204 obserwujących
951 notek
2038k odsłon
  522   0

Naukoznawstwo od siedmiu boleści


Można było sądzić,  że  autorzy i  projektanci  przygotowywanej   przez MNiSW  reformy  kształcenia  akademickiego[uniwersytetów oraz wyższych  uczelni  zawodowych] o nazwie  "  Reforma 2.0" będą dysponować choćby rudymentarną wiedzą na temat  fenomenu nauki i  kształcenia  akademickiego.

Dotychczasowe   wystąpienia kierownictwa  resortu  w ramach  systematycznych seminariów poprzedzających Narodowy Kongres  Nauki,  na którym ma  być  ogłoszona  ustawa o nowej strukturze i zadaniach  szkolnictwa  akademickiego ,ukazują  przerażający obraz idei i koncepcji  twórczości  naukowej,  oraz kształcenia  akademickiego.

Pierwsza,fundamentalna idea  dotyczy struktury  szkolnictwa akademickiego i polega na wprowadzeniu  dwóch  typów szkół wyższych:  uczelnie  badawcze i uczelnie  badawczo-dydaktyczne.Nonsensowność tej idei przedstawiłem  wcześniej[1].

Od tamtego  czasu,  natchniony  "kreator  reformy 2.0", czyli wicepremier dr  Jarosław Gowin  zdążył już zmodyfikować koncepcję uczelni  badawczo-dydaktycznych o "kształcenie dualne",czyli połączenie  zajęć teoretycznych  z  wielomiesięczną praktyką zawodową w firmie ,która  współpracuje z uczelnią.

Drugą ideą fundamentalną nowego naukoznawstwa  autorstwa  dr J.Gowina[ nie bez wpływu specjalisty od innowacji  i  finansów,też wicepremiera] jest zasada mobilności w nauce i  kształceniu  akademickim.Wicepremier Gowin  uważa,że  naukowiec,akademik,profesor, który  stale  pracuje w  tej smej uczelni, ma ciągle tę samą katedrę,prowadzi badania  z tej samej specjalności,promuje naukowo swoich studentów, to  właściwie jest zakałą nauki i kształcenia akademickiego, przez takich  osobników upadła  nauka polska.

Aby przeciwstawić się temu ,naprawić  ujemne skutki tego anachronizmu J.Gowin -projektant odrodzenia nauki polskiej i kształcenia  akademickiego  zapowiada  zakaz  otwierania i obrony przewodów  doktorskich uczelni,w  której   kandydat jest zatrudniony.

Zrobiłeś  cenne  odkrycie naukowe,chcesz to  przedstawić w dysertacji doktorskiej, to poszukaj  sobie  w kraju  patrona naukowego,bo jeśli nim  stanie się twój profesor ,który był promotorem twojej  pracy  magisterskiej, jesteś adeptem   nauki pod  jego  kierunkiem i jego wybierzesz, jako  promotora twego doktoratu,to będziesz musiał  opuścić uczelnię, i  zatrudnić się możliwe  że  nawet w innej  miejscowości.

Mobilność ewidentna i z  jakim pożytkiem dla nauki  oraz kształcenia studentów!   Projektowane są jeszcze  dodatkowe formy  mobilności  np. starsze  roczniki studentów uczelni badawczo-dydaktycznych  będą  zasilać  uczzelnie  badawcze, a  kadra tych ostatnich będzie  podnosiła poziom kształcenia tych pierwszych.

I  na  koniec ostatnia fundamentalna  zasada nowej nauki i studiów  akademickich autorstwa Gowina[nie bez wpływu drugiego wicepremiera od innowacyjności  i przedsiębiorczoći ]-  globalna konkurencyjność.

    Uniwersytet warszawski  będzie musiał   konkurować   z uniwersytetem oxfordzkim, lub z uniwersytetem w  Chicago,albo  z  Sorboną w zakresie liczby studentów z różnych  kontynentów, wyposażenia laboratoriów, liczby noblistów itd.itd.Ado  tej  pory  stare  dranie  nie  chcieli  konkurować i to  z lenistwo  oczywiscie.Do  tej pory nauka polska i kształcenie  akademickie  były anachroniczne,bo nie przyswoiły sobie nowoczesnych  pojęć biznesu,ekonomii  takich jak ::przedsiębiorczość, innowacje,

mobilność,  globalizm,  konkurencyjność, itd. 

 


Literatura

[1] www.autodafe.salon24.pl/739187,nauka-i-szkolnictwo-wyższe-w-uscisku-polityki

[2]J.Gowin: Studia dualne wpisują się w założenia reformy szkolnictwa wyższego,Nauka wPolsce,Biul.PAP,23.03.2017


Lubię to! Skomentuj26 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie