Mohort Mohort
1262
BLOG

Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - maj 1944

Mohort Mohort Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

W maju 1944 roku front wschodni na odcinku ukraińskim ustabilizował się. W dalszym ciągu przebiegał na linii Kowel-Beresteczko-Brody-Tarnopol.

W tym czasie w ok. 170 atakach nacjonalistów ukraińskich zginęło 1833 Polaków (w tym 88 ofiar zbrodni niemiecko-ukraińskich). Liczba ta nie obejmuje szacunków. Był to znaczny spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Największe ludobójcze akcje:
09.05.1945 – Derżów (woj. stanisławowskie, pow. Żydaczów) – ponad 100 zabitych
połowa maja 1944 – wieś Krechowice (woj. stanisławowskie, pow. Dolina) – zabitych 28 polskich rodzin,
21.05.1945 – Narol i okolice (woj. lwowskie, pow. Lubaczów) – 56 zabitych
22.05.1944 – Bryńce Zagórne (woj. lwowskie, pow. Bóbrka) – 145 zabitych

Liczba ofiar w podziale na województwa II RP (w nawiasach ofiary zbrodni niemiecko-ukraińskich):

Lwowskie: 858 (0)
Stanisławowskie: 549 (0)
Tarnopolskie: 270 (0)
Lubelskie: 156 (88, SS-Galizien)

Zdecydowana większość ofiar padła na terenach okupowanych przez Niemców.

Wydaje się, że tak znaczny spadek napadów trzeba wiązać ze złagodzeniem ludobójczej akcji OUN i UPA – od połowy kwietnia mordy miano poprzedzać wezwaniami Polaków do wyjazdu na ziemie „rdzennie polskie”. Planowano też zabijać „tylko” mężczyzn. Co prawda rygory te były bardzo często przez wykonawców ignorowane, jednak, jak się wydaje, wpłynęły na zmniejszenie liczby ofiar.
Inną przyczyną zmniejszenia liczby napadów mogła być wzmożona aktywność Węgrów i partyzancki sowieckiej, co częściowo mogło odciągnąć uwagę nacjonalistów ukraińskich od polskiej ludności. Jak pisze G.Motyka, po próbie opanowania Czarnego Lasu (matecznika UPA w woj. stanisławowskim) przez partyzantkę sowiecką, nacjonaliści zaczęli „ściągać rajdujące po terenie oddziały”. Przy okazji zwracam uwagę na użyty eufemizm: „rajdujące po terenie oddziały”, który zostawiam bez komentarza.

Maj 1944 r. był pierwszym (od lat?) miesiącem, w którym nie odnotowano polskich ofiar OUN-UPA na Wołyniu.*

Wybrane relacje:

Bestialski to napad, jak dzikich Tatarów
Słychać krzyki i jęki, mordowanych głosy
Już palą się domy, palą się wsie całe
Widnieje łuna jak ogromne morze
Giną już starcy, giną dzieci małe
Słychać płacz, krzyki, jęki, Boże, Boże
To napad bulbowców, jest ich tysiąc dwieście
W popłochu uciekli niemieccy żandarmi
Ludność przerażona już biega po mieście
Któż miasto broni? Żołnierze z AK armii
O dalej nie pójdziesz podły hajdamaku
(fragment wierszowanej relacji uczestnika bitwy pod Narolem, Józefa Gmitrowskiego „Kruka”. Uwaga – w tekście błędnie użył on słowa „bulbowcy”, oczywiście na Narol napadli upowcy.)

„Na początku maja 1944 r. pamiętam, że było ciepło, ja wtedy miałam 11 lat i bawiłam się z innymi dziećmi u sąsiadki. Gdy po zabawie powracałam do domu, zatrzymała mnie jakaś kobieta i powiedziała: dziecko, twoich rodziców już nie ma (...).” [Wanda Łukasiewicz z d. Zwierzyńska, wieś Swaryczów, pow. Dolina, woj. stanisławowskie]

„...zamordowani zostali (...) mały Zenek Denys, syn Ukraińca i Polki, który, jak opowiadano, został nabity na sztachetę na parkanie.” [Władysława Tomaszewska, wieś Maruszka, pow. Złoczów, woj. tarnopolskie]

Walki polsko-ukraińskie:

Przez cały maj 1944 r. UPA uderzała na południową linię polskiej obrony rozciągającą się na długości 150 km na Zamojszczyźnie. M. in. 15 maja AK wspierana przez oddział partyzantki radzieckiej odparła atak kurenia Mirosława Onyszkiewicza ps. „Orest” na wieś Honiatycze i kolonię Wakijów. Strona ukraińska straciła ok. 50 zabitych i rannych, Polacy 4 zabitych i 11 rannych a Sowieci dwóch rannych.

17 maja pięć sotni UPA zaatakowało wieś Nabroż, ważne ogniwo polskiej obrony. Po ciężkim boju (ok. 15 Polaków poległych w walce, 27 zamordowanych cywili, ok. 30 zabitych upowców), polska linia obrony została przełamana a siły UPA weszły klinem między Łaszczów i Tyszowce. Zagrożone otoczeniem wschodnie skrzydło polskiej obrony musiało cofnąć się na bezpieczniejsze pozycje.

22 maja ok. 1000 upowców pod wodzą „Żeleźniaka” uderzyło w rejonie Narola (pow. Lubaczów). Po stronie polskiej walczyło ok. 370 żołnierzy. Walka trwała 12 godzin. Przewagę liczebną wroga równoważyło dobre przygotowanie oddziałów polskich (system umocnień i łączności, wstrzelana broń maszynowa, zapasy amunicji, opracowany plan obrony). Kontruderzenie Polaków na tyły UPA zaskoczyło napastników, którzy ok. godz. 14 wycofali się. W walce zginęło 13 akowców i ok. 30 upowców. Jednocześnie UPA spaliła kilka wsi i zabiła 43 osoby cywilne („W czasie natarcia spotkaliśmy zmasakrowane ciała bezbronnych ludzi, zaskoczonych w śnie, lub też schwytanych w czasie ucieczki” – wspominał por. Kostecki dowodzący w tej bitwie).

Na terenach zajętych przez Sowietów miała miejsce jedna z pierwszych akcji polskiego IB (istriebitielny batalion, jedyna dopuszczana przez Sowietów forma samoobrony). 5 maja 78-osobowy oddział „strybków” z Trembowli (Tarnopolskie) zlikwidował bojówkę UPA w Sorocku.

Stosunki OUN i UPA z Niemcami

Jeśli wierzyć G.Motyce, opierającemu się na banderowskich przekazach, w tym miesiącu w Galicji Wsch. doszło do kilkunastu potyczek UPA i SKW z Niemcami ściągającymi kontyngenty i próbującymi przeprowadzać „nieśmiałe i doraźne” akcje przeciwpartyzanckie. W pierwszych dniach maja kureń UPA we wsi Mysłowi miał nawet zlikwidować (?) kompanię policji pomocniczej.

Tymczasem 3.05.1944 odbyło się spotkanie kreisleitera Stanisławowa z Wasylem Andrusiakiem ps. „Rizun”, prawdopodobnie w celu omówienia wspólnego zwalczania sowieckiej partyzantki w rejonie Czarnego Lasu (patrz UPA vs. Sowieci).

11.05.1944 – kompromitująca porażka UPA k. Rawy Ruskiej. Po nadejściu Niemców dwie sotnie UPA („Jastruba” i „Morozenki”) wysłały do nich sygnał, by ci się zatrzymali i wycofali (sic!). Nie zważając na to Niemcy przypuścili oskrzydlający atak. Wówczas część upowców rzuciła broń. Poddało się ich czterdziestu, w walce zginęło ośmiu.

Połowa maja – szeroka akcja represyjna oddziałów węgierskich (sojusznika Niemiec) w powiatach drohobyckim, dolińskim, stryjskim i żydaczowskim. W okolicy Sołotwiny miało dojść nawet do kilkudniowej bitwy Węgrów z UPA. Węgrzy bardziej zdecydowanie od Niemców reagowali na działania „band”.

UPA vs. Sowieci

W maju 1944r. upowcy zestrzelili 2 kukuruźniki. W drugim przypadku (31.05.1944 k. Sławut) schwytanemu pilotowi wycięto na czole pięcioramienną gwiazdę i rozpruto brzuch.

Rajd z Wołynia do Galicji Wschodniej i na Lubelszczyznę rozpoczęło sowieckie zgrupowanie partyzanckie im. 24 Rocznicy Powstania RKKA. Na swej drodze zgrupowanie toczyło nieustannie walki z UPA i SKW.

Przez cały maj 1944r. trwały walki czerwonej partyzantki z UPA o kompleks Czarnego Lasu (Stanisławowskie). W ich wyniku w okrążeniu znalazło się ok. 700 Rosjan. 31 maja wspólnie z niemiecką 7 Dywizją Pancerną ukraińscy nacjonaliści przystąpili do obławy na Sowietów.

22.05.1944 – bitwa kureni „Borysa” i „Bystrego” z siłami ACz i Smiersza we wsi Donbrowo (Stanisławowskie?). Zginęło 165 upowców i 33 Rosjan.

7.05.1944 – pierwsza sowiecka deportacja osób podejrzanych o udział w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym i ich rodzin. Transport liczył ok. 2000 zesłańców. Do końca 1944 r. wywózki (m.in. do republiki Komi i obwodu irkuckiego) objęły ok. 13 tys. ludzi.

Inne wydarzenia godne uwagi:

1 maja – ewakuacja przez AK miasteczka Cieszanów w powiecie lubaczowskim (3000 mieszkańców). Ludzie, którzy pozostali (ok. 20 osób) zostali po dwóch dniach wymordowani przez sotnię „Żeleźniaka”.

2 maja – kres Hanaczowowi, ośrodkowi polskiej samoobrony w woj. tarnopolskim położyła niemiecka pacyfikacja (16 zabitych żołnierzy AK i 30 cywilów).

Na początku maja 1944 r. dywizję SS-Galizien odwiedził Himmler i wypowiedział słynne zdanie: „Wiem, że gdybym rozkazał wam zlikwidować Polaków (...) dałbym wam pozwolenie dokonania tego, czego i tak pragniecie”.

10.05.1944 Służba Bezpieki OUN wydała rozkaz likwidowania „winnych” [czego?- D.B.] razem z całą rodziną.

W połowie maja 27 Wołyńska DP AK została otoczona przez Niemców w lasach szackich (Polesie). Po ciężkich walkach i morderczych przemarszach część żołnierzy AK pod koniec maja przebiła się na Zamojszczyznę a część przez front wschodni.

_____

*- przygotowując notkę czerwcową zauważyłem, że w podsumowaniu majowym przeoczyłem jednak 9 ofiar wołyńskich, w tym jedną Ukrainkę zamężną z Polakiem. Przepraszam za pomyłkę. (edycja 28.06.2009)

Literatura:
J. Markiewicz, „Partyzancki kraj”, Lublin 1980
G. Motyka, “Ukraińska partyzantka 1942-1960”, Warszawa 2006
J. Turowski, „Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK”, Warszawa 1990
S. Jastrzębski, „Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyżnie w latach 1939-1947”, Wrocław 2007
H. Komański, S. Siekierka, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946”. Wrocław 2006.
S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, “Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947”, Wrocław 2006
S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, “Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946”

Mohort
O mnie Mohort

Mohort Wypromuj również swoją stronę Ten blog powstał w 2008 roku z myślą o tych Polakach, którzy nic nie wiedzą o ludobójstwie OUN-UPA. Postawiłem sobie za cel opisanie tych tragicznych wydarzeń w porządku chronologicznym, w ich 65-tą rocznicę. Liczby: Wołyń: 60 tys. zabitych Tarnopolskie: 28 tys. zabitych Lwowskie: 25 tys. zabitych Stanisławowskie: 18 tys. zabitych Lubelskie: 3 tys. zabitych Polesie: ? tys. zabitych (są to szacunki polskich ofiar OUN i UPA wg Ewy Siemaszko) Kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców zabitych przez OUN i UPA. 10-15 tys. Ukraińców zabitych w polskich akcjach odwetowych i walkach (wg dr. G. Motyki). Wg prof. W. Filara było to 5,7 tys.) ___________ Powstanie tego blogu sprowokowała inicjatywa prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Komentujących uprasza się o zachowanie szacunku dla narodu ukraińskiego. Autor bloga uważa, że UPA była wrzodem na ciele tego narodu i nie można jej winami obciążać ogółu Ukraińców. Z tego powodu nie domagam się żadnych przeprosin od przedstawicieli państwa ukraińskiego. Nie jestem historykiem, raczej miłośnikiem historii. Nowym czytelnikom zalecam czytanie notek po kolei zaczynając od najstarszej. Tekst bloga (do maja 2009) jest dostępny w 4 plikach PDF: część I, część II, część III, część IV Potrzebującym informacji "w pigułce" proponuję kliknięcie tagu podsumowania. Moje notki: LUTY 2008: 1. 9.02.1943. Parośla - krwawe preludium. 2. II RP - surowa macocha 3. Śmierć, śmierć, Lachom śmierć! 4. Dlaczego Wołyń? 5. Karty MARZEC 2008: 6. Ni Lacha, ni Żyda 7. Patrioci, kolaboranci czy zdrajcy? 8. Powstanie, ale jakie? 9. Krzyż 10. 26.03.1943. Masakra w Lipnikach 11. Kto tu był bohaterem, Wiktorze Juszczenko? KWIECIEŃ 2008: 12. Wołyń na początku 1943r. Spóźniony wstęp. 13. Polnische Schutzmannschaften - w służbie III Rzeszy i Polaków 14. Zagłada. Trzy historie. 15. Polska samoobrona na Wołyniu 16. Świece ofiarne w Janowej Dolinie 17. Wielki tekst Rafała Ziemkiewicza 18. Dwie prawdy 19. Wołyń - kwiecień 1943 MAJ 2008 20. Trzeciomajowe zwycięstwo 21. Co widać przez pomarańczowe okulary 22. Boh żywe 23. Pszenica i kąkol 24. "Jutro" Kłyma Sawura 25. O złych i dobrych esesmanach 26. Chłopi vs. burżuje czyli walka klas? 27. Prawdziwi bohaterowie 28. Wołyń - maj 1943 CZERWIEC 2008 29. 2. czerwca - zemsta za... 30. Moja Rywingate 31. Czerwone Zielone Święta 32. "Ukraińcy mają potężną pracę do wykonania" - frapujący wywiad z Krzesimirem Dębskim 33. Skandal z prezydentem Kaczyńskim w tle 34. Rozkaz numer 1 35. Sprawa Martynowśkiego 36. O najpiękniejszej dziewczynie w Koszowie 37. Wołyń - czerwiec 1943 LIPIEC 2008: 38. 4-5 lipca 1943 - pierwsza bitwa o Przebraże 39. Nie zapomnij Ty o nas, o, święta! 40. Konferencja o ludobójstwie OUN-UPA: zaproszenie ŚZŻAK i IPN 41. Wołyń i Galicja Katyniem współczesnej Polski 42. „Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego...” 43. 14.07.1943 - słońce zachodzi nad Kołodnem 44. O tym, jak Ukrainiec Szopiak robił użytek ze swojej kosy 45. Upadek Huty Stepańskiej 46. Politycy ręce precz od historii! 47. Mysterium iniquitatis - czy w człowieku drzemie Demon? 48. Bitwa o chleb 49. Wołyń - lipiec 1943 SIERPIEŃ 2008 50. Pułkownik Niewiński wciąż walczy 51. Przystanek Bandera 52. Bulba-Boroweć pisze list 53. Remanenty - przegląd prasy ukraińskiej 54. Sprawiedliwość "Muchy" 55. O buncie /grzesiowi dedykuję/ 56. Wniebowzięcie 57. 30.08.1943 - Wola Ostrowiecka i Ostrówki 58. Trzecia bitwa o Przebraże czyli wojna, której nie było 59. Wołyń/Galicja Wsch. - sierpień 1943 WRZESIEŃ 2008 60. Dekonstrukcja mitu 61. Konstrukcja mitu, czyli bezpieka i IPN prawdę ci powiedzą 62. Nigdy nikogo życia nie pozbawi... 63. Wołyń/Galicja Wsch. - wrzesień 1943 PAŹDZIERNIK 2008: 64. Święte słowa Johna-Paula Himki 65. Retrospekcje: wojna polsko-ukraińska 1918-1919 66. Zastraszyć księdza 67. Wołyń/Galicja Wsch. - październik 1943 LISTOPAD 2008: 68. W telewizji pokazali 69. Ocalić od zapomnienia 70. 16.11.1943 - zwycięstwo "Bomby" 71. Wiktor Poliszczuk (1925-2008) 72. Wojciechowski, podejdź no do płota! 73. Wołyń/Galicja Wsch. - listopad 1943 GRUDZIEŃ 2008: 74. "Brutalny, bezrefleksyjny, fanatyczny" - ks. Isakowicz-Zaleski 75. Angela Merkel: Niemcy wybaczają Polakom Auschwitz 76. Męczennik o. Ludwik Wrodarczyk 77. Prawdziwi bohaterowie (2) 78. Wigilia A.D. 1943 79. Wołyń/Galicja Wsch. - grudzień 1943 STYCZEŃ 2009: 80. Stepan Bandera - ukraiński bin Laden 81. Czarna sukienka czyli o leśnikach 82. Odsiecz Ołyki 83. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK 84. Gdzie są mężczyźni? 85. Wołyń/Galicja/Lubelszczyzna - styczeń 1944 LUTY 2009: 86. Hanaczów stawia opór 87. Czy na Ukrainie będą burzyć polskie pomniki? 88. Retrospekcje: Galicja 89. Szlachta 90. Inaczej 91. Ratunku, Polacy mnie biją! 92. Czerwone noce w powiecie rohatyńskim 93. Po Wołyniu była Galicja  94. Przypadek 95. Huta Pieniacka - największa zbrodnia na wsi polskiej 96. Wołyń/Galicja/Lubelszczyzna - luty 1944 MARZEC 2009: 97. Retrospekcje: Zamojszczyzna 98. Obraz zbliżony do prawdy i prawda 99. Odwet 100. Legenda – nie legenda 101. Prawdziwi bohaterowie (3) 102. Jaja po wołyńsku – z książki kucharskiej redaktora W. 103. Historia z perspektywy żaby 104. Wierszem 105. Szok 106. Wołyń/Galicja/Lubelszczyzna - marzec 1944 KWIECIEŃ 2009: 107. Drugie życie... morderców 108. Ostatnia niedziela 109. Prawdziwi bohaterowie (4) 110. Pomóżmy Wiktorowi Juszczence! 111. Kto dziś pamięta o Ormianach? 112. Bitwa pod Hurbami 113. Wołyń/Galicja/Lubelszczyzna – kwiecień 1944 MAJ 2009: 114. Rektorowi KUL pro memoria 115. Zapomniane wypędzenia 116. O pomnikach, profanacjach, polityce i piłce (nożnej) 117. ”Gonił nas człowiek z siekierą”, ale to nie było tak, jak myślicie 118. Wielka Polska o nich zapomniała! 119. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - maj 1944 CZERWIEC 2009: 120. Bratni naród na Kresach 121. Jeszcze o Ziemkiewiczu 122. Nie-Cała prawda 123. Negacjonista 124. Bajka 125. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - czerwiec 1944 LIPIEC 2009: 126. Dishonoris causa 127. Jak to było z piłami na Wołyniu 128. Chcemy innej historii! 129. Polska samoobrona we Wschodniej Galicji 130. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - lipiec 1944 SIERPIEŃ 2009: 131. Alternatywna trasa rajdu Bandery 132. Krakowskimi śladami Stepana Bandery 133. Kolejny ważny tekst Wołodymyra Pawliwa 134. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - sierpień 1944 WRZESIEŃ 2009: 135. Istriebitielnyje Bataliony - w służbie NKWD i Polaków 136. Galicja/Wołyń - wrzesień 1944 (+ Legnica!) PAŹDZIERNIK 2009: 137. SB – fałszywi bohaterowie 138. Galicja/Wołyń - październik 1944 (+ Legnica bis) LISTOPAD 2009: 139. Karta się odwraca 140. Galicja/Wołyń – listopad 1944 GRUDZIEŃ 2009: 141. Tylko we Lwowie 142. Ihrowicka kolęda 143. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - grudzień 1944 STYCZEŃ 2010: 144. Niezwykła historia jakich było wiele 145. Wikipedia pod specjalnym nadzorem 146. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - styczeń 1945 LUTY 2010: 147. Juszczenko przegiął 148. Ludobójcy i ludzie 149. Śmierć kata 150. Мила моя, што-то буде з нами? (kresowe mity, nie-mity) 151. Galicja/Wołyń - luty 1945 MARZEC 2010: 152. Spirala odwetu 153. Warto rozmawiać? 154. Koniec 155. Galicja/Lubelszczyzna - marzec 1945 + bojkot zbiórki na KUL KWIECIEŃ 2010: 156. Wyprawa kijowska AD 2010 157. Galicja/Lubelszczyzna - kwiecień 1945 MAJ 2010: 158. Galicja/Lubelszczyzna - maj 1945 CZERWIEC 2010: 159. Galicja/Lubelszczyzna - czerwiec 1945 LIPIEC-SIERPIEŃ 2010: 160. 67. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu 161. Galicja/Lubelszczyzna - lipiec-sierpień 1945 WRZESIEŃ 2010: 162. Komu Andrzej Kunert zamierza stawiać pomniki? 163. Galicja/Wołyń/Lubelszczyzna - wrzesień 1945 PAŹDZIERNIK 2010: 164. Nienawiść w polityce 165. Galicja/Lubelszczyzna/Wołyń - październik 1945 LISTOPAD 2010: 166. Ze szczerej piersi się wyrwało... 167. Galicja/Lubelszczyzna - listopad 1945 GRUDZIEŃ 2010-STYCZEŃ 2011: 168. Krwawe świętowanie 169. Skandal w Przemyślu + podsumowanie 12.1945-01.1946 LUTY 2011: 170. Dlaczego dr Motyka nie powinien zasiadać w Radzie IPN 171. Luty 1946 - podsumowanie MARZEC-KWIECIEŃ 2011: 172. Łuny w Bieszczadach 173. Światowe autorytety przypominają o polskich ofiarach Wołynia 174. Marzec-kwiecień 1946 – podsumowanie MAJ-CZERWIEC 2011: 175. Czy Bronisław Komorowski potępi Armię Krajową? 176. Maj-czerwiec 1946 - podsumowanie LIPIEC-SIERPIEŃ 2011: 177. "To my znamy prawdę..." - 68 rocznica rzezi wołyńskich 178. Lipiec-sierpień 1946 - podsumowanie WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2011: 179. Za co bierze pieniądze radca ambasady RP w Kijowie, p. Hnatiuk? 180. Jak to się robi w Warszawie 181. Ale palma czyli GW vs. Ziemkiewicz, odcinek 1943 182. 5 Professoren und Wahrheit, du bist verloren (+ IX-XII.1946) STYCZEŃ-LUTY 2012: 183. Skandal na Ukrainie + podsumowanie 01-02.1947 MARZEC 2012: 184. Podsumowanie marca 1947 (śmierć gen. Świerczewskiego) KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2012: 185. Genocidum atrox 186. Awantura o akcję "Wisła" (+podsumowanie) ROK 2013: 187. Walczymy o Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian 188. Elity III RP: nacjonalizm jest OK, byle ukraiński 189. Eksperci – po owocach ich poznacie 190. A ile ofiar zadowoliłoby p. Szeptyckiego? 191. Michnik stoi tam, gdzie OUN ______________________________ "Wychowanie w niepamięci, świadome ukrywanie, czy fałszowanie faktów, stawianie zbrodniarzom pomników to najbardziej podła rzecz, jaka może się wydarzyć cywilizowanym narodom..." Stanisław Srokowski,"Nienawiść" "W interesie naszych narodów leży znormalizowanie naszych stosunków, co wymaga powiedzenia sobie w oczy całej prawdy - ale tylko prawdy." - Jerzy Giedroyć Kontakt: dymitr.mohort[małpa]interia.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura