Blog
Percepcja bez emocji
an24
an24 wnioski analizy politologia
17 obserwujących 67 notek 114008 odsłon
an24, 26 listopada 2016 r.

Palec wskazujący Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził, że „samorządy prawie wcale nie inwestują. Dobrze są inwestowane środki z budżetu centralnego, natomiast samorządowe są praktycznie wstrzymane. W wielu samorządach spadek inwestowania o ponad 20%” (ok.1,5% PKB). Są one tak ważnym elementem krajobrazu gospodarczego, że  niestety wpływa to na inwestycje w całym kraju. Szereg burmistrzów, wójtów, marszałków czeka z inwestycjami na rok 2018, by się przypodobać wyborcom – dodał wicepremier.

Wicepremier mówił, też o wprowadzeniu zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", zasada pewności prawa gwarantująca, że raz przyjęta interpretacja prawa nie będzie przez urzędy zmieniana. Wydaje się, że jeszcze lepszym kierunkiem byłoby, zagwarantowanie w Rzeczypospolitej, że Uchwały i orzeczenia Sądu Najwyższego i innych sądów szczególnych – jak NSA, staną się źródłami prawa. Nie ma najmniejszej gwarancji, że „uczniowie”, których symbolem jest Prezes TK – za 3 czy 8 lat, nie powiedzą przedsiębiorcom i podatnikom, że ustawy uchwalone przez PiS idą do śmietnik. Obowiązywać będzie interpretacja prawa ukształtowana w drodze orzecznictwa, gdzie TK stoi na samej wierchuszce wymiaru sprawiedliwości. Zapowiedzią tego mogą być owacje dla Prezesa TK na zjeździe adwokatury. Powinniśmy też, jako Państwo jednocześnie iść w kierunku powołania Sądów Podatkowych, w tym NSP oraz upodmiotowienia absolwentów wydziałów prawa, poprzez dopuszczenie ich do szerokiego wykonywania zawodu, po skończeniu studiów magisterskich. Droga w kierunku prawa precedensu, czyli tego „jedynego sprawiedliwego i obiektywnego”, aby każdy suweren mógł, na niego (takie wyroki, postanowienia) się powołać w drodze postepowania administracyjnego czy przygotowawczego (np. kodeks karny skarbowy) czy sądowego. Takie powinny być konsekwencje, faktycznie odrzuconej ręki przez Prezydenta Andrzeja Dudę i wyrażenia aprobaty w postaci owacji dla Prezesa TK.  Prezydent pokazał, poprzez prośbę, że jest dobrze wychowanym człowiekiem.

Profesor Witold Modzelewski wyliczał, że podatek dochodowy od osób fizycznych ustabilizował się na poziomie 73 mld zł (ponad 30 mld idzie do samorządów), składki na ubezpieczenia społeczne - 130 mld zł,  a na narodowy fundusz - 62-63 mld zł. Razem to ponad 260 mld zł. Do tego należy doliczyć składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45% od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki (dotacji celowej) wyniosły w 2015 roku ok. 12 mld złotych (utrzymywane są PUP-y, WUP-y – w tym szkolenia, wypłacane zasiłki bezrobotnych i przedemerytalne, wydatki z aktywizacją bezrobotnych – staże, doposażenie stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, prace użyteczne społecznie, roboty budowlane itd.) i są to środki w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Oznacza to, że funkcjonuje wiele różnych ośrodków, sprawujących kontrolę nad systemem obowiązkowej daniny na rzecz państwa np. ZUS, Ministerstwo Finansów, MRPiPS, NFZ czy KRUS. Z perspektywy obywatela jednolity podatek to korzyść, bo oznacza ujednolicenie podstaw opodatkowania. Zapłacimy jeden podatek bezpośredni na rzecz państwa. Dla państwa także, min. zmniejsza koszty obsługi i funkcjonowania państwa oraz dla wielu milionów oznacza faktycznie obniżkę podatków.

Bez tego porządnego szturnięcia palcem wskazującym w podstawy publiczno-prywatne oraz zmiany obudowy przestrzeni prawno-instytucjonalnej grup interesu w postaci, której nie pozwala się „kraść zgodnie z prawem” (dążyć do zminimalizowania zjawiska) – Dobra Zmiana pozostanie jedynie w PowerPoincie.

Szturnięcie porządne palcem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ręką Wicepremiera Mateusza Morawieckiego (na stronie ministerstwa wisi ten plan, jego kompetencje), musi być w  Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (dokument z 13 grudnia 2011 roku), autorstwa pani Komisarz Elżbiety Bieńkowskie. Dokument który jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski - tak czytamy na stronie pani Premier. Piszą dalej na tej stronie, że - Aby zrealizować cel strategiczny sformułowano sześć celów operacyjnych:

- podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej (chodzi o ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego, która sprzyja spójności);
- poprawa spójności wewnętrznej kraju (przez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów);
- poprawa dostępności terytorialnej kraju (przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej);
- kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;
- zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;
- przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, jako ważnego elementu warunkującego rozwój kraju.

Opublikowano: 26.11.2016 13:44.
Autor: an24
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • W wyborach lokalnych ludzie głosują za pracą (obroną lub zajęciem), interesami lokalnymi...
  • Obecnie mamy 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatów. Nie ma sensu utrzymywać ok....
  • Jest oczywistą-oczywistością iż PAD to Mąż Stanu z dużymi szansami na zostanie politykiem...

Tematy w dziale