Blog
autodafe
Eine
Eine Fizyk
166 obserwujących 794 notki 1579885 odsłon
Eine, 10 czerwca 2017 r.

Moc i pycha współczesnej nauki

1590 114 0 A A A

Fizyka współczesna, to dziewka technologii, oraz techniki militarnej. Jej cele, język, przedmiot badań, metody badań są wyznaczone wyłącznie przez wewnętrzne motywy rozwoju pewnej postaci cywilizacji, która poznanie przyrody zastępuje opanowaniem, przemocą i gwałtem wobec przyrody, by ją na koniec całkowicie zastąpić imitacją, pseudo-przyrodą,szumnie zwaną „ nowym środowiskiem ewolucji człowieka i wszystkich organizmów żywych”.

Geneza tego faktu spoczywa w przyjęciu przez fizykę przełomu wieków XX-XXI , fałszywego rozumienia pojęcia prawdy. Dla współczesnego fizyka skuteczność, użyteczność, zysk, korzyść, to synonimy prawdy.

Wiedza o przyrodzie jest prawdziwa ,jeśli pozwala przyrodę opanować, ujarzmić, podbić, zmusić do dawania coraz to większego zysku materialnego .Tym samym „poznać”, jako jedność między umysłem ,a bytem zostało wyparte przez „mieć” – relację władania bytem,posiadania bytu.

Posłużę się przykładem LHC, czyli Large Hadron Collider.Jego pomysłodawcy,twórcy i właściciele mówią ,że to wspaniałe laboratorium fizyki , w którym odkrywa się i bada zjawiska przyrody wymagające wielkich energii[1].

Jest to oczywiste kłamstwo,że tam się”odkrywa zjawiska przyrody”. LHC nie bada istniejące w układzie zwanym planetą Ziemia,zjawiska i procesy ,które zachodzą przy wielkich energiach [rzędu TeV),bo Ziemia nie jest układem ,w którym decyduje energia o takiej intensywnosci,tylko w CERN wywołuje się i kreuje procesy z wysoką energią[2].

Jeśli z CERN-u donoszą hałaśliwie ,że odkryli nową cząstkę elementarną, jest to bujda: tę cząstkę kreuje - na mgnienie chwili - energia o wielkiej intensywności i po tym mgnieniu czasu, ta cząstka znika.

Na początku, liczono te cząstki, układano tabele,produkowano domysły z ilu takich cząstek jest zbudowana materia, by na koniec zaprzestać w bezsile.

Po dziś dzień, hadronowcy nie mogą pojąć,że substancje istnieją tylko w pewnym przedziale energii, a poza nim-znikają ,a tak zwane cząstki elementarne [poza trzema trwałymi]nie są składnikami jakichkolwiek substancji. Czyli nieograniczony podział materii na części coraz to mniejsze,już dawno stracił sens ontyczny.

Wobec tego wyścig do coraz to wyższych energii, jest samo-oszustwem w zakresie poznania bytu. Gdyby w naszym układzie kosmicznym zwanym Ziemią, rządziła fizyka wysokich energii, to Ziemia nie byłaby planetą, lecz byłaby wnętrzem gwiazdy.

Jawi się więc pytanie: no to, co robią maniacy w CERN-ie? Ma to jakieś znaczenie dla cywilizacji ludzkiej? Jej dalszych losów?

Jak sami informują,chcą zastosować tak wielką energię,by uzyskać materię kwarkowo-gluonową(QGP-Quark - Gluon Plasma)[3].

Jest to mieszanina swobodnych kwarków i gluonów,którą podobno można uzyskać,na czas ułamków mikrosekundy, w zderzeniach jąder atomów ciężkich pierwiastków np. ołowiu,złota rozpędzonych uprzednio w akceleratorze[synchrotron SPS w CERN] do energii rzędu 200 GeV/nukleon [ i wyższych],czyli do prędkości przyświetlnych[4].

Analiza strumieni cząstek penetrujących QGP, [opublikowana w 2015 roku] przez międzynarodowy zespół fizyków pracujących przy detektorze ATLAS w CERN [z udziałem Polaków z IFJ PAN],ustaliła temperaturę plazmy kwarkowo-gluonową zbliżoną do tej jaką uzyskali w 2010 roku Amerykanie [ akcelerator RHIC w BNL] , to jest - rzędu kilku bilionów Kelwinów.

Na pytanie niegrzeczne: a poco wam „zupa kwarkowo-gluonowa,istniejąca tutaj- na Ziemi- femtosekundy? usłyszymy odpowiedź: zobaczymy warunki jakie były podczas Wielkiego Wybuchu[Big Bangu].

Jednak bardziej szczegółowy przegląd wypowiedzi w środowiskach „hadronowców”, jednoznacznie odsłania obsesję posiadania mocy „boga”, by nie tylko kreować światy,ale także unicestwiać[5].

Podobnie jak biologia[w tym genetyka molekularna] dotarła do możliwości unicestwienia naturalnych form życia ziemskiego przez wytworzenie symulakrów tych form ,niemożliwych do rozwoju na planecie Ziemia,oraz jak robotyka,która jest na progu zastąpienia maszynami żywej inteligencji organizmów,tak fizyka wysokich energii dąży do możliwości unicestwienia całej Ziemi razem ze świadectwami historii jej istnienia.

Nekrofilskie piętno na fizyce,pojawiło się od momentu wyzwolenia energii jądrowej [maskowane elektrowniami jądrowymi] i cały czas rośnie,maskowane mrzonkami przeniesienia cywilizacji ziemskiej z Układu Słonecznego do innych układów planetarnych.

Zmiana tendencji i kierunku postępu tej nauki, wymaga uprzedniego odrodzenia moralnego cywilizacji przez zmianę priorytetów:prawdy nad mocą i siłą,dobra nad złem,pokory nad pychą.

Literatura

[1]F.Wilczek,Asymptotyczna swoboda:od paradoksu do paradygmatu,Postępy Fizyki,tom 56,z.4,2005

 [2]P. J. Siemens, A.S. Jensen. Elements of Nuclei: Many-Body Physics with the Strong Interaction. Avalon Publishing, 1994.

[3] S. Mrówczyński Plazma kwarkowo-gluonowa Postępy Fizyki 50, 225 ,1999.

[4]www.autodafe.salon24.pl/324398,zupa-gluonowo-kwarkowa-dla-pana-raz


[5] Przegląd możliwych katastroficznych scenariuszy z ich oceną przez fizyków zobacz tutaj : arXiv: hep-ph/9910333

Opublikowano: 10.06.2017 14:16.
Autor: Eine
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @ tichy,18.08.2017 01:31 Napisałeś,w odniesieniu do meteoru Cz.że : "Nieprawdą jest, że nie...
  • Bjab do tichego,17.08.2017 20:25 B; "(Na burze i meteory nie mamy żadnego wpływu.)" E: Chyba...
  • fgb,17.08.2017 17:50 ?????

Tematy w dziale Technologie