61 obserwujących
105 notek
346k odsłon
1318 odsłon

Bezprecedensowa wizyta - ciąg dalszy

Wykop Skomentuj16

W poprzedniej notce zebrałem informacje na temat planowanej na 27 stycznia br bezprecedensowej uroczystości na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau. Na stronie inicjatora przedsięwzięcia czytamy:

Do symbolicznego przesłania niesionego przez izraelską delegację, mówiącego o tym, że antysemityzm to nie tylko problem Izraela, ale całego świata, przyłączy się duża liczba działaczy i parlamentarzystów z całego świata, w tym ponadpartyjna grupa ważnych polityków z amerykańskiego Kongresu.

Przewodniczący Knesetu Yuli Edelstein zaznacza, że ceremonia ta ma główne cele: podkreślić znaczenie upamiętniania Holokaustu i zagłady w obozie Oświęcim-Brzezinka, a także „zaangażowanie się w dialog z osobistościami z całego świata, na temat działań, które należy podjąć, by nic podobnego nie wydarzyło się w przyszłości w żadnym miejscu na świecie, szczególnie w odniesieniu do Żydów”.

Edelstein dodaje: „Antysemityzm, zwłaszcza w Europie, osiągnął poziom niespotykany od czasów Holokaustu”. 

http://www.fromthedepths.org/#!international-holocaust-memorial-day-14-/c17hm

Wypowiedź przewodniczącego Knesetu, Edelsteina odbieram jako trafne zdiagnozowanie sytuacji i wskazanie przyczyny niepowodzenia. Te gorzkie słowa wobec większości powojennych działań wszystkich instytucji organizacji i osób, które zwalczały antysemityzm oraz przyznanie, że dotychczasowe metody promowania otwartości, partnerstwa, poszanowanie kultur  religii i zwyczajów  poniosły w Europie sromotną klęskę. Możliwe, że spotkanie z osobistościami z  "całego świata" (a dokładniej Izraela, Polski, Rosji i  USA) ma służyć wypracowaniu nowych form działań w tym zakresie. Skoro, jak powiedział inicjator spostkania Jenny Daniels: Polska jest dziś jednym z najlepszych miejsc w Europie, by być Żydem, to oczekiwałbym mocnego zaakcentowania tej konkluzji w przesłaniu zebranych 27 w Auschwitz oraz ostatecznego odrzucenia stereotypu Polaka - katolika - antysemity. a w konsekwencji  propagowaniepolskiego modelu relacji społecznych, polskich i katolickich wzorów tolerancji kulturowej i religijnej na terenie cofającej się cywilizacyjnie i moralnie Europy.

Jeśli inicjatorzy, organizatorzy a przede wszystkim uczestnicy wydarzenia 27 stycznia czynami przekonają nas, że  tak właśnie postrzegają długofalowe cele spotkania. pozostaje nam wspierać wszelikim sposobami działania  Żydów. Ale doświadczoenia  naszej historii i ofiary przodków powinny być też ostrzeżeniem, że zdarzają się kurtuazyjne wizyty wysokich dostojników czy też okrętów wojskowych z innych państw kończące marzenia o życiu w pokoju i niepodległości. 

Pamiętajmy, że były obóz Auschitz Birkenau oraz jego otoczenie to obszer mniej lub bardziej subtelnych przepychanek oraz gorących sporów pomiędzy katolikami i żydami. O randze konfliktu niech świadczą osoby bedące jego stronami lub uczestniczące w negocjacjach:  papież Jan Paweł II, prymas Glemp, kardynał Macharski, kilku biskupów polskich, rabin Joskowicz, rabin Byron L. Sherwin, kardynałowie z krajów europejskich, wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce, przedstawiciele rodzin Nissenbaumów i Rotschildów. Jeśli ktoś nie zapoznał się z opracowanym przez Sławomira Cenckiewicza Kalendarium konfliktu oświęcimskiego  https://sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego uzupełnionym  zdjęciami i komentarzami przez Krzysztofa Cierpisza - serdecznie polecam.

Chociażby z powodu owego konfliktu i kruchości kompromisu (raczej nie satysfakcjonującego żadnej ze stron),  przybycie na uroczystość  27 stycznia bardzo silnej reprezentacji państwa Izrael, osobistości świata polityki z Rosji i USA oraz  rabinów żydowskich, sugeruje chęć wywarcie silnej presjii międzynarodowej na rząd polski w kwestii Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które to centrum prawdopodobnie ma stanowić jeden z elementów światowego systemu projektu służącemu propagowaniu wiedzy o Holokauście. .Centrum to powstało w budynku Starego Teatru, czyli dawnej własności wyeksmitowanego za zgodą papieża JP I, I a następnie pozbawionego swej własności żeńskiego zakonu sióstr karmelitanek. Ten historyczny budynek został przebudowano zgodnie z nowymi potrzebami, ale najwidoczniej stan obecny nie satysfakcjonuje strony żydowskiej.  W materiałach z posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej  (krórej przypomnę przewodniczy prof. Bartoszewski),  z czerwcu 2013 roku czytamy m.in.

Dyrektor Cywiński zreferował m.in. kwestie związane z wciąż rosnącą frekwencją (mimo wyraźnego spadku liczby grup szkolnych z Polski), prace i plany konserwatorskie, zagadnienia budżetowe, priorytety edukacyjne i wydawnicze. Duża część jego wystąpienia poświęcona była wielkim i koniecznym projektom: globalnemu planowi konserwatorskiemu finansowanemu głównie ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau, adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz budowie nowego centrum recepcyjnego od strony dawnej bazy PKS.

Wykop Skomentuj16
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale