Eine Eine
1340
BLOG

Sir Roger Penrose - wybitny kontynuator fizyki Einsteina

Eine Eine Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 45

Nobel z fizyki 2020 dla Rogera Penrose bardzo mnie ucieszył ,chociaż to tylko "połowa nobla".Penrose, to laureat Nobla,który wniósł wielki wkład do Ogólnej Teorii Względności po śmierci jej twórcy - Alberta Einsteina.Nie zmyślał fałszywych biografii najwybitniejszego fizyka,nie tropił komu ukradł Albert teorię względność i nie robił listy drobnych kiksów w pracach A.E.,by następnie pod tą listą ogłaszać w pismach,że Einstein to fałszywy geniusz i wreszcie nie próbował modyfikować TW, podsuwając w jej miejsce TW swojego autorstwa.Penrose to bardzo skromny człowiek ,wyzbyty zawiści i zazdrości wobec naukowców z "sukcesem". A przecież mógłby wynosić się swobodnie i być pyszałkowatym ,a kusić go do tego może przedrostek szlachecki"Sir", poprzedzający nazwisko.

Pierwsze uzasadnienie decyzji komitetu noblowskiego , uczynienia Penrose laureatem, było tragi-komiczne:"One half awarded to Roger Penrose: for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity", co automat dobrze przetłumaczył :"„za odkrycie, że powstawanie czarnej dziury jest solidną prognozą ogólnej teorii względności”.

Tragikomiczność tego uzasadnienia tkwi w tym ,że każdy student fizyki dokonuje takiego odkrycia,a nobla za to dostaje tylko Penrose! Kilka godzin później według strony internetowej Nagrody Nobla,ktoś napisał bardziej rzeczowo : „Penrose użył genialnych metod matematycznych, aby udowodnić, że czarne dziury są bezpośrednią konsekwencją ogólnej teorii względności Alberta Einsteina”.

"Kropkę nad i" postawiono jeszcze później . Na portalu University of Cambridge, ukazał się tekst,napisany w stylu dosyć gniewnym ,którego odpowiedni akapit zacytuję:

"Einstein himself did not believe that black holes really existed. But in January 1965, ten years after Einstein’s death, Penrose proved that black holes really can form and described them in detail. His ground-breaking article, published in January 1965, continues to be viewed as the most important contribution to the general theory of relativity since Einstein."

i automatyczne tłumaczenie:

"Sam Einstein nie wierzył, że czarne dziury naprawdę istnieją. Ale w styczniu 1965 roku, dziesięć lat po śmierci Einsteina, Penrose udowodnił, że czarne dziury naprawdę mogą się tworzyć i opisał je szczegółowo. Jego przełomowy artykuł, opublikowany w styczniu 1965 roku, jest nadal uważany za najważniejszy wkład do ogólnej teorii względności od czasów Einsteina."

Tekst tej 4-stronicowej rozprawy jest łatwo dostępny[1] i uważna jego lektura przekonuje czytelnika (nawet ze średnim wykształceniem ),że jej autor-doktor matematyki- jednocześnie jest obdarzony genialną intuicją fizyczną.Profesor Martin Rees powiedział [2]: "...zapoczątkował (Penrose-dopisek E) renesans teorii względności w latach sześćdziesiątych XX wieku poprzez wprowadzenie nowych technik matematycznych."

Owe techniki , to w istocie ,nowy formalizm Teorii Względności,czyli konforemna/konfomalna geometria fizycznych czasoprzestrzeni : Minkowskiego,Robertsona-Walkera, deSittera i anty-de Sittera. Następnie deterministyczna struktura czasoprzestrzeni i badanie różnych typów geodetyk.A na koniec geometria i fizyka osobliwości czasoprzestrzeni: niezupełność,przedłużalność,brzegi oraz twierdzenie o "powierzchni złapanej" (trapped surface),otwierające usystematyzowaną fizykę czarnych dziur.Trapped surface ma taką własność fizyczną,że promienie świetlne (geodetyki zerowe) wysłane na zewnątrz niej, zbiegają się i nie mogą uciec do nieskończoności.

Kto z czytelników mojego wpisu, zechce poznać całość detaliczną zmodernizowanej Teorii Względności Einsteina przez Rogera Penrose i z nowymi horyzontami poznawczymi, powinien przestudiować bardzo cenny i obszerny artykuł z wikipedii angielskiej [3].

Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił"drugiego kamyka" do witryny komitetu noblowskiego.W uzasadnieniu przyznania medalu Nobla Sir Rogerowi należy dopisać:również za napisanie i opublikowanie najlepszej monografii stanu i perspektyw rozwojowych fizyki przełomu XX-XXI wieków o tytule "The Road To Reality".

Jest to con-genialny akademicki kurs fizyki ,przy którym "Feynmana wykłady z fizyki " to rozmemłana gadanina bufona.O dziele "The Road To Reality" pisałem wielokrotnie na salonie24 i z satysfakcją notuję ,że Peter  Woit na swoim blogu,wyraził (w felietonie noblowskimo ) podobną opinię o znaczeniu i wartości The Road...

I na koniec "ścieżka polska ' Sir Rogera Penrose.Fizycy Warszawy i Krakowa rejestrują liczne spotkania z Nim,nieliczni prowadzili z nim wspólne badania,Penrose dwukrotnie był w kraju i na jego publicznych prelekcjach miałem szczęście  być obecnym.Penrose jest członkiem Polskiej Akademii Nauk,doktorem honoris causa UW, Prezydent RP A.Duda nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP, za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki i za rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej.

Warto studiować fizykę Sir Rogera,bo uczestniczy się w świecie duchowym Galileusza,Newtona,Maxwella,Einsteina.

Literatura

[1]Gravitational collapse and space-time singularities,Physical Review Letters,14,1985,s.57-59, dostępny tutaj : 2d2cde3ec9c38fffffff80d0fffffff1.pdf

[2]University of Cambridge/Research/News/Roger Penrose wins 2020 Nobel Prize in Physics for discovery about black holes

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose

Eine
O mnie Eine

No modern scientist comes close to Einstein's moral as well as scientific stature (John Horgan)

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie