Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
74 obserwujących
1565 notek
1329k odsłon
322 odsłony

Gdyby Naczelnik Państwa o tym wiedział

Wykop Skomentuj

Gdyby "Naczelnik Państwa" Prezes PiS Jarosław Kaczyński i Adam Słomka o tym wiedział.

Jaką drogą iść..


do człowieczeństwa, drogą Jana Józefa Lipskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego czy innych tych oddanych Ojczyźnie i Kościołowi Bohaterów. Tych stawiają nam za Bohaterów.


Jak Romuald Traugutt. Czy doczeka się procesu Beatyfikacji zdradzony przez osobistego sekretarza.

Wychowany przez Jana Józefa Lipskiego z Różowego Salonu

JAN JÓZEF LIPSKI AMBASADOR MARZEŃ


http://zaprasza.net/a_y.php?article_id=10505

Jan Józef Lipski Ojciec Różowego Salonu

Jego spadkobiercą ideowym jest Adam Michnik, naczelny „Wyborczej”, a siostrzeńcem Andrzej Celiński – działacz „Solidarności”, SLD i SdPl. Ostatnio jego siostra, Maria Dmochowska, została wiceszefem Instytutu Pamięci Narodowej. O kim mowa? Oczywiście o Janie Józefie Lipskim, jednym z współtwórców KOR. To dzięki Lipskiemu do Komitetu Obrony Robotników trafił Jarosław Kaczyński, nowo mianowany premier. Jan Józef był znajomym jego matki, Jadwigi jeszcze z czasów studenckich, a pó?niej pracowali razem w Instytucie Badań Literackiej Polskiej Akademii Nauk. Matka prezydenta i premiera znajomość tą ceniła sobie do tego stopnia, że napisała monografię poświęconą osobie Jana Józefa Lipskiego.

http://otwarta.org/wp-content/uploads/2011/11/J-Lipski-Dwie-ojczyzny-dwa-patriotyzmy-lekkie3.pdf

Jan Józef Lipski

Dwie ojczyzny,

dwa patriotyzmy

Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków


Tekst szkicu Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy wraz z Zamiast postscriptum z 1990 r. na podstawie wydania:

Jan Józef Lipski Tunika Nessosa (Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992),

z niewielkimi korektami redakcyjnymi.

Tekst wiersza Antoniego Słonimskiego Dwie ojczyzny na podstawie wydania:

Poezje zebrane, PIW, Warszawa 1970.

Projekt okładki

Michał Braniewski

Nota biografi czna o autorze i informacja o Konkursie im. Jana Józefa Lipskiegp

Marek Gumkowski

Właścicielom praw autorskich - Rodzinie Jana Józefa Lipskiego oraz panu Piotrowi Słonimskiemu -

składamy podziękowania za wyrażenie zgody na publikację

Od lutego 1961 roku Jan Józef Lipski był członkiem wolnomularskiej Loży

„Kopernik”, obudzonej wówczas po niemal ćwierćwiekowej przerwie przez kilku przedwojennych masonów i w ciągu następnych lat pracującej w całkowitej konspiracji. W latach 1962 - 1981 i 1986 - 1988 pełnił zaszczytną funkcję

Czcigodnego Mistrza, kierując pracami Loży.

Od lat 60. Lipski inicjował, współorganizował i włączał się we wszystkie

ważniejsze akcje demokratycznej opozycji, zwłaszcza w środowisku intelektualistów. W 1964 roku był współinicjatorem słynnego Listu 34 pisarzy i uczonych

w obronie wolności słowa; w 1968 roku - współorganizatorem Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich,

na którym uchwalono rezolucję protestująca przeciwko zdjęciu z afi sza

Mickiewiczowskich Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka; w 1975 roku -

jednym z inicjatorów protestu (znanego jako List 59) przeciwko projektowanym

zmianom w Konstytucji. Odgrywał jedną z głównych ról w działaniach utworzonego we wrześniu 1976 roku Komitetu Obrony Robotników, a następnie,

po jego przekształceniu w lipcu 1977 roku, Komitetu Samoobrony Społecznej

KOR - jako członek- założyciel KOR- u, skarbnik, współautor oświadczeń, apeli

i komunikatów Komitetu, jego przedstawiciel w kontaktach z różnymi środowiskami w kraju i za granicą. Był także jednym z założycieli (w styczniu 1978

roku), działaczem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych. Po sierpniu

1980 roku zaangażował się w działania NSZZ „Solidarność”, m.in. jako ekspert

w negocjacjach nad ustawą o cenzurze i w pracach nad programem Związku w

Jan Józef Lipski (1926 - 1991)

8

dziedzinie kultury i nauki. W czerwcu 1981 roku wybrano go do zarządu NSZZ

„Solidarność” Regionu Mazowsze. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Zwiazku

w Gdańsku-Oliwie. Po ogłoszeniu stanu wojennego dostał się do strajkujących

Zakładów Mechanicznych „Ursus”, gdzie po stłumieniu strajku został aresztowany. W związku z zagrażającą życiu chorobą serca jego sprawę wyłączono z

procesu przywódców strajku; w czerwcu 1982 roku władze zezwoliły na wyjazd

Lipskiego na badania i leczenie do Londynu, skąd wrócił we wrześniu tegoż roku

na wieść o przygotowywanym procesie działaczy KOR-u. Aresztowany, umieszczony w szpitalu więziennym, a potem pod nadzorem w klinice kardiologicznej,

został ostatecznie zwolniony w grudniu 1982 roku. 

Niezauważalnie minęła osiemdziesiąta rocznica urodzin Jana Józefa Lipskiego. Człowieka, którego śmiało można nazwać ojcem opozycji demokratycznej w Polsce ludowej. Tej opozycji, której zawsze nie po drodze było z polską tradycją narodową i religią katolicką.

Krytyk, powstaniec, polityk

Lipski urodził się 25 maja 1926 roku w Warszawie. Z zawodu był krytykiem i historykiem literatury, publicystą. Wydawał dzieła Jana Kasprowicza, Gabrieli Zapolskiej, księdza Benedykta Chmielowskiego.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale