zwracają uwagę nawracającym się poganom, by ci powstrzymywali się od spożywania krwi?

I tutaj, odpowiedź wydaje się oczywista. Najważniejsze, by ludziom ogłosić Zbawiciela i Jego nowotestamentową naukę. Na tematy mniej ważne, ba, nieważne pod względem zbawienia, do  których przywykli niektórzy, przyjdzie jeszcze pora, ponieważ Królestwo Boże, to nie napój, ani pokarm. Królestwo Boże, to PAN JEZUS, Syn Boga Ojca, to Ewangelia głoszona wszelkiemu stworzeniu.


Zakończenie:

Krew Pana Jezusa, Prawdziwego Baranka Bożego, zmywa ludzkie grzechy. To Ofiara, złożona Bogu Ojcu, „ku miłej wonności”, to poświęcenie.

Należy zatem spożywać tę Boską Krew, „pijąc ją” codziennie, by być pełnoprawnym uczestnikiem Boskiej Wieczerzy!

Dwa słowa do Ciebie, który siedzisz przed komputerem i zastanawiasz się nad tym, czy ratować życie syna, przetaczając mu krew.

Gdy tonie człowiek, skaczesz do wody.

Gdy widzisz wypadek, wystukujesz nerwowo w Twojej komórce, numer 999.

Gdy pali się dom, rzucasz się w ogień, by wyciągnąć syna, lub córkę.

Gdy bliska Ci Osoba, potrzebuje Twojej krwi, zamiast Panu Jezusowi, zawierzasz ludziom, którzy Cię kłamią.

I pomyśleć, że przez fałszywie zinterpretowany Biblijny werset, uśmierciliście już setki istnień ludzkich. Szóste Boże Przykazanie z Góry Synaj, brzmiało, „Nie morduj”.

Zatem, ja KerenOr, mówię Ci: Przestań wreszcie mordować religijny fanatyku! 

 *

Podsumowanie:

Dlaczego Pan Bóg wprowadził w Starym Przymierzu zakaz spożywania krwi?

Ponieważ ludzie wierzący mieli wylewać ją na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za ludzkie życie, ponieważ jak powiada Pismo, krew jest przebłaganiem za ludzkie życie!

Przez fanatyzm religijny Świadków… chodzących od domu do domu z fałszywą nauką, uśmierciłeś szalony człowieku własną córkę i własnego syna.

Zamiast zaufać Panu Jezusowi, zaufałeś szalonej amerykańskiej organizacji!

Jeżeli Twój syn, albo Twoja córka potrzebują Twojej krwi, to uratuj ich…

 

Może, (jeżeli Pan Jezus pozwoli), ten artykuł uratuje kilka osób, którym przetoczona zostanie krew w szpitalu. Może również (kto wie?), jakiś Świadek…, nie przestąpi już nigdy progu tzw. „Sali Królestwa”.

Pytanie brzmi: Czy ludzie tam przebywający głoszą Królestwo Boże, czy królestwo szatańskie, który był, jak uczy Pismo Święte, „mordercą od początku”?

No cóż, uważam, że to pytanie jest bardzo dobre!

A tobie Czytelniku powiem: NIE BĄDŻ UCZESTNIKIEM CUDZYCH GRZECHÓW. SAMEGO SIEBIE CZYSTYM ZACHOWAJ!

 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo